<Kağıt Çıktı Ayarları>

Tüm fonksiyonlar için ortak olan Kağıt Çıkışı Ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<İşler Arası İş Ayırıcı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Çıktı Ayarları>
Bu sayede birden fazla iş arka arkaya yazdırılırken her işin başlangıcında belirtilen kağıdı yerleştirebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<İşler Arası İş Ayırıcı>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Değiştir> (kağıt kaynağını seçin)
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Kopyalar Arasında İş Ayırıcı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Çıktı Ayarları>
Bu ayar, setleri bölmek için her kopya seti sayısında belirtilen kağıdı yerleştirmenize olanak tanır. Bunu ayarlarsanız <Sırala (Sayfa Sırası)>, <Ofset> veya <Zımba> ile yazdırırken kağıt yerleştirilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kopyalar Arasında İş Ayırıcı>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kopyalar> (1 ila 10 - 9999)
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Değiştir> (kağıt kaynağını seçin)
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Grup (Aynı Sayfalar) modunu kullanıyorsanız, kopya setleri arasına iş ayırma sayfaları ekleyemezsiniz.
A144-0H8