Her Hata Kodu için Alınabilecek Önlemler

Yazdırma veya tarama normal tamamlanmadığında ya da faks iletimi veya alımı başarısız olduğunda iş günlüğünün ayrıntılar ekranında veya iletişim yönetimi raporunda "#" ile başlayan bir sayı (hata kodu) görüntülenir (Rapor ve Liste Yazdırma). Hata kodu için gereken önlemi uygulayın.
Makinenize bağlı olarak bazı hata kodları görüntülenmeyebilir.

#001 - #800

#801 - #999

#001

Bir kağıt sıkışması oldu.
Sıkışmış kağıdı çıkardıktan sonra, belge ve ayarları kontrol edin ve sonra yeniden tarayın.

#003

Belirtilen süreyi (64 dakika) aşan iletişim hataya neden olur.
Çözünürlüğü küçültün ve göndermeyi yeniden deneyin.
Faks Göndermek İçin Temel İşlemler
Bir belgeyi alırken karşı taraftan tarama çözünürlüğünü düşürmesini veya belgeyi birden çok parçaya bölmesini isteyin.

#005

Karşı taraftan 35 saniye boyunca bir yanıt gelmedi.
Karşı tarafın iletişim kurabildiğini kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Karşı tarafın cihazı G3'ü destekleyen bir model değil.
Karşı tarafın cihazını kontrol edin.

#009

Kağıt tükendi.
Kağıt yükleyin.
Kağıt Yükleme
Kağıt çekmecesi doğru takılmamış.
Kağıt çekmecesini sonuna kadar içeri itin.
Temel Kağıt Yükleme Yöntemi

#010

Kağıt tükendi.
Kağıt yükleyin.
Kağıt Yükleme

#011

Gönderilecek belge doğru yerleştirilmemiş.
Orijinali doğru yerleştirin ve prosedürü baştan başlatarak yeniden göndermeyi deneyin.

#012

Karşı tarafın cihazında hiç kağıt olmadığı için gönderilemedi.
Karşı tarafa kağıt yüklemesini söyleyin.

#018

Yeniden aranırken bir yanıt yoktu.
Karşı tarafın iletişim kurabildiğini kontrol edin ve yeniden arayın.
Karşı taraf arama yaptığı vs. nedeniyle gönderilemedi.
Karşı tarafın iletişim kurabildiğini kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Karşı tarafın cihaz ayarları eşleşmediği için gönderilemedi.
Karşı tarafın ayarlarını kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.

#019

Uzak bir faks istemcisi makineden faks gönderirken uzak faks sunucu makinesinin belleği dolduğu için gönderme işlemi gerçekleştirilemedi.
Uzak faks sunucu makinesine diğer gönderme işlemi tamamlandıktan sonra yeniden göndermeyi deneyin.
Yer kazanmak için gereksiz belgeleri ve uzak faks sunucu makinesindeki hata belgelerini silin.
Makinenin belleği dolu olduğu için belge gönderilemedi.
Daha fazla belleği kullanılabilir yapmak için gereksiz belgeleri ve hatalı belgeleri silin.
Bellekten gönderim yaparken görüntü bellekte saklanamadı.
Bellekten gönderimi yeniden yapın.
Belgeyi doğrudan gönderme ile gönderin.
Doğrudan gönderim gerçekleştirirken taranmış görüntüde bir sorun oluştu.
Doğrudan gönderimi yeniden yapın.

#022

İletim hedefi olarak belirtilen grup hedefinin içeriği silindiği veya yalnızca Posta Kutusu içerdiği için iletim gerçekleştirilemedi.
Başka bir hedef belirtin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Adres defterine kayıtlı bir hedefe gönderirken makine göndermeyi beklediği sırada hedef adres defterinden silindiği için gönderim gerçekleştirilemedi.
Başka bir hedef belirtin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Faks sürücüsünden göndermeye izin verilmiyor.
<Sürücü İlt. Faks'a İzin Ver> öğesini <Açık> olarak ayarlayın ve göndermeyi yeniden deneyin. Faks Gönderme İşlevlerini Kısıtlama

#025

Uzak bir faks istemcisi makineden faks gönderirken uzak faks sunucu makinesinde mevcut olmayan bir hat belirtildi.
Sunucu makinedeki hat sayısını kontrol edin ve istemci makinenin uzak faks iletim ayarlarını sunucu makinedeki hat sayısıyla eşleştirdikten sonra göndermeyi yeniden deneyin.

