Registracija skupine za gumb za hitro izbiranje

Cilje, registrirane za gumbe za hitro izbiranje, je mogoče združiti v skupino in registrirati kot en cilj.
1
Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Registr. tipk za hitro izbiranje>.
3
Izberite gumb za hitro izbiranje, ki ga želite registrirati, in pritisnite <Reg./Sprem.>.
4
Pritisnite <Skupina>.
5
Pritisnite <Ime>  enter vnesite ime skupine in pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <Ime tipke za hitr. izb.>  vnesite ime gumba za hitro izbiranje, ki ga želite prikazati, in pritisnite <OK>  <Naprej>.
7
Izberite cilje, ki jih želite registrirati v skupini.
Pritisnite <Dod. iz Tipk za hitro izb.>  izberite cilj pritisnite <OK>.
8
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
A142-050