Provjera statusa i zapisnici za poslane i primljene dokumente

Provjerite statuse i zapisnike komunikacija za poslane i primljene dokumente.
Kad se koristi osobno upravljanje autentičnošću, možete korisnicima ograničiti obavljanje radnji na zadacima drugih korisnika na zaslonu <Nadzor statusa>. <Ograniči pristup drugim korisničkim zadacima>

Provjera statusa poslanih dokumenata

1
Pritisnite  (Nadzor statusa).
2
Pritisnite <Slanje> <Status zadatka>.
Da biste prikazali sam faks dokumente, odaberite <Faks> s padajućeg popisa u gornjem desnom dijelu zaslona.
3
Provjerite statuse.
Odabir dokumenta i pritiskanje <Detalji> omogućava provjeru detaljnih informacija kao što su odredišta i broj stranica.
Odabir dokumenta i pritiskanje <Otkaži> omogućava otkazivanje slanja. Ne možete odabrati više zadataka i poništiti ih sve odjednom. Odaberite i poništite zadatke jedan po jedan.
Pritiskom na <Ispis popisa> ispisuje se popis statusa poslanih dokumenata koji je prikazan na zaslonu.
Pritiskanje <Detalji>  <Ponovno slanje> omogućava ponovno slanje dokumenata koji nisu uspješno poslani. Za definiranje drugog odredišta pritisnite <Promijeni odredište>. Za dokumente s više odredišta definiranih da koriste istu metodu slanja, pritisnite <Popis za razašiljanje>, odaberite odredište, a zatim pritisnite <Ponovno slanje> ili <Promijeni odredište>.
Možete ponovno poslati dokumente kada je <Brisanje neuspjelih TX zadataka> postavljen na <Isključeno> (<Brisanje neuspjelih TX zadataka>). Ne možete ponovno slati dokumente poslane izravnim slanjem/ručnim slanjem/PC faksom.
Možete promijeniti odredišta dokumenata koja su postavljena za slanje u određeno vrijeme kao i dokumenata koji nisu poslani. Ne možete mijenjati odredišta za dokumente s više odredišta koji se šalju ili kada je ogranišen unos novog odredišta (Ograničavanje dostupnih odredišta).
Mogu se promijeniti odredišta za zadatak koji je otkazan zbog pogrešaka u prijenosu ili zadatka koji čeka na slanje pomoću načina odgođenog slanja.
Ne možete odabrati više odredišta u isto vrijeme. Također, ne možete odabrati odredišta u grupi u isto vrijeme.

Provjera statusa primjenih dokumenata

1
Pritisnite  (Nadzor statusa).
2
Pritisnite <Primanje>  <Status zadatka>.
Da biste prikazali sam faks dokumente, odaberite <Faks> s padajućeg popisa u gornjem desnom dijelu zaslona.
3
Provjerite statuse.
Odabir dokumenta i pritiskanje <Detalji> omogućava provjeru detaljnih informacija kao što su imena pošiljatelja i broj stranica.
Odabir dokumenta i pritiskanje <Otkaži> omogućava otkazivanje primanja. Ne možete odabrati više zadataka i poništiti ih sve odjednom. Odaberite i poništite zadatke jedan po jedan.
Ako pritisnete <Provj. RX I-faksa>, započinje prijem i I-faks je primljen na POP poslužitelju. Možete prikazati <Provj. RX I-faksa> tako da odaberete <Proslijedi> s padajućeg popisa u gornjem desnom dijelu zaslona.
Za korištenje <Provj. RX I-faksa>, postavite <POP> na <Uključeno> u <Postavke komunikacije> da biste omogućili primanje preko POP-a. Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
U sljedećim slučajevima možete automatski primati I-faksove: Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
<POP interval> u <Postavke komunikacije> postavljen je na vrijednost različitu od „0“.
I-faksovi se primaju SMTP-om bez poslužitelja.

Provjera jesu li dokumenti uspješno poslani ili primljeni

1
Pritisnite  (Nadzor statusa).
2
Pritisnite <Slanje> ili <Primanje>  <Dnevnik zadataka>.
Da bi vam se prikazali samo dokumenti iz faksa, odaberite <Faks> s popisa kodova pogrešaka u gornjem desnom dijelu zaslona.
3
Provjerite jesu li dokumenti uspješno poslani ili primljeni.
<OK> se prikazuje u stupcu <Rezultat> kada se uspješno pošalje ili primi dokument. Ako je prikazano <NG>, to pokazuje da je dokument nije uspješno poslan ili primljen jer je otkazan ili jer se dogodila pogreška.
Možete provjeriti kôd pogreške tako da odaberete dokument i pritisnete <Detalji>. Možete provjeriti uzroke i rješenja za greške na temelju kodova pogrešaka. Rješenja za svaki kôd pogreške
Pritisak na <Izvj.uprav. komunik.> ili <Izvješće o aktivnostima faksa> ispisuje se popis zapisnika slanja i primanja dokumenata prikazanih na zaslonu.
Prikazati se može do 100 zapisnika slanja i do 100 zapisnika primanja.
Registrirajte adresu iz povijesti slanja
Možete registrirati adresu u adresar ili gumb za biranje jednim dodirom preko povijesti slanja na zaslonu <Nadzor statusa>. Time ne morate izravno unositi broj faksa i pomaže vam izbjeći slanje faksa na netočan broj zbog unošenja pogrešnog broja faksa.
A13A-06Y