<Tarama Ayarları>

Tüm fonksiyonlar için ortak olan Tarama Ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Besleyici Sıkışma Kurtarma Yöntemi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Tarama Ayarları>
Besleyicide bir kağıt sıkışması olduğunda taramanın orijinalin ilk sayfasından mı yoksa orijinalde yarıda kaldığı sayfadan mı yeniden başlatılacağını seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Besleyici Sıkışma Kurtarma Yöntemi>
<1. Sayfadan İtibaren>, <Askıya Alınan Orijinalden>
Evet
Evet
Evet
B
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Doğrudan faks gönderme bu ayarı desteklemez. Doğrudan gönderme yaparken kağıt sıkışması olursa iş iptal edilir. Bu durumda işi yeniden ayarlayın.
Kağıt sıkışmasının konumuna bağlı olarak belge taramanın tamamlanıp tamamlanmadığının belirlenmesi güç olabilir. <Besleyici Sıkışma Kurtarma Yöntemi> için <Askıya Alınan Orijinalden> ayarını seçtiyseniz ve belgenin hangi sayfaya kadar tarandığını bulamıyorsanız işi iptal edip yürütmeyi yeniden denemeniz önerilir.
Aşağıdakilerden birini seçin.
<1. Sayfadan İtibaren>: Orijinalleri besleyiciye tekrar yerleştirdikten sonra taramayı belgenin ilk sayfasından yeniden başlatın. Taramanın yarıda kaldığı belge sayfasına kadar orijinaller otomatik olarak beslenecektir.
<Askıya Alınan Orijinalden>: Besleyicideki kağıt sıkışması nedeniyle taranmamış olan orijinalleri yerleştirdikten sonra kalan tüm orijinalleri yeniden taramaya başlayın.

<Çizgi Önleme>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Tarama Ayarları>
Orijinalleri tararken şeritleri algılayıp önleme işleminin yapılıp yapılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çizgi Önleme>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde, çok ince çizgiler şerit olarak algılanabilir.

<Siyah/Beyaz Tarama İçin Hız/Görüntü Kalitesi Önceliği>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Tarama Ayarları>
Siyah beyaz tarama yaparken önceliğin tarama hızına mı yoksa görüntü kalitesine mi verileceğini ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Siyah/Beyaz Tarama İçin Hız/Görüntü Kalitesi Önceliği>
<Faks/I-Faks Gönderim İşleri>: <Hız Önceliği>, <Kalite Önceliği>
<Faks/I-Faks İşleri Dışında Tüm Gönderim İşleri>: <Hız Önceliği>, <Kalite Önceliği>
Evet
Evet
Evet
B
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Kalite Önceliği> ayarlanmış olsa bile, <Direkt Gönderim> ile faks gönderilirken ayar etkinleştirilmez.

<Besleyiciden Tarama İçin Hız/Görüntü Kalitesi Önceliği>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Tarama Ayarları>
Besleyiciden orijinalleri tararken önceliğin tarama hızına mı yoksa görüntü kalitesine mi verileceğini belirleyebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Besleyiciden Tarama İçin Hız/Görüntü Kalitesi Önceliği>
<Hız Önceliği>, <Kalite Önceliği>
Evet
Evet
Evet
B
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayar, Kopya fonksiyonu ve Kopya fonksiyonunu kullanan AddOn uygulamaları için geçerlidir.

<Uzak Tarama Gamma Değeri>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Tarama Ayarları>
Renkli belgeleri bilgisayarınıza tararken kullanılacak gamma değerini ayarlayabilirsiniz. Belgenizi en uygun yoğunlukla yazdırabilmek için bilgisayar ayarlarınıza en uygun olan gamma değerini seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Uzak Tarama Gamma Değeri>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Evet
Evet
Evet
B
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Oto Çevrimiçi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Tarama Ayarları>
<Uzak Tarayıcı> (<Ana Menü> Ekranı) seçeneğine bastığınızda uzak tarayıcı fonksiyonunu otomatik olarak etkinleştirmek için bunu <Açık> olarak ayarlayın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Oto Çevrimiçi>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Uzak tarayıcı fonksiyonu etkinleştirildiğinde <Kopya> ve <Tara ve Sakla> öğelerini kullanmazsınız.
Oturumunuzun kapalı kaldığı ve dokunmatik panel ekranın otomatik olarak varsayılan ayarına geri döndüğü süreyi belirtebilirsiniz.

<Oto Çevrimdışı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Tarama Ayarları>
Uzak tarayıcı fonksiyonu etkinleştirildiğinde (makine çevrimiçi olduğunda), <Kopya> veya <Tara ve Sakla> ile tarama yapılamaz. <Oto Çevrimdışı> ayarını <Açık> yaparsanız <Tercihler> (Ayarlar/Kayıt) altında <Oto Sıfırlama Zamanı> içinde ayarlanan süre geçtiğinde makine otomatik olarak çevrimdışı olur.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Oto Çevrimdışı>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Oto Sıfırlama Zamanı> <0> olarak ayarlanırsa yaklaşık iki dakika sonra makine otomatik olarak çevrimdışı olur.
Oturumunuzun kapalı kaldığı ve dokunmatik panel ekranın otomatik olarak varsayılan ayarına geri döndüğü süreyi belirtebilirsiniz.
A144-0HC