<Kimlik Doğr. Yöntemi Ayarla>

Tüm fonksiyonlar için ortak olan kimlik doğrulama yöntemlerinin ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<LDAP Sunucusu Kml Doğr. İçin Kullanılan Bilgi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kimlik Doğr. Yöntemi Ayarla>
LDAP sunucusuna erişmek için kimlik doğrulama yöntemi belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<LDAP Sunucusu Kml Doğr. İçin Kullanılan Bilgi>
<Cihaz Ayarları>, <Chz Otr Açma Kml Dğr Bilgs>, <Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Cihaz Ayarları> ayarlandığında
LDAP Sunucusunu Kaydetme alanında ayarlanan bilgiler kullanılabilir.
<Chz Otr Açma Kml Dğr Bilgs> ayarlandığında
Bu makinede oturum açarken kullanılan kimlik doğrulama bilgileri kullanılır.
<Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi> ayarlandığında
LDAP sunucusunun kimlik doğrulama bilgileri her kullanıcı için kaydedilir.
<Chz Otr Açma Kml Dğr Bilgs> yalnızca bu makinede oturum açar ve LDAP sunucusuna erişirken aynı kimlik doğrulama bilgileri kullanıldığında ve Entegre Kimlik Doğrulamayı destekleyen bir oturum açma servisi kullanıldığında kullanılabilir. Kullandığınız oturum açma servisinin Entegre Kimlik Doğrulamayı destekleyip desteklemediği hakkında bilgi için satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
<Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi> seçildiğinde her kullanıcı, LDAP kimlik doğrulaması için kullanılan kullanıcı adını ve parolayı Gönderim Temel Özellikleri ekranında  <Her Kullanıcı İçin Bilgi Kaydet/Düzenle> <LDAP Sunucusu Kimlik Doğrulama Bilgisi> altında ayarlar.

<SMTP Sunucusu Kml Doğr. İçin Kullanılan Bilgi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kimlik Doğr. Yöntemi Ayarla>
SMTP sunucusuna erişmek için kimlik doğrulama yöntemi belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<SMTP Sunucusu Kml Doğr. İçin Kullanılan Bilgi>
<Cihaz Ayarları>, <Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Cihaz Ayarları> seçeneğini belirlerseniz
<İletişim Ayarları: Kimlik Doğrulama Ayarları> (E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama) alanında ayarlanan bilgileri kullanır.
<Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi> seçeneğini belirlerseniz
Her kullanıcının SMTP sunucusu kimlik doğrulama bilgilerini kaydeder ve kullanır.
<Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi> seçilirse her kullanıcının <Tara ve Gönder> <Her Kullanıcı İçin Bilgi Kaydet/Düzenle> seçeneğine basması ve SMTP kimlik doğrulaması için kullanılan kullanıcı adını ve parolayı <SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Bilgisi> alanında ayarlaması gerekir.

<Dosya İlt/Gözatma Kml Doğr. İçin Kullanılan Bilgi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kimlik Doğr. Yöntemi Ayarla>
Dosya sunucusuna erişmek için kimlik doğrulama yöntemi belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Dosya İlt/Gözatma Kml Doğr. İçin Kullanılan Bilgi>
<Standart>, <Chz Otr Açma Kml Dğr Bilgs>, <Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Chz Otr Açma Kml Dğr Bilgs> yalnızca SMB ve WebDAV için geçerlidir.
<Standart> ayarlandığında
Adres Defterine Hedef Kaydetme alanında ayarlanan bilgiler kullanılabilir.
<Chz Otr Açma Kml Dğr Bilgs> ayarlandığında
Bu makinede oturum açarken kullanılan kimlik doğrulama bilgileri kullanılır.
<Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi> ayarlandığında
Dosya sunucusunun kimlik doğrulama bilgileri her kullanıcı için kaydedilir.
<Her Kull. İçin Kaydedilen Bilgi> seçildiğinde her kullanıcı, dosya sunucusu kimlik doğrulaması için kullanılan kullanıcı adını ve parolayı Gönderim Temel Özellikleri ekranında  <Her Kullanıcı İçin Bilgi Kaydet/Düzenle> <Dosya İlt/Gözatma için Kimlik Doğrulama Bilgisi> altında ayarlar.
A144-0HF