#033

Karşı tarafın cihazı gizli iletişimi veya alt adresleri desteklemiyor.
Gizli iletişim veya alt adresler kullanmadan gönderin.

#034

Karşı tarafın cihazında gizli iletişim için belirtilmiş gizli saklama konumu bulunamadı.
Karşı tarafın cihazında gizli saklama konumunu kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Karşı tarafın cihazındaki bellek yetersizdi.
Karşı taraftan boş alan açmasını isteyin.

#035

Diğer tarafın cihazı iletme fonksiyonunu veya alt adresleri desteklemiyor.
Doğrudan diğer tarafa gönderin.

#037

Kullanılabilen bellek yetersiz olduğu için belge kopyalanamadı veya alınamadı.
Kullanılabilir belleği artırmak için Bellek Alımı Gelen Kutusu'ndaki belgeleri düzenleyin.
Alım Belleği Kutusundaki Belgeleri Yazdırma
100'ün üzerinde sayfası olan bir belgeyi tek bir işlemde kopyalıyorsanız belgeyi iki veya daha fazla parçaya böldükten sonra kopyalayın.
1000'den fazla sayfa içeren veri alındı.
Makine 999. sayfadan sonraki tüm sayfaları siler ve kalan 999 sayfayı yazdırır veya saklar. Karşı tarafa 1000. ve sonraki sayfaları yeniden göndermesini söyleyin.
Gecikmeli gönderim veya yeniden arama gönderimi yaparken gönderilecek belgenin görüntü verileri bellekte bulunamadı.
Orijinali tarayın ve göndermeyi yeniden deneyin.
Yeniden gönderirken doğrudan göndermeyi seçin.
Makinedeki boş bellek yetersiz olduğu için birden fazla hedefe gönderilemedi.
Yer kazanmak için gereksiz ve hatalı belgeleri silin.
Belgeyi iki veya daha fazla parçaya böldükten sonra yeniden göndermeyi deneyin.
Çözünürlüğü küçültün ve göndermeyi yeniden deneyin.

#040

Uzak bir faks istemcisi makineden faks gönderirken uzak faks sunucu makinesinin belleği yetersiz olduğu için gönderme işlemi gerçekleştirilemedi.
Yer kazanmak için gereksiz belgeleri ve uzak faks sunucu makinesindeki hata belgelerini silin.
Belgeyi iki veya daha fazla parçaya böldükten sonra yeniden göndermeyi deneyin.
Çözünürlüğü küçültün ve göndermeyi yeniden deneyin.
Makinenin belleği dolu olduğu için belge gönderilemedi.
Daha fazla belleği kullanılabilir yapmak için gereksiz belgeleri ve hatalı belgeleri silin.
Belgeyi tüm hedeflere aynı anda göndermek yerine gönderim işlemini birden çok partiye bölün.
Çözünürlüğü düşürdükten sonra belgeyi yeniden gönderin.

#054

Birim telefon numarası ve birim adı kayıtlı olmadığı için gönderme işlemi iptal edildi.
Birim telefon numarasını ve birim adını kaydettikten sonra göndermeyi yeniden deneyin.
<Birim Telefon No'yu Kaydet>
<Birim Adını Kaydet>

#080

Diğer tarafın cihazında bir alt adres ayarlanmamış.
Diğer tarafın alt adresini kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.

#081

Diğer tarafın cihazında bir parola ayarlanmamış.
Diğer tarafın parolasını kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.

