Registracija cilja za gumb za hitro izbiranje

Zelo je praktično, če pogosto uporabljeni cilj registrirate za gumb za hitro izbiranje. Tako lahko hitro določite cilj s preprostim pritiskom gumba. Poleg registracije številke faksa ali e-poštnega naslova za gumb za hitro izbiranje lahko tudi registrirate mesto mape v datotečnem strežniku (naslov IP in pot), ki ga želite uporabiti za shranjevanje optično prebranih podatkov.
1
Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Registr. tipk za hitro izbiranje>.
3
Izberite številko za hitro izbiranje, za katero želite registrirati cilj, in pritisnite <Reg./Sprem.>.
Posameznemu gumbu za hitro izbiranje se dodeli trimestna številka (od 001 do 200). Gumb za hitro izbiranje lahko tudi določite tako, da pritisnete  in s številskimi tipkami vnesete trimestno številko.
4
Izberite vrsto cilja, ki ga želite registrirati.
Izberite <Faks>, <E-pošta>, <I-Faks> ali <Datoteka> kot vrsto cilja, ki jo želite registrirati. Registracija prejemnikov v Imenik
5
Pritisnite <Ime>  vnesite ime cilja in pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <Ime tipke za hitr. izb.>  vnesite ime gumba za hitro izbiranje, ki ga želite prikazati, in pritisnite <OK>  <Naprej>.
7
Konfigurirajte nastavitve glede na vrsto cilja, izbrano v 4. koraku.
Če želite več informacij o nastavitvah, glejte 7. korak v Registracija prejemnikov v Imenik.
8
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
Cilje, registrirane za gumbe za hitro izbiranje, je mogoče združiti v skupino in registrirati kot en cilj. Za podrobnosti glejte Registracija skupine za gumb za hitro izbiranje.
Če želite spremeniti ali izbrisati podatke ciljev, registriranih za gumbe za hitro izbiranje, glejte Urejanje registriranih prejemnikov za hitro izbiranje.
Cilji, shranjeni kot gumbi za hitro izbiranje, so prikazani tudi v lokalnem imeniku.
Če je strežnik LDAP že registriran v napravi (Registracija strežnika LDAP), lahko poiščete cilje in jih registrirate za gumbe za hitro izbiranje. Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>  <Registr. tipk za hitro izbiranje>  izberite gumb za hitro izbiranje, ki ga želite registrirati  pritisnite <Reg./Sprem.>  <LDAP strežnik> in iščite cilje z možnostjo <Iskanje po pogojih>. Po potrditvi nastavitev cilja pritisnite <Ime tipke za hitr. izb.>  vnesite ime za hitro izbiranje, ki ga želite prikazati  pritisnite <OK>.
Če sta uporabniško ime in geslo pravilna, vendar je rezultat iskanja prazen, preverite nastavitev časa v strežniku LDAP in napravi. Če se nastavitev časa v strežniku LDAP in napravi razlikuje za najmanj pet minut, iskanja ni mogoče opraviti.
V nasprotju z imenikom hkrati ne morete izbrati več ciljev za registracijo.
Podatki, ki jih je mogoče dobiti prek strežnika LDAP, vključujejo samo imena in številke/naslove faksov. Druge podatke po potrebi registrirajte v možnosti <Podrobn./Sprem.>.
Registracija naslova iz zgodovine pošiljanja
Za registracijo cilja za gumb za hitro izbiranje lahko uporabite dnevnike poslanih opravil na zaslonu <Nadzor stanja>. Tako vam ni treba ročno vnašati številke faksa in drugih podatkov o cilju in zmanjša se verjetnost, da bi prišlo do napačnega prenosa zaradi nepravilno registriranih podatkov o cilju. Če določite naslov v dnevnikih poslanih opravil in pritisnete <Registracija prejemnika>  <Hitro izbiranje>, se prikaže zaslon za registracijo različnih elementov podatkov o cilju za gumb za hitro izbiranje.
Preverjanje stanja in dnevnika oddanih in sprejetih dokumentov
Preverjanje stanja in dnevnika optično prebranih dokumentov
A142-04Y