Faks Göndermek İçin Temel İşlemler

Bu bölümde, faks belgeleri göndermeye ilişkin temel işlemler açıklanmaktadır.
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Faks> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Faks Temel Özellikleri ekranında hedefi belirleyin. Faks Temel Özellikler Ekranı
Adres Defterinden Hedefleri Belirleme
Tek Dokunuş Düğmelerinden Hedefleri Belirleme
Hedefleri Manüel Olarak Girme
LDAP Sunucusunda Hedefleri Belirleme
Belirlenen hedef hakkında ayrıntılı bilgileri kontrol etmek için, ve öğelerini kullanarak istediğiniz hedefi seçin ve <Detaylar> seçeneğine basın. Bir hedefi belirlenen hedeflerden silmek için <Hedfi Sil> seçeneğine basın.
Yalnızca, Yeni Hedef kullanılarak belirlenen ve bir LDAP sunucusu aracılığıyla alınan hedefleri <Ayrı ntılr> bölümünden değiştirebilirsiniz.
Uzak Adres Defterinden bir hedef belirlediğinizde <ECM İletim>, <Gönderim Hızı> ve <Uzak Mesafe> seçenekleri görüntülenmez.
Sunucu makine Sistem Yönetici bilgisi ayarları gerçekleştiriyorsa, istemci makine Uzak Adres Defteri / tek dokunuş düğmelerini alırken sunucu makine ile istemci makine arasında kimlik doğrulama gerçekleştirilir. Kimlik doğrulama, sunucu makine ve istemci makine tarafından belirlenen Sistem Yöneticisi ID ve Sistem Yöneticisi PIN'i eşleştirilerek gerçekleştirilir. Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'ini Değiştirme
Uzak Adres Defteri / tek dokunuş düğmelerinin kullanılabilirliği, aşağıda gösterildiği gibi sunucu makine ve istemci makine için Sistem Yönetici Bilgisi ayarlarının durumuna bağlıdır.
Sunucu makine Sistem Yönetici bilgisi ayarları gerçekleştirdiğinde
İstemci makine Sistem Yönetici bilgisi ayarları gerçekleştirdiğinde
Sunucu makine ve istemci makine için Sistem Yöneticisi ID ve Sistem PİN'i eşleşmesi
Uzak Adres Defteri / Tek dokunuş düğmeleri kullanılabilir
Gerçekleştirir
Gerçekleştirir
Eşleşir
Evet
Eşleşmez
Hayır
Gerçekleştirmez
-
Hayır
Gerçekleştirmez
Gerçekleştirir
-
Evet
Gerçekleştirmez
-
Evet
4
Tarama ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
Orijinallerin Nasıl Taranacağını Belirleme
Görüntü Kalitesini Ayarlama
Koyu Kenarlıkları Silme (Çerçeveyi Sil)
5
 (Başlat) öğesine basın.
Orijinaller taranır ve gönderme başlar.
Taramayı iptal etmek için <İptal> veya  (Durdur)  <Evet> öğelerine basın.
<Sonraki orijinali taramak için [Başlat] tuşuna basın.> görüntülendiğinde
Göndermeyi iptal etmek için bkz. Faks Gönderme İşlemini İptal Etme.
Belirlenen hedeflerin toplam sayısını kontrol etmek için
Belirlenen hedeflerin toplam sayısı ekranın sağ üst kısmında görüntülenir. Bu, göndermeden önce hedef sayısının doğru olduğunu onaylamanızı sağlar.
