Registracija prejemnikov v Imenik

Registrirate lahko prejemnikovo številko faksa ali e-poštni naslov, ki se lahko uporabi pri pošiljanju optično prebranih dokumentov v imeniku. Prav tako lahko kot cilj registrirate cilj za i-faks, mesto mape v datotečnem strežniku (naslov IP in pot) in shrambo (Izpopolnjeni prostor) Canonovega večnamenskega tiskalnika v imeniku.
Če želite registrirati cilj za lastno uporabo, se morate prijaviti z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti. Upravljanje uporabnikov
Cilje lahko registrirate/uredite/izbrišete tudi na naslednjih zaslonih:
<Imenik> na zaslonu z osnovnimi funkcijami faksa Osnovni postopki za pošiljanje faksov
<Imenik> na zaslonu z osnovnimi funkcijami optičnega branja Osnovni postopki za optično branje originalov
1
Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Registracija prejemnikov>.
3
Pritisnite <Registracija novega prej.>.
4
Izberite vrsto cilja, ki ga želite registrirati.
Izberite <Faks>, <E-pošta>, <I-Faks> ali <Datoteka> kot vrsto cilja, ki jo želite registrirati.
5
Na spustnem seznamu z naslovi izberite, kje želite registrirati cilj.
Če želite cilj registrirati za lastno uporabo, izberite <Osebni imenik>.
Če želite registrirati cilj, ki ga lahko ureja samo skrbnik, izberite <Imenik za admin.>.
Če želite cilj deliti z registrirano skupino uporabnikov, izberite registrirani seznam naslovov skupine uporabnikov.
<Imenik 1>–<Imenik 10> je mogoče registrirati kot 10 ločenih imenikov. Če seznam naslovov razvrstite po oddelkih ali poslovnih partnerjih, jih je pri določanju cilja preprosteje najti. Imenike je prav tako preprosteje upravljati, če spremenite njihova imena v imena oddelkov ali imena poslovnih partnerjev (<Preimenovanje Imenika>).
Sezname naslovov skupin uporabnikov lahko tudi upravljate tako, da lahko samo skrbnik registrira/ureja cilje v vmesniku Daljinski UI. (<Izberite prejemnika> <Uporabi upor. skupinski imenik>)
6
Pritisnite <Ime>  vnesite ime cilja in pritisnite <OK>.
7
Konfigurirajte nastavitve glede na vrsto cilja, izbrano v 4. koraku.
Faks
E-pošta
I-faks
Datotečni strežnik/Izpopolnjeni prostor
8
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
Če se cilji upravljajo s številkami za dostop, vnesite številko za dostop (Omejevanje dostopa do ciljev, registriranih v imeniku) po tem, ko v 8. koraku pritisnete <Naprej>.
Če poskušate poslati v datotečni strežnik/Izpopolnjeni prostor, kjer je možnost <Potrditev pred oddajo> nastavljena na <Vklj.>, se prikaže zaslon s pozivom za vnos uporabniškega imena in gesla. V tem primeru vnesite predhodno nastavljeno geslo. Če želite datotečni strežnik/Izpopolnjeni prostor registrirati za naslov skupine, možnost <Potrditev pred oddajo> nastavite na <Izklj.>. Ne morete poslati na naslov skupine, ki vključuje datotečni strežnik/Izpopolnjeni prostor, kjer je možnost <Potrditev pred oddajo> nastavljena na <Vklj.>.
Več ciljev, registriranih v imeniku, je mogoče združiti v skupino. Za podrobnosti glejte Registracija večjega števila prejemnikov v skupino.
Če želite spremeniti ali izbrisati podatke ciljev, ki so registrirani v imeniku, glejte Urejanje registriranih prejemnikov v imeniku.
UPN lahko uporabljate samo, če oddajate računalniku, ki pripada domeni, ki jo upravlja Active Directory.
Če je strežnik LDAP že registriran v napravi (Registracija strežnika LDAP), lahko poiščete cilje in jih registrirate v imeniku. Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>  <Registracija prejemnikov>  <Registracija novega prej.>  <Registracija z LDAP strežn.> in iščite cilje z možnostjo <Iskanje po pogojih>.
Če sta uporabniško ime in geslo pravilna, vendar je rezultat iskanja prazen, preverite nastavitev časa v strežniku LDAP in napravi. Če se nastavitev časa v strežniku LDAP in napravi razlikuje za najmanj pet minut, iskanja ni mogoče opraviti.
Če je v rezultatih iskanja prikazanih več ciljev, jih lahko naenkrat registrirate do 256.
Podatki, ki jih je mogoče dobiti prek strežnika LDAP, vključujejo samo imena in številke/naslove faksov. Druge podatke po potrebi registrirajte v možnosti <Podrobn./Sprem.>.
Ciljev v strežniku LDAP ni mogoče istočasno iskati na nadzorni plošči in v vmesniku Daljinski UI.
Pri iskanju ciljev v strežniku LDAP na nadzorni plošči naprave lahko določite štiri pogoje iskanja. Pri iskanju ciljev v strežniku LDAP v vmesniku Daljinski UI pa lahko določite samo en pogoj iskanja.
Morda morate vnesti uporabniško ime in geslo. Vnesite uporabniško ime in geslo naprave, registrirane v strežniku LDAP. Če se podatki za preverjanje pristnosti ne uporabljajo, pri iskanju pustite polji za uporabniško ime in geslo v vmesniku Daljinski UI prazni.
Izbira/registracija prejemnikov iz zgodovine pošiljanja
Prejemnike lahko za imenik izberete ali jih registrirate iz zgodovine pošiljanja na zaslonu <Nadzor stanja>. Tako lahko prihranite čas za neposreden vnos naslova in tudi preprečite pošiljanje napačnemu prejemniku zaradi vnosa napačnega naslova.
Pri izbiri prejemnika:  (Nadzor stanja) <Oddaja> <Dnevnik opravil> izberite prejemnika, ki mu želite poslati <Izberite kot prej. odd.> <OK>
Pri registraciji prejemnika: (Nadzor stanja)  <Oddaja> <Dnevnik opravil> izberite prejemnika, ki ga želite registrirati  <Registracija prejemnika>  registrirajte cilj na zaslonu za registracijo za vsako vrsto cilja
Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
Preverjanje stanja in dnevnika optično prebranih dokumentov
A142-04U