#082

Diğer tarafın cihazında sorgulama iletimi yapılandırılmamış.
Diğer tarafa sorgulama iletimini yapılandırmasını söyleyin ve alım sorgulamayı yeniden yapın.

#083

Makinenin alt adresi ve parolası ile diğer tarafın cihazı alım sorgulaması yaparken eşleşmedi.
Makinenin alt adresi ve parolası ile diğer tarafın cihazının eşleştiğini kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.

#084

Diğer tarafın cihazı parolayı desteklemediği için alım sorgulaması yapılamıyor.
Alım sorgulamasını parola kullanmadan yapın.

#099

İşlem tamamlanamadan iptal edildi.
İşlemi yeniden gerçekleştirin.

#102

Alt adres ve parola eşleşmiyor.
Diğer tarafın alt adresini parolasını kontrol edin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Alıcının makinesinde yetersiz bellek vardı.
Alıcıdan kullanılabilir belleği artırmasını isteyin.

#107

Kullanılabilen bellek yetersiz olduğu için belge gönderilemedi.
Çözünürlüğü düşürün veya belgeyi iki veya daha çok parçaya bölün ve sonra belgeyi yeniden göndermeyi deneyin.
Kullanılabilir belleği artırmak için gereksiz dosyaları silin.
Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)
Bu sorun sık oluşuyorsa satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.

#401

Bellek ortamı veya dosya sunucusu dolu ya da kök dizine kaydedilebilen dosya sayısı (bellek ortamı içerisindeki en üst düzey klasör) aşıldı.
Bellek ortamından veya dosya sunucusundan gereksiz dosyaları silin veya kök dizinde yer oluşturmak üzere yeni bir klasör oluşturup mevcut dosyaları o klasöre taşıyın.

#402

Belirtilen dosya adına geçersiz karakter (örneğin \) eklendiği için bellek ortamına aktarım yaparken görüntü aktarımı başarısız oldu.
Dosya adını doğru dosya adıyla değiştirin.

#403

Aynı adda bir dosya zaten olduğu için dosya kaydedilemedi. Normalde, aynı adlı bir dosya olduğunda dosya adına 1 ile 999 arasında bir sayı ekleyecek şekilde otomatik yeniden adlandırma yapılır ancak 1 ile 999 arası sayılar eklenmiş dosyalar zaten olduğu için dosya kaydedilemedi.
Dosya adını değiştirin ve dosyayı yeniden kaydedin.

#404

Bellek ortamının yazma koruma düğmesi etkin olduğu için yazma başarısız oldu.
Bellek ortamının yazma koruma düğmesini devre dışı bırakın.

#406

Aşağıdaki olası nedenlerden birine bağlı olarak yazma işlemi başarısız oldu:
Dosya bellek ortamına yazıldığı sırada ortam çıkarıldı.
Dosya ağdaki başka bir makinenin Gelişmiş Alan alanına yazılırken alan silindi.
Bellek ortamının takılı olduğunu veya ağdaki başka bir makinenin Gelişmiş Alan alanının kullanılabilir olduğunu kontrol edin ve dosyayı yeniden okuyun.
Belirtilmeyen bir hatanın oluşmasından dolayı resmin dosya belleğine aktarımı başarısız oldu. (Bağlı bellek medyası, desteklenmeyen bir dosya sistemiyle biçimlendirilmiş olabilir.)
Bellek ortamının durumunu ve makinenin desteklediği bir dosya sistemiyle (FAT32/exFAT) biçimlendirilip biçimlendirilmediğini kontrol edin. Ardından, yordamı tekrar gerçekleştirmeyi deneyin.
Dosyanın boyut üst sınırı aşıldı.
Çözünürlüğü düşürün veya sayfa sayısını azaltın ve işlemi tekrar gerçekleştirin.

#407

Belirtilen dosyanın (veya klasörün) tam yolunun uzunluğu desteklenen maksimum uzunluğu aşıyor.
Tam yolun uzunluğu 256 karakter içerisinde olacak şekilde dosya adını değiştirin veya hedef klasörü değiştirin.

