<Faks Ayarları>

Faks gönderme ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Sık Kullanılan Ayarları Kaydet>/<Sık Kull. Ayarları Düzenle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Sık kullanılan ayarları faks gönderme sırasında daha sonra kullanmak üzere makinenin bir düğmesine kaydedebilirsiniz. Düğmeye bir ad da atayabilir ve açıklama girebilirsiniz. Ayrıca kaydedilmiş ayarları silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.Sık Kullanılan Fonksiyonlar Birleşiminin Kaydedilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kull. Ayarları Kaydet>
Ayarları Onayla
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar
Konum Seçin: <M1> - <M18>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar
<Açıklamaları Göster>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İsim>, <Açıklama>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar
<Sık Kull. Ayarları Düzenle>
Düğmeyi Seçin: <M1> - <M18>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açıklamaları Göster>: <Açık>, <Kapalı>
<Sil>, <İçeriği Kontrol Et>, <Yeniden Adlandır>

<Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
"Sık Kull. Ayarlar" öğesini geri çağırırken onay ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sık Kullanılan Ayarlar İçin Onay Görüntüle>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Varsayılan Ekran>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
<Faks> veya  (Sıfırla) öğesine basıldığında görüntülenecek ekranı belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Varsayılan Ekran>
<Standart>, <Tek Dokunuş>, <Sık Kull. Ayarlar>, <Adres Defteri>
Evet
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1 Sadece uygun isteğe bağlı ürünler kullanılabilir olduğunda görünen öğeleri gösterir.

<Adres Defteri Kullanımını Engelle>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks Temel Özellikler ekranında vb. ekranlarda Adres Defteri kullanılmasını kısıtlamanın yanı sıra Adres Defteri ve tek-dokunuş düğmelerinin gizlenip gizlenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Adres Defteri Kullanımını Engelle>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Varsayılan Ayarları Değiştir>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
<Faks> fonksiyonu için varsayılan olarak kaydedilmiş ayarları değiştirebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
<Kaydet>, <Sıfırla>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar

<Seçenek Kısayollarını Kaydet>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Modları <Faks> ekranında görüntülenen kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz. Temel Özellikler Ekranının Özelleştirilmesi
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Seçenek Kısayollarını Kaydet>
<Kısayol 1>:
<Yoğunluk>, Her mod, <Atanmamış>
Evet
Evet
Hayır
C
Sık Kullanılan Ayarlar
<Kısayol 2>:
<Orijinal Tür>, Her mod, <Atanmamış>
<Kısayol 3>:
<2-Yönlü Orijinal Ayarları>, Her mod, <Atanmamış>
<Kısayol 4>:
<Önizleme>, Her mod, <Atanmamış>

<Gönderici Adını (TTI) Kaydet>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Bölüm veya departman adı ya da kişinin adı gibi herhangi bir adı gönderici adı olarak kaydedebilir ve kayıtlı adları düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Kaydedilen bu ad faks gönderirken gönderici bilgisi olarak alıcıda kağıda yazdırılır.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Gönderici Adını (TTI) Kaydet>
<Kaydet/Düzenle>, <Sil>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
99'a kadar gönderici adı (01 - 99) saklayabilirsiniz.

<Göndrc Adı Olrk Kml Doğr. Kullanıcı Adını Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile oturum açıyorsanız oturum açma adı <Gönderici Adı (TTI)> ekranında <100> içinde görünür. <Açık> seçilirse <100> içindeki oturum açma adı gönderici adı için varsayılan ayar olarak kullanılır.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Göndrc Adı Olrk Kml Doğr. Kullanıcı Adını Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayar <Kapalı> yapılırsa <0> içindeki kullanıcı adı gönderici adı için varsayılan ayar olarak kullanılır. Kullanıcı adını kaydetme ile ilgili talimatlar için bkz. Faks Hattı Ayarları.

<Alarm Açık>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks gönderdikten veya aldıktan sonra isteğe bağlı ahize makineye doğru bir şekilde geri getirilmezse, kullanıcıya bir alarm ile bilgi verilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Alarm Açık>*1
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1 Makineye yalnızca isteğe bağlı ahize bağlandığında seçilebilen öğeleri belirtir.

