<Uzak Faks Ayarları>

Uzak Faks fonksiyonu için sunucu makinesindeki ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Uzak Faks Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Faks Ayarları> <Uzak Faks Ayarları>
Uzak Faks fonksiyonu için makinenin sunucu makine olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirtebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Uzak Faks Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Makineyi Uzak Faks sunucu makinesi olarak kullanmak istiyorsanız <Ağ> seçeneğine basın <Atanan Port Ayarları> ayarını <Açık> yapın.
A144-0J7