#409

Hedefe kaydedilebilen en fazla dosya sayısına ulaşıldığı için dosya kaydedilemedi.
Dosyayı kaydetme hedefini değiştirin.

#410

Saklanmayı bekleyen çok fazla iş olduğundan saklama işlemi yapılamıyor.
Diğer işler tamamlandığında işlemi yeniden deneyin.

#411

Dosya diğer işlemler tarafından zaten kilitlenmiş.
Biraz bekleyin ve işlemi tekrarlayın.

#701

Departman Kimliği mevcut değil veya PIN değişmiş.
Kullanıcı Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız kullanıcılara Departman Kimlikleri atayın. Departman Kimliği Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız yeniden oturum açmak için yeni Departman Kimliğini ve PIN'i girin.
<Bilinmeyen Kimlikli Yazıcı İşlerine İzin Ver> veya <Bilinmeyen Kimliki Uzak Tarama İşlerine İzin Ver> içindeki alım ayarı <Kapalı> yapılmış.
<Departma Kimlik Yönetimi> içindeki <Bilinmeyen Kimlikli Yazıcı İşlerine İzin Ver> ve <Bilinmeyen Kimliki Uzak Tarama İşlerine İzin Ver> ayarlarını <Açık> yapın.
Departman Kimliği Yönetimini Ayarlama
Uzak faks istemcisi makinenin uzak faks sunucusu makine ile kimlik doğrulaması başarısız olduğu için gönderme işlemi gerçekleştirilemedi.
Uzak faks sunucusu makinesinde Departman Kimliği Yönetimi ayarlanmışsa uzak faks sunucusu makinesindeki Departman Kimliğini ve PIN'i kullanarak uzak faks sunucusu makinesinde oturum açın.

#702

Bellek dolu olduğu için gönderim yapılamadı.
Biraz bekleyin. Diğer gönderim tamamlandıktan sonra göndermeyi yeniden deneyin.

#703

Görüntü dönüştürülürken bir hata oluştu.
Çözünürlüğü düşürdükten sonra belgeyi yeniden gönderin.
Belleğin görüntü alanı dolu olduğundan yazılamadı.
Diğer gönderim tamamlandıktan sonra göndermeyi yeniden deneyin.
Faks/I-Faks Gelen Kutusundaki gereksiz dosyaları silin. Hala sorun varsa makineyi yeniden başlatın.
Makineyi Açma

#704

Adres defterinden hedef bilgileri alınırken bilinmeyen bir hata oluştu.
Hedef ayarlarını kontrol edin. Hala sorun varsa makineyi yeniden başlatın.
Makineyi Açma

#705

Görüntü verileri boyutu Ayarlar/Kayıt'ta ayarlanan en büyük değeri aştığından gönderme işlemi iptal edildi.
Gönderme için en büyük veri boyutunu ayarlayın. I-faks fonksiyonunu kullanırken göndermeye yönelik en büyük veri boyutunun aşılmadığından emin olmak için daha düşük bir çözünürlük seçin veya aynı anda gönderilen görüntü sayısını azaltın. Diğer tarafın koşullarına bağlı olarak verileri bölün.
<Gönderim İçin Maks Veri Boyutu>

#706

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden bir adres defteri alınıyordu/aktarılıyordu veya başka bir gönderim bileşeni kullanılıyordu.
Diğer işlem tamamlandıktan sonra göndermeyi yeniden deneyin.

#711

Bellek dolu. Bellekteki gereksiz dosyaları silerseniz gönderebilirsiniz.
Bellekteki gereksiz dosyaları sildikten sonra göndermeyi yeniden deneyin.

#712

Bellek dolu. Bellekteki gereksiz dosyaları sildikten sonra yürütmeyi yeniden deneyin.
Bellekteki gereksiz dosyaları sildikten sonra göndermeyi yeniden deneyin.

