<Postavke timera/energije>

Odredite postavke za vrijeme, potrošnju energije itd.
Informacije o stavkama („A", „B", „C" i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Podešavanje vremena>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme u minutama.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Podešavanje vremena>
00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Da
Da
Ne
Ne
-
Čak i ako promijenite vrijeme s 23:59 na 00:00, datum se neće promijeniti.

Postavke datuma i vremena

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Namještanje trenutnog datuma i vremena je vrlo važno. Upute o konfiguriranju te postavke potražite u odjeljku Postavljanje datuma i vremena.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke datuma i vremena>
Postavke datuma i vremena (12-znamenkasti broj)
Ne
Ne
Da
Ne
-
<Vremenska zona>: UTC-12:00 do UTC+00:00 do UTC+14:00
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ljetno rač. vremena>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dat. poč.> (<Mjesec>/<Dan>/<Vrijeme> (0 do 23)),
<Dat. završ.> (<Mjesec>/<Dan>/<Vrijeme> (0 do 23))
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Format prikaza vremena>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete odrediti hoće li se vrijeme prikazivati u 24-satnom formatu ili 12-satnom formatu.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Format prikaza vremena>
<24-satni>, <12-satni>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Također možete odrediti automatsko usklađenje datuma i vremena s poslužiteljem na mreži s pomoću SNTP-a. Podešavanje SNTP postavki

<Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Ako tu funkciju postavite na <Uključeno>, možete smanjiti vrijeme potrebno da biste mogli obavljati radnje na zaslonu i skenirati izvornike nakon uključivanja napajanja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je omogućena ta funkcija
Snaga za stanje pripravnosti troši se čak i kada je napajanje isključeno.
Zvuk će se oglasiti kada uključite uređaj ili kada ga isključite ako <Ton moda mirovanja> u mogućnosti <Postavke glasnoće za ostalo> postavite na <Uključeno>. (Međutim, uređaj se možda neće moći brzo pokrenuti i zvuk se možda neće oglasiti, ovisno o statusu uređaja.)
Čak i ako je ta funkcija postavljena na <Uključeno>, uređaj se neće brzo pokrenuti u sljedećim situacijama:
Ako je bilo koja od postavki mreže u nastavku postavljena na <Uključeno>
Wi-Fi
Ako uključite glavno napajanje uređaja nakon što ste ga isključili u bilo kojoj od sljedećih situacija
Prošlo je više od 110 sati od brzog pokretanja
Zadaci u tijeku
Rezervirani zadaci
Neposredno nakon upotrebe telefonske linije
Sigurnosno kopiranje podataka
Pristup uređaju putem mreže
Nakon definiranja postavki za koje je potrebno ponovno pokretanje uređaja
Pojava pogreške
Upotreba moda ograničenih funkcija
Kabel za napajanje odspojen je nakon isključivanja glavnog napajanja
Na uređaju su instalirani aplikacijski dodaci koji ne podržavaju brzo pokretanje
Ako uključite glavno napajanje uređaja unutar 20 sekundi nakon isključivanja glavnog napajanja
Ako uključite glavno napajanje uređaja osam sati nakon isključivanja uređaja
Ako uključite glavno napajanje uređaja nakon što ste ga isključili na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup)

<Vrijeme do automatskog resetiranja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete odrediti razdoblje nakon kojega ćete biti odjavljeni, a dodirni će se zaslon automatski vratiti na zadanu postavku.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Vrijeme do automatskog resetiranja>
0 min=isključeno, 10 do 50 sekundi u pomacima od 10 sekundi, 1 do 2 do 9 minuta u pomacima od jedne minute
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se upotrebljava servis za prijavu, uređaj automatski odjavljuje korisnika kada istekne vrijeme automatskog resetiranja.
Zaslon prikazan nakon početka automatskog resetiranja razlikuje se ovisno o sljedećim postavkama.
Postavka 1: Postavke u mogućnosti [Visual Message Settings] (kada je mogućnost [Display Timing and Content] postavljena na [After Logout/Auto Reset])
Ako vizualna poruka nije postavljena ili nakon što zatvorite zaslon s prikazanom vizualnom porukom, prikazat će se zaslon definiran u postavci 2.
Postavka 2: Postavke u mogućnosti <Funkcija nakon automatskog resetiranja>
Kada je postavljena mogućnost <Standardna funkcija>, prikazat će se zaslon definiran u mogućnosti <Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja> (postavka 3).
Kada je postavljena mogućnost <Odabrana funkcija>, prikazuje se funkcija prije pokretanja automatskog resetiranja. (Definirane postavke i unesene vrijednosti za svaku funkciju bit će poništene.) Međutim, postavke <Odabrana funkcija> možda se neće pravilno primjenjivati te se može prikazati zaslon definiran u mogućnosti <Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>.
Postavka 3: Postavke u mogućnosti <Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>

