Ograničavanje dostupnih odredišta

Možete postaviti ograničenja za odredišta koja se mogu odrediti. Primjerice, možete ograničiti odredišta na ona koja su registrirana u adresaru ili na LDAP poslužitelju. Uz upravljanje osobnom autentikacijom, možete ograničiti odredište slanja na e-mail adresu korisnika ili na prethodno određenu mapu. Osim toga, možete ograničiti domene koje možete odrediti kao odredišta. Ograničavanjem odredišta slanja možete spriječiti potencijalna curenja informacija do kojih bi moglo doći zbog pogrešaka u radu ili nepravilne upotrebe. Za konfiguriranje tih postavki nužne su ovlasti administratora ili administratora uređaja.
Određena ograničenja za odredišta opisana u nastavku možda neće biti dostupna ako je omogućena funkcija ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Upotreba funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Ograničavanje novih odredišta

Odredišta koja je moguće navesti kod slanja faksova ili skeniranih dokumenata mogu se ograničiti na ona registrirana u adresatu ili gumbima za biranje jednim dodirom, ona registrirana u <Omiljene postavke>, <Pošalji meni> ili ona koja mogu biti pretražena na LDAP poslužitelju. Nakon omogućavanja te funkcije, korisnici neće moći određivati odredišta unosom alfanumeričkih znakova.
1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>  <Ograniči nova odredišta>.
3
Odaberite funkcije za koje želite onemogućiti nova odredišta.
4
Pritisnite <Uključeno> <OK>.

Ograničavanje e-mail odredišta na <Pošalji meni>

Možete postaviti ograničenja tako da korisnici koji se prijave osobnom autentikacijom mogu slati skenirane dokumente isključivo na vlastite adrese e-pošte. Kako biste mogli upotrijebiti tu funkciju, morate registrirati e-mail adresu za korisničke podatke. Prije nego što prijeđete na postupak u nastavku, konfigurirajte korisničke podatke.
 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>  <Ograniči e-mail na Pošalji meni>  <Uključeno>  <OK>

Ograničavanje odredišta za slanje datoteka na osobnu mapu

Možete podesiti ograničenja kako bi korisnik prijavljen osobnom autentikacijom mogao slati skenirane dokumente isključivo u vlastitu osobnu mapu (Konfiguriranje osobnih mapa).
 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>  <Ograniči TX datoteke na Osobnu mapu>  <Uključeno>  <OK>

Ograničavanje domene odredišta za slanje

Možete ograničiti odredišta e-pošte i I-faksa tako da budu dostupne isključivo adrese na određenim domenama. Kada se odredi domena također možete odrediti želite li dozvoliti slanje na poddomene.
 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>  <Ograniči domenu odredišta>  Odaberite <Uključeno> za <Ogranič. slanja na domene>  <Registriraj>  Odredite odredišnu domenu  <OK>  Odaberite <Dozvoli> ili <Odbij> za <Slanje na pod-domenu>  <OK>  <OK>
Možete registrirati do tri domene.
A13A-0C8