Προδιαγραφές συστήματος

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις προδιαγραφές συστήματος αυτού του προϊόντος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος ή μελλοντική έκδοση.
Για να ελέγξετε τις προδιαγραφές της κύριας μονάδας και του προαιρετικού εξοπλισμού αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές Υλικού.

Προδιαγραφές Λειτουργίας

Περιβάλλον Χρήσης της Συσκευής

A132-0RE