<Ograniči vrijeme do automatskog resetiranja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Ako postavite tu funkciju na <Uključeno>, obični korisnici neće moći postaviti <Vrijeme do automatskog resetiranja> i <Funkcija nakon automatskog resetiranja>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči vrijeme do automatskog resetiranja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Funkcija nakon automatskog resetiranja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete odabrati hoće li se prilikom pokretanja nakon automatskog resetiranja prikazivati zadani zaslon postavljen za mogućnost <Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja> u <Vaše postavke> ili zaslon koji mu je neposredno prethodio.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Funkcija nakon automatskog resetiranja>
<Standardna funkcija>, <Odabrana funkcija>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako je za prikaz nakon pokretanja automatskog resetiranja postavljena mogućnost Vizualna poruka, najprije se prikazuje zaslon s vizualnom porukom, neovisno o toj postavci. Konfiguriranje funkcije Vizualna poruka

<Vrijeme do automatskog isključivanja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Uz postavku automatskog isključivanja, ako je dodirni zaslon uređaja neaktivan određeno vrijeme nakon ulaska u mod mirovanja, uređaj se automatski isključuje.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Vrijeme do automatskog isključivanja>
0 h=isključeno, 1 do 4 do 8 sati u pomacima od jednog sata
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta se funkcija ne prikazuje ako je instalirana faks-kartica. Ako se prikazuje, postavite <Vrijeme do automatskog isključivanja> na <0> i obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Čak i ako upravljate uređajem sa sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup), uređaj se automatski isključuje ako je dodirni zaslon uređaja neaktivan određeno vrijeme. Može doći do kvara, osobito ako se uređaj automatski isključi tijekom uvoza podataka. U slučaju uvoza podataka postavite <Vrijeme do automatskog isključivanja> na <0>.
Automatsko isključivanje možda neće biti izvedeno, ovisno u uvjetima upotrebe uređaja.

<Tjedni timer za automatsko isključivanje>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme u koje će se uređaj automatski isključiti za svaki dan u tjednu. Ako upotrebljavate tu funkciju, ne morate svaki dan ručno isključiti uređaj.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Tjedni timer za automatsko isključivanje>
<Nedjelja> do <Subota>, 00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako su postavljeni i <Vrijeme do automatskog isključivanja> i <Tjedni timer za automatsko isključivanje>, prednost se daje mogućnosti <Vrijeme do automatskog isključivanja>.

<Vrijeme do automatskog mirovanja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme nakon kojega će uređaj automatski ući u mod mirovanja ako se ne izvrši nijedna radnja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Vrijeme do automatskog mirovanja>
10 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Za tu postavku preporučujemo upotrebu zadane vrijednosti.

<Potrošnja energije u modu mirovanja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti količinu energije koju uređaj troši kada se nalazi u modu mirovanja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potrošnja energije u modu mirovanja>
<Nisko>, <Visoko>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako je uređaj povezan s računalom putem USB kabela, ovisno o vremenu za ulazak u stanje mirovanja, uređaj možda neće moći ispravno primiti podatke. Ponovno aktivirajte uređaj iz stanja mirovanja pa ponovite obradu zadatka.
Potrošnja energije mogla bi biti jednaka kao kad je postavljeno <Visoko> čak i ako je postavljeno <Nisko>, ovisno o statusu uređaja.
Ako je razina potrošnje energije postavljena na <Nisko>, moglo bi doći do komunikacijske pogreške, ovisno o tome koji mrežni uslužni softver koristite. Da biste to izbjegli, pritisnite tipku Energy Saver (Ušteda energije) da biste otkazali stanje mirovanja prije korištenja uređaja.

<Tjedni timer za automatsko stanje mirovanja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme u kojem će uređaj automatski ući u mod mirovanja za svaki dan u tjednu.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Tjedni timer za automatsko stanje mirovanja>
<Nedjelja> do <Subota>, 00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite i <Vrijeme do automatskog mirovanja> i <Tjedni timer za automatsko stanje mirovanja>, prednost se daje postavci <Vrijeme do automatskog mirovanja>.

<Postavke vremena za automatsku gradaciju>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Svaki dan u postavljeno vrijeme možete obaviti automatsko podešavanje gradacije.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke vremena za automatsku gradaciju>
<Nedjelja> do <Subota>, 00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke završetka moda mirovanja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete postaviti vrijeme nakon kojeg se uređaj vraća iz stanja mirovanja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke završetka moda mirovanja>
00:00 do 23:59, u pomacima od jedne minute
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A13A-0F5