<Ağ>

Ağ ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Çıktı Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
<Ağ> içindeki ayarları yazdırabilirsiniz. Ayarların Listesini Yazdırma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çıktı Raporu>
<Evet>, <Hayır>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-

<Ağ Bağlantı Ayarı Değişikliklerini Onayla>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Bu ayar <Açık> yapılırsa ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ağ bağlantıları ile ilgili hatalar oluşursa makinenin dokunmatik panel ekranında bir hata mesajı görünür. Ağ Ayarı Kilidini İptal Etme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ağ Bağlantı Ayarı Değişikliklerini Onayla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<TCP/IP Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Makinenin bir TCP/IP ağında kullanılmasını sağlayan ayarları belirtin.

<SNMP Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
SNMP ayarlarını belirtin. SNMP Yoluyla İzleme ve Kontrol Etme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<SNMPv1 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Atanmış Topluluk Ayrl>
<Atanmış Topluluk>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Grup Adı 1 Ayarları>
<Topluluk Adı 1>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Topluluk İsmi>: public
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Grup Adı 2 Ayarları>
<Topluluk Adı 2>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Topluluk İsmi>: public2
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<SNMPv3 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Administrator Ayarları>
<Administrator Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Anahtar Şifre>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. ile Aynı Parolayı Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanıcı Ayarları>
<Kull. Açk/Kpl>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kaydet> (<Kullanıcı Adı>, <MIB Erişim İzni> (<Oku/Yaz>, <Salt Okunur>), <Güvenlik Ayarları> (<Kml Dğr Evet/Şifr. Evet>, <Kml Dğr Evet/Şifr. Hyr>, <Kml Dğr Hyr/ Şfr Hyr>), <Kml Doğrulama Algoritması> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Kml Doğr. Parolası>, <Şifreleme Algoritması> (<DES>, <AES>), <Anahtar Şifre>)
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Detaylar/Düzenle> (<Kullanıcı Adı>, <MIB Erişim İzni> (<Oku/Yaz>, <Salt Okunur>), <Güvenlik Ayarları> (<Kml Dğr Evet/Şifr. Evet>, <Kml Dğr Evet/Şifr. Hyr>, <Kml Dğr Hyr/ Şfr Hyr>), <Kml Doğrulama Algoritması> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Kml Doğr. Parolası>, <Şifreleme Algoritması> (<DES>, <AES>), <Anahtar Şifre>)
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sil>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Ana Bilg.'dan Yazıcı Yön.Bilgisi Al>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Ana Bilg. Kaynakları MIB'sini RFC2790'a Formatla>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Ana makine kaynakları MIB'inin RFC2790 teknik özellikleri ile uyumlu olup olmadığını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ana Bilg. Kaynakları MIB'sini RFC2790'a Formatla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Atanan Port Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Canon sürücülerinden veya yardımcı program yazılımlarından makinenin ayrıntılı bilgilerinin yapılandırılıp yapılandırılmayacağını veya bunlara başvurulup başvurulmayacağını belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Atanan Port Ayarları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayar <Kapalı> yapılırsa atanmış portu kullanan bazı uygulamalar kullanılamayabilir.

<Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Ayrılmış port için kimlik doğrulama yöntemini belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi>
<Mod 1>, <Mod 2>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Bu ayar <Mod 2> yapılırsa atanmış portu kullanan iletişim güvenli bir modu kullanır. Dolayısıyla, cihaz yönetim yazılımlarından veya sürücülerden vs. bağlanamayabilirsiniz.

<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Makineye gönderilen baskı işlerinin makinenin saklama cihazında biriktirilip biriktirilmeyeceğini belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Makine başlatıldığında ağa bağlanmak için beklenecek süreyi belirtin. Bir Ağa Bağlanırken Bekleme Süresini Ayarlama
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi>
0 - 300 san.
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Ethernet Sürücüsü Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Ethernet sürücüsü ayarlarını belirtin. Ethernet Ayarlarını Yapma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
<Otomatik Algılama>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<İletişim Modu> (Kapalı): <Yarı Çift Yönlü>, <Tam Çift Yönlü>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Eternet Tipi> (Kapalı): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Mevcut İletim Hızı>: Yalnızca Görüntü
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<MAC Adresi>: Yalnızca görüntü
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-