#713

Faks/I-Faks Gelen Kutusundaki belge URL gönderilmeden önce silinmiş.
Gerekli belgeyi Faks/I-Faks Gelen Kutusunda kaydettikten sonra göndermeyi yeniden deneyin.

#715

Ekinde dijital imza olan bir e-posta gönderirken kullanılacak sertifika bulunamadı.
Cihaz imzası kullanırken makinenin e-posta adresini yapılandırın (E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama) ve sonra cihaz imzaları için bir sertifika oluşturun (Cihaz İmza Sertifikası Oluşturma). Cihaz imzalarına yönelik sertifika zaten oluşturulmuşsa yeniden oluşturun.
Süresi dolmuş veya iptal edilmiş bir sertifika kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Ayrıca, sertifika zincirinin geçersiz olup olmadığını kontrol edin.

#716

Hedef ortak anahtar sertifikası bulunamadı.
Makinedeki hedef ortak anahtar sertifikasını kaydedin.
S/MIME Sertifikası Kaydetme
Süresi dolmuş veya iptal edilmiş bir sertifika kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Ayrıca, sertifika zincirinin geçersiz olup olmadığını kontrol edin.

#749

Bir servis çağrısı mesajı görüntülendiği için işlem yapılamadı.
Ana gücü KAPATIN ve yeniden AÇIN. İşlem hala doğru şekilde gerçekleştirilemiyorsa, ana güç düğmesini Kapatın, fişi prizden çekin ve satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
Makineyi Kapatma
Makineyi Açma

#751

Sunucu çalışmıyor veya ağ bağlantısı kesilmiş (ya hedefe bağlanamadınız ya da iş tamamlanamadan bağlantı kaybedildi).
Sunucunun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ağın durumunu denetleyin.
Eğer hedef Windows Server 2003 ile IIS 6.0 kullanıyor ve WebDAV sunucusunun kimlik doğrulama yöntemi olarak da özet kimlik doğrulama kullanılıyorsa proxy aracılığıyla TLS iletişimini kullanarak WebDAV ile göndermek için <WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan> ayarını <Açık> yapın.
<WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan>
IP adresi ayarlanmamış.
<Tercihler> içindeki <TCP/IP Ayarları> öğesini kontrol edin.
<TCP/IP Ayarları>
Windows (SMB) kullanılarak bir dosya sunucusuna göz atıldığı için SMB sunucusuna (SMB ile açığa çıkarılan imageRUNNER ADVANCE serisi başka bir makinenin Gelişmiş Alan alanı dahil) gönderilemedi.
Gecikmeli gönderimde bir hata olursa <Gözat> ekranını kapatın ve belgeyi yeniden tarayıp gönderin.
Alınan bir faks/I-faks dosyasını SMB sunucusuna iletirken bir hata oluşursa alınan dosyanın yazdırılmış kopyasını tarayın ve iletme hedefine gönderin.
Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler
Sunuculara gönderim için protokol olarak FTP kullanarak hataları önleyebilirsiniz.

#752

Sunucu çalışmıyor veya ağ bağlantısı kesilmiş.
SMTP sunucusunun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ağın durumunu denetleyin.
E-posta/I-faks için SMTP sunucu adı ayarı hatalı veya e-posta adresi ya da etki alanı adı ayarlanmamış.
<İletişim Ayarları> içinde SMTP sunucu adını, e-posta adresini ve etki alanı adı ayarlarını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama

#753

E-posta gönderimi veya uzak bir faks istemcisi makinesinden faks gönderimi sırasında TCP/IP hatası (Soket veya Seçme hatası vb.) oluştu.
Ağ kablolarının ve anahtarların durumunu kontrol edin. Hala sorun varsa makineyi yeniden başlatın.
Makineyi Açma

