Omejevanje funkcija pošiljanja faksa

Nastavite lahko različne omejitve za pošiljanje faksov, s katerimi lahko preprečite napake pri pošiljanju in odtekanje podatkov tretjim osebam. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.

Potrditev številk za faks pred pošiljanjem

Določite lahko, da morajo uporabniki pred pošiljanjem faksov dvakrat vnesti številko faksa, s čimer preprečite, da bi prišlo do napak pri vnosu prejemnikove številke. To nastavitev je mogoče konfigurirati tudi s pravicami skrbnika naprave.
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>  <Potrditev vpisane faks številke>  <Da>  <OK>

Omejevanje pošiljanja faksov iz računalnika

Uporabnikom lahko preprečite pošiljanje faksov iz računalnika (Pošiljanje faksov iz računalnika (PC faks)). To nastavitev je mogoče konfigurirati tudi s pravicami skrbnika naprave.
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>  <Omogoči ODD z gonilnika faksa>  <Ne>  <OK>

Prikaz potrditvenega zaslona za cilje za faks

V napravi lahko nastavite, da se pri pošiljanju v cilj za faks prikaže potrditveni zaslon. Tako preprečite napake pri pošiljanju faksa.
 (Nastavit./Registr.) <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>  <Potrditev pred oddaj., če je vklj. prej. faksa>  <Da>  Izberite <Samo za zap. oddajo> ali <Vse>  <OK>  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.)  <Upor. sprem .nast.>  <Da>
Možnosti <Samo za zap. oddajo> in <Vse> ni mogoče izbrati, če je omejeno zaporedno oddajanje (Omejitev zaporednega oddajanja).
Če je omogočena funkcija za potrditev številke faksa pred pošiljanjem (Potrditev številk za faks pred pošiljanjem), potrditveni zaslon ni prikazan, če je cilj samo en.

Omejitev zaporednega oddajanja

Omejite lahko funkcijo zaporednega oddajanja, ki uporabnikom omogoča, da zaporedoma pošljejo faks več prejemnikom.
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve>  <Omejitev zapor. oddaje, ko je vključen faks prejemnik>  <Da>  <OK>  (Nastavit./Registr.)  (Nastavit./Registr.)  <Upor. sprem .nast.>  <Da>

Omejitev pošiljanja iz dnevnika

Uporabnikom lahko preprečite, da bi v dnevniku izbrali že uporabljeni cilj. Ko konfigurirate to nastavitev, pri pošiljanju faksov v dnevniku ni mogoče izbrati že uporabljenih ciljev.
 (Nastavit./Registr.) <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Skupne nastavitve>  <Omejitev ponovne oddaje iz dnevnika>  <Da>  <OK>
A142-0C9