<Φίλτρο Διεύθυνσης MAC>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα της διεύθυνσης MAC.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Φίλτρο Εξόδου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC>
Καθορίστε το φίλτρο εξόδου. Καθορισμός διευθύνσεων MAC στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Φίλτρο Εξόδου>
<Χρήση Φίλτρου>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένη Πολιτική>: <Επιτρέπεται>, <Απόρριψη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση> (Έως 100 διευθύνσεις Mac), <Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Φίλτρο Εισόδου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC>
Καθορίστε το φίλτρο εισόδου. Καθορισμός διευθύνσεων MAC στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Φίλτρο Εισόδου>
<Χρήση Φίλτρου>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένη Πολιτική>: <Επιτρέπεται>, <Απόρριψη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση> (Έως 100 διευθύνσεις Mac), <Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A132-0FH