<Specialna obdelava>

Uporabite vrsto postopkov za reševanje težav, ki nastanejo zaradi dejavnikov, kot so vrsta papirja, uporabljeni material ali njegovo stanje.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Način preprečevanja vzorca vodnih kapljic>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite lahko <Način preprečevanja vzorca vodnih kapljic> za primer, da se pri poltonskih slikah pri obojestranskih tiskalnih opravilih pojavijo razmazane slike, beli madeži, proge ipd. Če se poltonska reprodukcija izpisa takoj po vklopu naprave v okolju z nizko temperaturo znatno razlikuje od izvirnega dokumenta, ta način nastavite na <Vklj.>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način preprečevanja vzorca vodnih kapljic>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Če nastavite <Način preprečevanja vzorca vodnih kapljic>, je hitrost tiskanja prvega lista počasnejša.

<Nastavitev temperature fiksiranja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Težave s kakovostjo izpisa, do katerih pride zaradi napačne temperature fiksirne enote, lahko zmanjšate s prilagajanjem temperature fiksiranja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitev temperature fiksiranja>
<Nizka>, <Standardno>, <Visoko 1>, <Visoko 2>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
To nastavite v naslednjih primerih. Rezultati tiskanja bodo morda izboljšani.
<Nizka>: To nastavite, če se ponavlja enaka nenamerna slika, kot je prikazano spodaj.


<Visoko 1>: To nastavite, če se toner na natisnjenih slikah lupi.
<Visoko 2>: To nastavite, če izboljšave <Visoko 1> ne zadostujejo.
Če ne želite uporabiti nobene od nastavitev, izberite <Standardno>.
Tiskanje je počasnejše, ko je nastavljena možnost <Visoko 2>.
Lupljenje tonerja lahko omilite brez spreminjanja te nastavitve, in sicer s spreminjanjem vrste papirja in okolja uporabe.

<Način preprečevanja vihanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite lahko <Način preprečevanja vihanja>, da zmanjšate gubanje na koncu papirja zaradi vročine in pritiska fiksirne enote med tiskanjem.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način preprečevanja vihanja>
<Način 1>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Način 2>: <Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vklj.>, lahko vpliva na kakovost tiskanja.
Če se gubanje ne zmanjša, ko <Način 1> nastavite na <Vklj.>, nastavite <Način 2> na <Vklj.>. Če se gubanje ne zmanjša, ko nastavite <Način 1> in <Način 2>, nastavite <Način 1> in <Način 2> na <Izklj.> ter <Zamenjava načina podajanja papirja> na <Prior. str. za izpis.>.

<Način preprečevanja zdrsa papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Glede na okolje uporabe pri tiskanju morda ne bo pravilno podajan papir ali pa bo zmanjšana kakovost tiskanja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način preprečevanja zdrsa papirja>
<Izklj.>, <Način 1>, <Način 2>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Način 1> : To nastavite pri tiskanju dokumentov z veliko slik ali besedila na vsaki strani. vendar pa se hitrost tiskanja zmanjša.
<Način 2> : To nastavite pri tiskanju dokumentov z malo slik ali besedila na vsaki strani. Hitrost tiskanja ne bo zmanjšana toliko kot pri <Način 1>.
<Izklj.>: To nastavite, če ne želite, da se hitrost tiskanja zmanjša. Vendar pa kakovost tiskanja ne bo izboljšana.

<Samod. čiščenje sekund. transp. valjčka>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Sekundarni prenosni valj se očisti po izvedbi tiskalnega opravila, kjer je nastavljena prosta velikost. To nastavite, če je hrbtna stran papirja umazana.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Samod. čiščenje sekund. transp. valjčka>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information

<Način preprečevanja belih prog>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Na natisnjeni sliki so lahko vidne bele proge. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način preprečevanja belih prog>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo izpis morda svetlejši.

<Popravek fiksiranja pri uporabi nav. papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Glede na vrsto papirja in okolje uporabe so lahko na natisnjeni sliki vidni madeži. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Popravek fiksiranja pri uporabi nav. papirja>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo tiskanje počasnejše.

<Popravek fiksiranja na koncih pri uporabi nav. papirja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Barve so lahko na koncu slik temnejše, ker toner ni zadostno fiksiran. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Popravek fiksiranja na koncih pri uporabi nav. papirja>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Če je nastavljena možnost <Vklj.>, bo tiskanje počasnejše.

<Način prilag. zapolnitve območja slike za nav. papir>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Kakovost obdelave bo morda mogoče izboljšati, če omogočite to nastavitev pri uporabi navadnega papirja z gladko površino.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način prilag. zapolnitve območja slike za nav. papir>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Če to nastavitev nastavite na <Vklj.> pri uporabi navadnega papirja, ki nima gladke površine, lahko pride do težav pri fiksiranju.

<Način prilagoditve zapolnitve območja za težek papir>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Kakovost obdelave bo morda mogoče izboljšati, če omogočite to nastavitev pri uporabi težkega papirja, ki nima gladke površine.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način prilagoditve zapolnitve območja za težek papir>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Če to nastavitev nastavite na <Vklj.> pri uporabi papirja z gladko površino, lahko pride do težav pri fiksiranju.

<Način preprečevanja lepljenja zavihka kuvert>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite lahko <Način preprečevanja lepljenja zavihka kuvert>, da preprečite topljenje in sprijemanje lepila na zavihkih ovojnic zaradi vročine in pritiska fiksirne enote med tiskanjem ovojnic.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način preprečevanja lepljenja zavihka kuvert>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Ne
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ta nastavitev je omogočena samo pri tiskanju ovojnic.
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vklj.>, lahko to negativno vpliva na kakovost slike.
A142-0H0