Επιλογές Συστήματος

Εφαρμόζοντας επιλογές σχετικά με το σύστημα, μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω την απόδοση της συσκευής.

Κιτ Εκτύπωσης Γραμμωτών Κωδικών

Μπορείτε να εκτυπώνετε γραμμοκώδικες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Bar Code Printing (Λειτουργία Εκτύπωσης Bar Code) μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας εγχειριδίων.

Ρύθμιση διεθνούς γραμματοσειράς PCL

Αυτή η επιλογή σάς παρέχει τη δυνατότητα να προσθέσετε τις ακόλουθες γραμματοσειρές για έναν εκτυπωτή PCL. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να εξάγετε χρησιμοποιώντας πολλαπλές γλώσσες σε ένα περιβάλλον SAP Unicode.
Andale® και WorldType® Συλλογή J (Έκδοση Ιαπωνικών)
Andale® και WorldType® Συλλογή K (Έκδοση Κορεάτικων)
Andale® και WorldType® Συλλογή S (Έκδοση Απλοποιημένων Κινέζικων)
Andale® και WorldType® Συλλογή T (Έκδοση Παραδοσιακών Κινέζικων)
Για την υποστήριξη διαφορών στον σχεδιασμό χαρακτήρων ανάλογα με την περιοχή, είναι ενεργοποιημένες τέσσερις εκδόσεις γραμματοσειρών.

Γενικής Χρήσης Κιτ Αποστολής PDF Ιχνηλάτησης & Εξομάλυνσης

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστολής στη συσκευή. Σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπετε το κείμενο και τα γραμμικά σχέδια μιας σαρωμένης εικόνας σε κλιμακούμενα γραμμικά δεδομένα. Τα γραμμικά δεδομένα (περιγράμματα) που παράγονται με τη λειτουργία Ιχνηλάτησης μπορούν να εξαχθούν και να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή Adobe Illustrator. Η διαδικασία εξομάλυνσης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στο κείμενο των γραμμικών δεδομένων, με στόχο τη μείωση της «οδοντωτής» εμφάνισης των περιγραμμάτων του κατά την προβολή του στην οθόνη ενός υπολογιστή ή την εκτύπωσή του.

Γενικής Χρήσης Κιτ Αποστολής με Ψηφιακή Υπογραφή Χρήστη

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστολής στη συσκευή με ασφάλεια. Σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε ένα αρχείο PDF ή XPS με μια μοναδική ψηφιακή υπογραφή χρήστη, η οποία έχει αποκτηθεί από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Αυτό επιτρέπει στον παραλήπτη ενός αρχείου PDF ή XPS να επαληθεύσει ποιος χρήστης το υπέγραψε. Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε απεσταλμένα αρχεία

Μορφές Αρχείων και Ανάγκη για Προαιρετικά Προϊόντα

Ενδέχεται να απαιτούνται προαιρετικά προϊόντα, ανάλογα με τη μορφή αρχείου και τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δείτε τον ακόλουθο πίνακα.
-:
Τυπική λειτουργία
:
Απαιτούνται προαιρετικά προϊόντα
Μορφή Αρχείου (Λεπτομερής Ρύθμιση)
Σάρωση & Αποστολή / Σάρωση & Αποθήκευση
JPEG
-
TIFF
-
PDF, Ιχνηλ.& Εξομάλυνση
PDF, Συμπίεση
-
PDF (OCR (Αναζ. σε Κείμενο))
-
PDF (Κρυπτο- γράφηση)
-
PDF (Υπογραφή Συσκευής)
-
 PDF(Υπογραφή Χρήστη)
PDF (Μορφοποίηση ως PDF/A)
-
XPS (Συμπίεση)
-
XPS (OCR (Αναζ. σε Κείμενο))
-
XPS (Υπογραφή Συσκευής)
-
 XPS (Υπογραφή Χρήστη)
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
Οι ακόλουθες μορφές αρχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία Προσπέλασης Αποθηκευμένων Αρχείων: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Για να εκτυπώσετε αρχεία σε άλλη μορφή, μεταφέρετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε μέσω του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κ.λπ.
A132-0RS