Εκτύπωση σε συγκεκριμένη ώρα (Προγραμματισμένη Εκτύπωση)

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα εκκίνησης της εκτύπωσης, κάτι που είναι χρήσιμο για την εκτύπωση μεγάλου όγκου εγγράφων, την εκτύπωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, κ.λπ.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμένης εκτύπωσης, πρέπει να ορίσετε την επιλογή <Βεβιασμένη Αναμονή> στο <Off> εκ των προτέρων.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμένης εκτύπωσης, πρέπει να ορίσετε την επιλογή <Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> στο <Off> εκ των προτέρων.
Οι προγραμματισμένες εργασίες εκτύπωσης διαγράφονται όταν η επιλογή <Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> έχει οριστεί στο <On>.

Αποστολή εγγράφων από υπολογιστή για προγραμματισμένη εκτύπωση

1
Ανοίξτε το έγγραφο και εμφανίστε την οθόνη εκτύπωσης.
Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση της οθόνης εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια της εφαρμογής.
2
Επιλέξτε τη συσκευή και κάντε κλικ στο [Details] ή στο [Properties].
3
Επιλέξτε [Scheduled Print] στην ενότητα [Output Method] και κάντε κλικ στο [Yes].
4
Καθορίστε [Print Start Time] και κάντε κλικ στο [OK].
5
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται και κάντε κλικ στο [OK].
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Print] ή [OK].
Το έγγραφο αποστέλλεται στη συσκευή.
Οι προγραμματισμένες εργασίες εκτύπωσης εκτελούνται σύμφωνα με την ώρα που έχει οριστεί στη συσκευή. Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι η ώρα που έχει οριστεί στη συσκευή ταιριάζει με την αντίστοιχη ώρα του υπολογιστή σας.
Εάν μια εργασία εκτύπωσης έχει προγραμματιστεί σε μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 24 ωρών, η εργασία ακυρώνεται.
Η ώρα έναρξης εκτύπωσης μεταξύ 0:00 και 23:59 καθορίζεται στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, αλλά η ώρα ρυθμίζεται με τη μορφή έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα (με τα δευτερόλεπτα σταθεροποιημένα στο 0).

Έλεγχος των προγραμματισμένων εργασιών εκτύπωσης

1
Πατήστε <Εκτύπωση>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε το <Προγραμμ. Εκτύπ.> και ελέγξτε τις εργασίες εκτύπωσης προς εκτέλεση.
Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία και ώρα της προγραμματισμένης εκτύπωσης στο <Προγραμμ. για>.
Για να διαγράψετε μια εργασία εκτύπωσης, επιλέξτε το έγγραφο και πατήστε <Διαγραφή Εργασίας>.
Οι προγραμματισμένες εργασίες εκτύπωσης διαγράφονται αφού εκτελεστούν. Επίσης δεν εμφανίζονται στο <Εκτυπωμένες Εργ.>.
A132-07J