Gönderici bilgisiyle göndermek için
Göndericinin adı ve faks numarasıyla gönderebilirsiniz. <İletim Terminal Kimliği>
Gönderilen belgelerin durumlarını kontrol etmek için
<Durum Dentlm> ekranında, gönderilen belgelerin durumlarını kontrol edebilirsiniz. Bu ekran, durumlarını kontrol ettikten sonra faksları tekrar göndermenizi veya göndermeyi iptal etmenizi sağlar. Gönderilen ve Alınan Belgeler için Durum ve Günlüğü Kontrol Etme
<İş Kabul Edildiğinde Bildirim Görüntüle> seçeneği <Açık> olarak ayarlandığında, bir gönderim işi alındıktan sonra gösterilen aşağıdaki ekranda <Durum Dentlm> ekranı görüntülenebilir. <İş Kabul Edildiğinde Bildirim Görüntüle>
Alıcının hattının meşgul olmasından kaynaklanan bir iletim hatası oluştuğunda
Belirli bir sürenin ardından makine otomatik olarak yeniden arama yapar. Makinenin kaç kez yeniden arama yapacağını ve yeniden aramalar arasındaki süre gibi ayarları değiştirebilirsiniz. <Otomatik Yeniden Ara>
Gönderme sonuçlarına rapor yazdırmak için
Faks Temel Özellikleri ekranında <Seçenekler>  <İletim Sonucu Raporu> seçeneğine bastığınızda, gönderme sonuçlarını listeleyen raporu otomatik olarak yazdırmak üzere ayarlayabilirsiniz.
Bunu her iş için <Seçenekler> bölümünde ayarlamak üzere, <İletim Sonucu Raporu> öğesinde <Sadece Hata İçin> veya <Kapalı> seçeneğini belirlemeniz ve daha sonra <Seçeneklerden Yazdırmaya İzin Ver> seçeneğini <Açık> olarak ayarlamanız gerekir.
Gönderilen görüntüdeki fotoğraflar çok koyu olduğunda veya renkli orijinallerin arka planındaki açık renkler kaldırılamadığında
Aşağıdaki koşullar/ayarlar karşılanırsa, gönderilen görüntünün kalitesi iyileştirilebilir.
İş türü: Faks (Hafızadan Gönderme) veya Tara ve Gönder (Faks/I-faks)
<Renk Seç>: <Siyah/Beyaz> (Tara ve Gönder)
<Orijinal Tür>: <Metin>
<Yoğunluk>  <Arkaplan Yoğunluğu>: <Oto>
<Çözünürlük>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi veya 600 dpi x 600 dpi*
*Tara ve Gönder için ayarlanabilir
<Siyah/Beyaz Tarama İçin Hız/Görüntü Kalitesi Önceliği>  Faks/I-Faks Gönderim İşleri: <Kalite Önceliği> (<Siyah/Beyaz Tarama İçin Hız/Görüntü Kalitesi Önceliği>)
Gönderilen belgenin bir kopyasını kaydetme
Makineyi, gönderilen belgenin bir kopyası otomatik olarak bir dosya sunucusuna kaydedilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kopya, PDF gibi bir elektronik dosyaya dönüştürülür ve kaydedilir, böylece içeriklerini bilgisayarınızdan kolayca kontrol edebilirsiniz. Gönderilen Belgenin Bir Kopyasını Kaydetme
Göndericinin adını seçme
Temel Faks Ayarları ekranında <Seçenekler>   <Gönderici Adı (TTI)> öğesine bastığınızda, gönderici bilgisine eklemek üzere kayıtlı gönderici adlarından oluşan bir listeden adı seçebilirsiniz. <Gönderici Adını (TTI) Kaydet>
Kullanıcı Kimlik Doğrulama Yönetimini kullanarak oturum açıyorsanız, oturum açma adı Gönderici Adının (TTI) <100> bölümünde görüntülenir.
Göndermeden önce taranan görüntüleri kontrol etme
Taranmış görüntüleri göndermeden önce önizleme ekranında kontrol edebilirsiniz. Göndermeden Önce Taranan Görüntüleri Kontrol Etme (Önizleme)
Sık kullanılan ayarları kaydetme
Daha sonra kullanmak üzere sık kullanılan hedefleri ve tarama ayarlarını bir düğmede birleştirebilirsiniz. Orijinalleri tararken kayıtlı düğmeye bastığınızda ayarlarınızı hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz. Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi
A144-066