<IEEE 802.1X Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
IEEE 802.1X ayarlarını belirtin. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IEEE 802.1X Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Oturum Açma Adı>
Oturum Açma Adı
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. Sunucu Sert. Doğrula>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. Sunucusu Adını Doğrula>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kml Doğr. Sunucusu Adı>
Kml Doğr. Sunucusu Adı
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<TLS kullanın>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Anahtar ve Sertifika>
Vars. Anaht. Olarak Ayarla
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Sertifika Detayları> (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Altern. Ad)>, <Sert. Doğrula>)
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Kull. Konum. Göster> (Anahtar ve Sertifika)
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<TTLS kullanın>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Açık> seçildiğinde:
TTLS Ayarları (TTLS Protokolü): <MSCHAPv2>, <PAP>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<PEAP kullanın>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kullanıcı Adı>
IEEE802.1X kimlik doğrulaması ile kimliği doğrulanacak kullanıcının adı
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Parola>
IEEE802.1X kimlik doğrulaması ile kimliği doğrulanacak kullanıcının parolası
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kull. Adı Olrk Otrm Açma Adını Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<IEEE 802.1X Ayarları> öğesini <Açık> olarak ayarlarsanız makine tamamen Uyku moduna girmez.

<Güvenlik Duvarı Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Yalnızca belirli bir IP adresi ve MAC adresi olan cihazlarla iletişime izin veren paket filtreleme ayarlarını belirtin.

<Mopria Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>
Mopria® hizmetini destekleyen akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan verilerin doğrudan yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. Makineyi Uygulamalar Yoluyla Kullanma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Mopria Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<AirPrint Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>
AirPrint'i destekleyen bir iPhone, iPad, iPod Touch veya Mac'ten doğrudan yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. AirPrint kullanma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<AirPrint Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>
AirPrint ile yazdırırken baskı verileriyle ilgili bir sorun nedeniyle baskı beklendiği gibi yapılamıyorsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.
Bu öğe <Açık> olarak ayarlanırsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenir. Hata ekranını kontrol ettikten sonra işi iptal edin.
Bu öğe <Kapalı> olarak ayarlanırsa kumanda panelinde bir hata ekranı görüntülenmez ancak iş geçmişinde bu iş <NG> belirtilmiş olarak kalır.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<IPP'yi Her Yerde Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>
Doğrudan IPP Everywhere'i destekleyen Chromebook cihazlardan yazdırmaya izin verilip verilmeyeceğini belirtin. Makineyi Uygulamalar Yoluyla Kullanma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPP'yi Her Yerde Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Universal Print Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>
Universal Print ayarlarını belirtin. Microsoft Bulut Hizmetini Kullanarak Yazdırma (Universal Print)
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Temel Ayarlar>
<Universal Print Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Sunucu Sertifikasını Doğrula>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Doğrulama Öğelerine CN ekle>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Yazıcı Adı>: OIP_PRINTER
Hayır
Evet
Evet
A
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Uygulama Kimliği>: f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Azure Active Directory Kimlik Doğrulama URL'si>: https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Azure Active Directory Kayıt URL'si>: https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Kayıt Durumu>
<Kayıt Durumu>
<Kayıt URL'si>
<Kayıt Kodu>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
Bu ayar, yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilir.

<Cihaz Konum Bilgileri Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>
Cihaz konum bilgisi ayarlarını belirtin. AirPrint kullanma
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Cihaz Konum Bilgileri Ayarları>
<Enlem>: Enlemi belirtin.
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Boylam>: Boylamı belirtin.
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-

<Arabirim Seçin>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Ağ>
Tek başına bir kablolu LAN mı yoksa kablosuz LAN mı, aynı anda kablolu LAN ve kablosuz LAN mı yoksa aynı anda kablolu LAN ve başka bir kablolu LAN mı kullanacağınızı seçin. Ağ Bağlantısı Yöntemini Seçme
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Arabirim Seçin>
<Kablolu LAN>, <Kablosuz LAN>, <Kablolu LAN + Kablolu LAN>, <Kablolu LAN + Kablosuz LAN>
Hayır
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Kablosuz LAN>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Kablosuz LAN ayarlarını belirtin.

<Doğrudan Bağlantı Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Doğrudan bağlantı ayarlarını belirtin.

<Alt Hat Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
Kablolu lan ve kablosuz lan veya kablolu lan ve başka bir kablolu lan aynı anda kullanıldığında alt hat ayarlarını (kablosuz lan veya ayrı bir kablolu lan) belirtin.

<Statik Yönlendirme Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler> <Ağ>
IPv4 adresleri için statik yönlendirme ayarlarını belirtin. Statik Yönlendirmeyi Ayarlama
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Statik Yönlendirme Ayarları>
<Statik Yönlendirme Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
<Düzenle>
<Adres> (<0.0.0.0>), <Önek Uzunluğu> (1 ila 32), <Ağ Geçidi Adresi> (<0.0.0.0>)
Hayır
Evet
Hayır
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
A144-0F6