#755

TCP/IP düzgün çalışmadığı için uzak faks istemcisi makineden faks gönderilemedi.
<Tercihler> içindeki <TCP/IP Ayarları> öğesini kontrol edin.
<TCP/IP Ayarları>
IP adresi ayarlanmamış.
<Tercihler> içindeki <TCP/IP Ayarları> öğesini kontrol edin.
<TCP/IP Ayarları>
<Kablolu/Kablosuz LAN Seçin> içinde <Kablolu LAN + Kablosuz LAN> ayarını seçtiyseniz <Tercihler> altında <Alt Hat Ayarları> ayarını da işaretleyin.
<Alt Hat Ayarları>
Makine açıldığında DHCP veya Otomatik IP tarafından makineye IP adresi atanmamış.
<Tercihler> içindeki <TCP/IP Ayarları> öğesini kontrol edin.
<TCP/IP Ayarları>
<Kablolu/Kablosuz LAN Seçin> içinde <Kablolu LAN + Kablosuz LAN> ayarını seçtiyseniz <Tercihler> altında <Alt Hat Ayarları> ayarını da işaretleyin.
<Alt Hat Ayarları>

#759

Dosyanın kaydedildiği Posta Kutusunun URL'sini gönderirken bir hata oluştu.
Yöneticinizle görüşün.

#761

Dijital imza ile PDF/XPS dosyası gönderirken makinedeki ayarlı sertifika veya anahtar çifti bozuk olduğu ya da erişilemediği için dosya gönderilemedi.
PDF/XPS dosyasını cihaz imzası ile gönderirken cihaz sertifikasının bozuk olup olmadığını kontrol edin. Cihaz sertifikası bozuksa yeniden oluşturun.
Cihaz İmza Sertifikası Oluşturma

#762

<Hedef Alan Adını Kısıtla> ayarı <Açık> yapıldığından izin verilen etki alanı olarak kaydedilmemiş bir etki alanına gönderilemedi.
<Hedef Alan Adını Kısıtla> ayarını <Kapalı> yapın veya etki alanını izin verilen etki alanı olarak kaydedin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Gönderme Hedefinin Etki Alanını Kısıtlama

#766

Dijital bir imzalı bir PDF/XPS dosyasını gönderirken kullanılan sertifikanın süresi dolmuş.
Sertifikayı güncelleyin ya da süresi dolmamış bir sertifika kullanın.
Sertifikanın süresi dolmamışsa makinenin saatini doğru ayarlayın.
Tarih ve Saati Ayarlama

#769

Gönderme fonksiyonu için izin verilen deneme sayısının üst limitine ulaşıldı.
Bu fonksiyonu kullanmaya devam etmek istiyorsanız isteğe bağlı resmi ürünü satın alın.

#770

WebDAV ile gönderirken WebDAV sunucusu tarafından veya proxy sunucusu tarafından TLS iletişimi desteklenmediği için gönderim yapılamadı.
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.
Proxy aracılığıyla gönderiyorsanız proxy sunucusunu kontrol edin.
<WebDAV İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla> ayarı <Açık> yapıldığından TLS sunucu sertifikasını WebDAV ile gönderirken doğrulama sırasında bir doğrulama hatası oluştuğu için gönderim yapılamadı.
WebDAV sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasını imzalamak için kullanılan CA sertifikasının makinede kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
WebDAV sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasının doğru olup olmadığını kontrol edin.
TLS sunucu sertifikasının otomatik imzalanan bir sertifika olup olmadığını kontrol edin.
<Ağ Erişimi İçin TLS Sertifikasını Onayla> ayarı <Açık> yapıldığından başka bir sunucuya erişirken TLS sunucu sertifikasını doğrulama sırasında bir doğrulama hatası oluştuğu için işlem tamamlanamadı.
WebDAV sunucusu olarak açıklanmış diğer imageRUNNER ADVANCE serisi makinenin Gelişmiş Alan alanına ait TLS sunucu sertifikasını imzalamak için kullanılan CA sertifikasının makinede kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
WebDAV sunucusu olarak açıklanmış diğer imageRUNNER ADVANCE serisi makinenin Gelişmiş Alan alanına ait TLS sunucu sertifikasının doğru olup olmadığını kontrol edin.
TLS sunucu sertifikasının otomatik imzalanan bir sertifika olup olmadığını kontrol edin.

