Χρήση του εγχειριδίου Color Network ScanGear 2

Μπορείτε να σαρώσετε ένα πρωτότυπο ξεκινώντας το Color Network ScanGear 2 από μια εφαρμογή όπως το Adobe Photoshop ή το Microsoft Office Word. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αποθηκεύσετε τα σαρωμένα έγγραφα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της εφαρμογής. Πριν να χρησιμοποιήσετε το Color Network ScanGear 2 πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε ορισμένες διαδικασίες. Προετοιμασία για τη χρήση του Color Network ScanGear 2
Για πληροφορίες σχετικά με περιβάλλοντα συστήματος στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Color Network ScanGear 2, ανατρέξτε στη Βοήθεια σχετικά με το Color Network ScanGear 2.
Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows που χρησιμοποιείτε, οι οθόνες του Color Network ScanGear 2 σε αυτήν την ενότητα ενδέχεται να διαφέρουν από τις οθόνες σας.
Για να ξεκινήσετε το Color Network ScanGear 2 απαιτούνται εφαρμογές συμβατές με TWAIN. Δείτε τη Βοήθεια της εκάστοτε εφαρμογής για να προσδιορίσετε αν υποστηρίζει ή όχι το TWAIN.

Βοήθεια για το Color Network ScanGear 2

Αν κάνετε κλικ στο [Help]  [Color Network ScanGear 2 Help] στην οθόνη του Color Network ScanGear 2 εμφανίζεται η οθόνη Βοήθειας. Για πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στο Οδηγός Χρήστη, όπως πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος οδήγησης και τον τρόπο διαμόρφωσης αυτών των δυνατοτήτων, ανατρέξτε στη Βοήθεια.

Προετοιμασία για τη χρήση του Color Network ScanGear 2

Μετά την εγκατάσταση του Color Network ScanGear 2 σε έναν υπολογιστή (Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης), ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για τη σύνδεση του Color Network ScanGear 2 στη συσκευή.
1
Κάντε κλικ στη λίστα επιλογών [Start]  [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool].
2
Αναζητήστε τη συσκευή.
Καθορισμός της διεύθυνσης IP ή του ονόματος συστήματος της συσκευής
1
Κάντε κλικ στο [Specify Address] και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα συστήματος της συσκευής στο πλαίσιο κειμένου [IP Address or Host Name].
Αυτόματη αναζήτηση της συσκευής
1
Κάντε κλικ στην επιλογή [Search for Scanners on the Network].
2
Επιλέξτε [IP Address] ή [IP Address or Host Name] από την αναπτυσσόμενη λίστα [Address Displayed in Search Result] και κάντε κλικ στο [Search].
3
Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη συσκευή από το πλαίσιο λίστας [Search Results].
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Το παράθυρο διαλόγου [Select Scanner] κλείνει.
4
Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί η συσκευή και κάντε κλικ στο [Exit].
Για να ελέγξετε ότι μπορεί να συνδεθεί σωστά, κάντε κλικ στο [Test Connection].
A132-08U