<Doğrudan Bağlantı Ayarları>

Doğrudan bağlantı ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Doğrudan Bağlantı Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. Doğrudan bağlama
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Doğrudan Bağlantı Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Doğrudan Bağlantı Tipi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantının türünü seçin. Doğrudan bağlama
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Doğrudan Bağlantı Tipi>
<Erişim Noktası Modu>, <Wi-Fi Direct>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Wi-Fi Direct seçilirse yalnızca bir mobil cihaz bağlanabilir.

<Wi-Fi Direct için Cihaz Adı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantılar (Wi-Fi Direct) için kullanılacak cihaz adını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Wi-Fi Direct için Cihaz Adı>
Wi-Fi Direct için Cihaz Adı (Maks 32 karakter): Cihaz Adı
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
Cihaz adı 22 karakter veya üzeri olmadığı sürece Wi-Fi Direct için cihaz adının sonuna otomatik olarak "-XY_Canon10" eklenir (burada XY rastgele harflerdir), aksi durumda "-XY_Canon10" eklenmez.

<Doğrudan Bağlantı Oturumunun Sonuna Kadarki Süre>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak iletişim yapılırken hiçbir veri iletimi/alımı olmadan uzun bir süre geçtiğinde iletişimin otomatik olarak sonlandırılacağı süreyi belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Doğrudan Bağlantı Oturumunun Sonuna Kadarki Süre>
0 = Kapalı, 1 ila 30 - 60 (dk.)
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Daima Etkin Tut> öğesi <Açık> olarak ayarlandığında bu ayar devre dışı bırakılır.

<Erişim Noktası Modu Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Erişim noktası modunun ayarlarını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Erişim Noktası Modu Ayarları>
<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Özel SSID Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<SSID>: SSID'i girin
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Özel Ağ Anahtarını Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Ağ Anahtarı>: Ağ anahtarını girin
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Kullan> seçeneği <Açık> olarak ayarlandığında
Oturum açıldığı sıradaki kullanıcı ve SSID/ağ anahtarı bilgileri ilişkilendirilir ve makinede saklanır. Yalnızca bir mobil cihaz bağlanabilir.
<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Kullan> seçeneği <Kapalı> olarak ayarlandığında
Hem <Özel SSID Kullan> hem de <Özel Ağ Anahtarını Kullan> seçeneği <Açık> olarak ayarlanırsa birden çok mobil cihaz aynı anda bağlanabilir. Aynı anda en fazla beş cihaz bağlanabilir.
<Özel SSID Kullan> ve <Özel Ağ Anahtarını Kullan> seçeneklerinden biri veya her ikisi <Kapalı> olarak ayarlanırsa bağlanmak için her seferinde rastgele bir SSID veya ağ anahtarı kullanılır. Yalnızca bir mobil cihaz bağlanabilir.

<SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Daima Etkin Tut>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
<Erişim Noktası Modu Ayarları> içinde <Özel SSID Kullan> ve <Kullanılacak Ağ Anahtarını Belirle> etkinleştirilirse <Mobil Portal> içinde <Doğrudan Bağlantı> kullanılırken doğrudan bağlantılar <Etkinleştir> seçeneğine basmadan yapılabilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Daima Etkin Tut>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Makine aynı anda birden çok mobil cihaza bağlanabilir. Aynı anda en fazla beş cihaz bağlanabilir.
Bu seçenek <Açık> olarak ayarlanırsa <Doğrudan Bağlantı Oturumunun Sonuna Kadarki Süre> ayarı devre dışı bırakılır.
Bu seçenek <Açık> olarak ayarlanırsa makine Uyku moduna tam olarak girmez.

<Doğrudan Bağlantı İçin IP Adresi Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak bağlanan mobil cihazlara dağıtılacak IP adresini belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Doğrudan Bağlantı İçin IP Adresi Ayarları>
192.168.22.1
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Mobil cihazlara dağıtılan IP adresi, belirtilen IP adresinin değerinden dokuz sayıya kadar büyük olabilir.

<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Doğrudan bağlantı kullanarak oturum açar ve bağlanırken her kullanıcı için SSID'i ve ağ anahtarını belirtin.
SSID'i ayarlamak için <Özel SSID Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın ve SSID'i girin.
Ağ anahtarını ayarlamak için <Özel Ağ Anahtarını Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın ve ağ anahtarını girin.
<Girişte/Çıkışta Doğr. Bağlantıyı Otomatik Etkinleştir/Devredışı Bırak> öğesi <Açık> olarak ayarlanırsa oturum açarken <Mobil Portal>  <Doğrudan Bağlantı> <Etkinleştir> seçeneklerine basmadan doğrudan bağlantılar yapılabilir.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Ayarları>
<Özel SSID Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Kişisel Ayar Bilgileri
<SSID>: Kişisel SSID'i girin.
Evet
Evet
Hayır
C
Kişisel Ayar Bilgileri
<Özel Ağ Anahtarını Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Kişisel Ayar Bilgileri
<Ağ Anahtarı>: Kişisel ağ anahtarını girin.
Evet
Evet
Hayır
C
Kişisel Ayar Bilgileri
<Girişte/Çıkışta Doğr. Bağlantıyı Otomatik Etkinleştir/Devredışı Bırak>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Kişisel Ayar Bilgileri
Bu ayarı yönetici olarak belirtirken Ayarlar/Kayıt ekranında <Kişisel Ayarlar> seçeneğini belirleyin.

<Baskı İşleri İçin Giriş Adını Kull. Adı Olrk Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>  <Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Oturum açma adının doğrudan bağlantı kullanılarak yazdırılan baskı işlerinin kullanıcı adı olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Baskı İşleri İçin Giriş Adını Kull. Adı Olrk Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
A144-0FK