<Άδεια Χρήσης/Άλλο>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση αδειών χρήσης και του λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Αποθήκευση Άδειας Χρήσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Πληκτρολογήστε το κλειδί άδειας χρήσης για την επιλογή του συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή. Εγκατάσταση επιλογών συστήματος
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Άδειας Χρήσης>
Έως 24 χαρακτήρες
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-

<Ρυθμίσεις AddOn>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις AddOn.

<Ρυθμίσεις Remote UI>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για τη λειτουργία της συσκευής και την αλλαγή των ρυθμίσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Remote UI>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Χρήση TLS>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Διαγραφή Περιεχομένου Πίνακα Μηνυμάτων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε τη διαγραφή μηνυμάτων από τον διαχειριστή που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Διαγραφή Περιεχομένου Πίνακα Μηνυμάτων>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
Όταν εμφανίζεται το <OK> σε έναν πίνακα μηνυμάτων, πατήστε <OK> για να χειριστείτε τη συσκευή. Για την απαλοιφή ενός πίνακα μηνυμάτων όταν δεν εμφανίζεται το <OK>, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Remote UI.

<Visual Message Settings>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις οπτικού μηνύματος. Διαμόρφωση της λειτουργίας Οπτικό Μήνυμα
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Χρόνος προβολής: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Περιεχόμενα: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Εάν έχει επιλεγεί το <SMB>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Εάν έχει επιλεγεί το <HTTP/WebDAV>:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<Add CN to Verification Items>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Όχι
Ναι
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy:>: (Μέχρι 255 χαρακτήρες)
Όχι
Όχι
Ναι
C
Visual Message Settings
<Security Settings>
<Notify Server of Login Information When Content Is Displayed>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όταν έχει επιλεχθεί η Ενεργοποίηση:
<Address of Server Allowed to Receive Login Information:>: (Μέχρι 255 χαρακτήρες)
Όχι
Όχι
Ναι
C
Visual Message Settings
<Allow Printing from Content>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Όχι
Ναι
C
Visual Message Settings
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί μόνο από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

<Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Χειρισμού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Απομακρυσμένου Χειρισμού. Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να καθορίζετε τις ρυθμίσεις και να επεξεργάζεστε εργασίες από έναν υπολογιστή μέσω της εμφάνισης της οθόνης του πίνακα αφής στην οθόνη του υπολογιστή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Χειρισμού>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Συνθηματικό>: Έως 8 χαρακτήρες (Μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Κατά την εκτέλεση του απομακρυσμένου χειρισμού δεν μπορείτε να αλλάξετε ούτε να εκτελέσετε τις εξής ρυθμίσεις.

<Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείται το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αποθήκευση/Ενημέρωση Λογισμικού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε στη συσκευή επιλογές συστήματος/εφαρμογές AddOn. Εγκατάσταση επιλογών συστήματος
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση/Ενημέρωση Λογισμικού>
<Εγκατάσταση εφαρμογών/επιλογών>, <Update Firmware>, <Ρυθμίσεις διαχείρ λογισμ>, <Προγραμματισμένη ενημέρωση>
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
-

<Έναρξη Οδηγού Διαμόρφωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του οδηγού για να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής. Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έναρξη Οδηγού Διαμόρφωσης>
<Έναρξη>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-

<Επιτρέπεται Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπ. από Φορητή Συσκ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, μπορείτε να εκτελείτε εργασίες από μια φορητή συσκευή για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο <Εκτύπωση>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιτρέπεται Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπ. από Φορητή Συσκ.>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Μόνο για συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία αναγκαστικής διατήρησης.

<Επιτρέπεται Πραγματοποίηση Εργ από Φορητή Συσκευή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>
Αν αυτό ρυθμιστεί σε <On>, μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα από κινητή συσκευή και να στείλετε τα δεδομένα της σάρωσης μέσω e-mail, αντιγραφής ή φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιτρέπεται Πραγματοποίηση Εργ από Φορητή Συσκευή>
<On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Πιστοποίηση με Κωδικό PIN για Εργασίες Σάρωσης>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
A132-0K5