<ECM İletim>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks iletim protokolünde ECM kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabilirsiniz. ECM, faks verisi hatalarını denetler ve düzeltir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<ECM İletim>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
İletişim hızı çok yavaş görünürse <Kapalı> ayarını seçerek hızı geliştirebilirsiniz.
ECM'yi ayarlasanız bile bazen kötü telefon hattı bağlantısı nedeniyle hatalar olabilir.
Başarılı ECM iletiminin koşulları aşağıda belirtilmiştir.
ECM iletimi bu ayarla etkinleştirilmiştir
Hedef ECM'i desteklemektedir
Hedef adresini Adres Defterine kaydederken <ECM İletim> ayarı <Açık> yapılmıştır Adres Defterine Hedef Kaydetme

<Duraklama Süresi Ayarı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks gönderirken duraklanacak saniye sayısını ayarlayabilirsiniz. Bazı denizaşırı aramalar, uluslararası erişim kodunu, ülke kodunu ve hedefin telefon numarasını aynı anda çevirdiğinizde başarılı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, uluslararası erişim kodundan sonra bir duraklama koymak bağlanmayı kolaylaştırabilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Duraklama Süresi Ayarı>
1 - 4 - 15 san.
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Aranan faks numaralarının sonuna girilen duraklamalar her zaman 10 saniye uzunluğundadır.

<Otomatik Yeniden Ara>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Otomatik Yeniden Arama, hat meşgul olduğu veya gönderim hatası oluştuğu için alıcıya ulaşılamadığı zaman, makinenin alıcının faks numarasını otomatik olarak tekrar aramasına olanak verir. Bu ayarı etkinleştirirseniz makinenin kaç kez yeniden arama yapacağını, yeniden arama aralığını ve bir hata olduğunda belgenin yeniden gönderilip gönderilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Otomatik Yeniden Ara>*1
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ayrnt. Ayarla>:
<Yen. Arama Sayısı>: 1 ila 2 - 10 defa
<Y. Arama Aralığı>: 2 - 99 dakika
<İletim Hatasında Y. Ara>: <Hata ve 1. Sayfa>, <Tüm Sayfalar>, <Kapalı>
*1 Ayarlar/Kayıt ekranında görüntülenmeyebilen veya bölgeye bağlı olarak varsayılan ayarı farklı olabilen öğeleri belirtir.

<Göndermeden Önce Çevir Sesini Kontrol Et>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Başka bir faks makinesi (Canon dışında bir marka) size faks göndermeye çalışırken aynı anda siz de makinenizden faks gönderiyorsanız faksınız orijinal hedefiniz yerine o faks makinesine yönlendirilebilir. Bu yarı etkinleştirmek bu gibi gönderme sorunlarından kaçınmanızı sağlar.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Göndermeden Önce Çevir Sesini Kontrol Et>*1
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
*1 Ayarlar/Kayıt ekranında görüntülenmeyebilen veya bölgeye bağlı olarak varsayılan ayarı farklı olabilen öğeleri belirtir.

<Faks İlt Sonucu Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks İletim Sonucu Raporu, faksların amaçlanılan hedeflerine doğru gönderilip gönderilmediğini kontrol etmenizi sağlayan bir rapordur. Makine, belgeler gönderildikten sonra veya yalnızca bir iletim hatası oluştuğunda bu raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde ayarlanabilir. Belgenin içeriğini size anımsatması için belgenin ilk kısmını raporun bir parçası olarak yazdıracak şekilde de ayarı belirtebilirsiniz. Faks İletim Sonucu Raporu
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Faks İlt Sonucu Raporu>
<Sadece Hata İçin>, <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sadece Hata İçin> seçildiğinde:
<İlt. Grnt. ile Rapor Et>: <Açık>, <Kapalı>
<Açık> seçildiğinde:
<İlt. Grnt. ile Rapor Et>: <Açık>, <Kapalı>

<Faks Etknlk Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks belgesi gönderme/alma günlüklerini rapor olarak yazdırabilir veya gönderebilirsiniz. Makine, belirtilen sayıda iletişime (40 - 1.000) ulaşıldığında veya belirtilen bir zamanda bu raporu yazdıracak veya gönderecek şekilde ayarlanabilir. Gönderme/alma raporları da ayrı ayrı yazdırılabilir veya gönderilebilir. Faks Etkinlik Raporu
Rapor veri olarak gönderildiğinde CSV dosya biçiminde gönderilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Faks Etkinlik Raporu>
<Belirtilen Her İletim Sayısını Yazdır/Gönder>: <Yazdır>, <Gönder>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
İletim sayısı: 40 - 1000
<Belirlenen Sürede Yazdır/Gönder>: <Yazdır>, <Gönder>, <Kapalı>
Yazdırma Süresini Belirtin: 00:00 - 23:59
<Gönderilen/Alınan İşleri Ayrı Yazdır>: Açık, Kapalı
<Hedef>

<Hattı Ayarla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks hattı ayarlarını belirtin.

<İletim Başlangıç Hızı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Gönderme başlangıç hızını değiştirebilirsiniz. Hattın kötü nitelikli olması nedeniyle belgenin gönderilmeye başlanmasında güçlük olduğunda bu ayar yardımcı olur.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İletim Başlangıç Hızı>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Belge iletiminiz başlangıçta yavaşsa, bulunduğunuz alandaki telefon hatları kötü durumda olabilir. Daha yavaş bir hız seçin. <33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps> veya <2400 bps> öğelerini seçebilirsiniz.
Hat veya diğer taraf hatalara yatkınsa faksları daha doğru bir şekilde göndermek ve almak için <VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın. İletişim hızı <14400 bps> veya daha yavaş bir hızla sınırlanır, bu da hataları azaltır. <VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla> ayarı <Off> yapılırsa hız <İletim Başlangıç Hızı> ayarında görüntülenen değere geri döner.

<R-Tuşu Ayarı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Makineniz PBX (Özel Dahili Santrali) ile bağlanıyorsa, erişim yöntemini ayarlamanız gerekir. PBX türünü <Ön ek> veya <Açılıyor> olarak ayarlayabilirsiniz. Dış hat erişim numarasını R tuşuna kaydederseniz, dış hatta kolayca erişebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<R-Tuşu Ayarı>
<PSTN>, <PBX>
<PBX> seçildiğinde:
<Ön ek> (En fazla 20 basamak), <Açılıyor>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Girilen Faks No'yu Onayla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faksın hatalı hedefe gönderilmesini önlemek için faks numarası girerken bir giriş onay ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Girilen Faks No'yu Onayla>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Sürücü İlt. Faks'a İzin Ver>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Bilgisayardan faks gönderilmesine izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Sürücü İlt. Faks'a İzin Ver>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Faks Hdf Dahilse Gönderim Öncesi Onayla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks içeren hedeflere gönderirken hedef onay ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz. Bu, hatalı hedefe faks göndermenize engel olmaya yardımcı olur.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Faks Hdf Dahilse Gönderim Öncesi Onayla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
<Sadece Sıralı Yayın İçin>, <Tümü>

<Faks Hedefi Dahilse Sıralı Yayını Kısıtla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Faks içeren birden çok hedefe aynı anda gönderimin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Faks Hedefi Dahilse Sıralı Yayını Kısıtla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Uzak Faks Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Uzak Faks fonksiyonu için sunucu makinesindeki ayarları belirtin.

<VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları>
Hat veya karşı taraf hata olmasına eğilimli ise faksları daha doğru gönderebilir ve alabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayarı <Açık> yaparsanız iletişim hızı aşağıdaki ayarlarda <14400 bps> veya daha yavaş hızla sınırlanır, bu da hataları azaltır. Bunu <Off> olarak ayarlarsanız hızlar orijinal değerlerine geri döner.
 Adres Defterinde veya tek dokunuş düğmelerinde kayıtlı hedefler için <Gönderim Hızı> Adres Defterine Hedef Kaydetme
 <İletim Başlangıç Hızı> içinde ayarlanan iletim hızı <İletim Başlangıç Hızı>
 <Alım Başlangıç Hızı> içinde ayarlanan alma hızı <Alım Başlangıç Hızı>
A144-0J5