#771

Uzak faks sunucusu adres ayarı yanlış.
<Uzak Faks İletim Ayarları> öğesini kontrol edin.
Uzak faks sunucusu çalışmıyor.
Uzak faks sunucusunun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ağ bağlantısı kesilmiş.
Ağın durumunu denetleyin.
DNS sunucusuna bağlanılamadığı için uzak faks sunucusuna bağlanılamadı.
DNS sunucusu ad ayarını kontrol edin.
DNS Ayarlarını Yapma
DNS sunucusunun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

#772

Ağ bağlantısı kesilmiş.
Ağın durumunu denetleyin.

#773

<PDF'yi PDF/A'ya Biçimle> ayarı <Açık> yapıldığında kullanılamayan PDF fonksiyonları seçildi.
Şifrele ve Görünür İmzalar ayarlarını iptal edin. Alternatif olarak <PDF'yi PDF/A'ya Biçimle> ayarını <Kapalı> yapın.
<PDF'yi PDF/A'ya Biçimle>

#801

E-posta göndermek veya I-faks göndermek ya da almak için SMTP sunucusu ile iletişim kurarken posta sunucusu tarafındaki bir sorun nedeniyle bir zaman aşımı hatası oluştu.
SMTP sunucusunun normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ağın durumunu denetleyin.
SMTP ile bağlanırken SMTP sunucusundan bir hata döndürüldü. Adres ayarı yanlış. Dosya sunucusuna gönderirken sunucu tarafındaki bir sorun nedeniyle hata oluştu.
SMTP'nin normal çalışıp çalışmadığını, ağın durumunu, hedef ayarlarını ve dosya sunucusunun durum ve ayarlarını kontrol edin.
E-posta gönderirken gereken kullanıcı adı ve parola ayarlanmadı.
<Kmlk.Doğrl./Şifreleme> içindeki <SMTP Kiml. Doğrl. (SMTP AUTH)> öğesini kontrol edin.
SMTP kimlik doğrulamasını ayarlama
Yazma ayrıcalıkları olmayan bir hedefe gönderdiniz.
Hedef ayarlarını kontrol edin.
Dosyaların üzerine yazılmasına izin vermeyen bir dosya sunucusuna gönderirken aynı adlı bir dosya vardı.
Dosyaların üzerine yazılmasını sağlamak için dosya sunucusunun ayarlarını değiştirin. Alternatif olarak sunucu yöneticisine başvurun.
Dosya adını değiştirin.
Dosya sunucusuna gönderim sırasında belirtilen klasör adı veya parola hatalıydı.
Klasör adını veya parolasını kontrol edin.

#802

<İletişim Ayarları> içinde belirtilen SMTP sunucu adı yanlış.
<İletişim Ayarları> içinde ayarlanmış SMTP sunucusu adını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
<DNS Ayarları> içinde belirtilen DNS sunucusu adresi hatalı.
DNS ayarlarında belirtilen DNS sunucusu adresini kontrol edin.
DNS Ayarlarını Yapma
DNS sunucusuyla bağlantı başarısız olmuştur.
DNS sunucusunun düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
Hedef olarak belirtilen FTP sunucusunun ayarları hatalı.
Hedef olarak belirtilen FTP sunucusunu kontrol edin.
FTP sunucusuna bağlantı başarısız oldu.
FTP sunucusunun düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

#803

Sayfaların tümü gönderilemeden alıcı tarafındaki bazı nedenler yüzünden bağlantı kesildi.
Grup hedefini yeniden girin ve göndermeyi yeniden deneyin.

#804

Dosya sunucusuna gönderirken hiçbir klasör belirtilen yolla eşleşmedi.
Hedefi denetleyin.
Klasör veya dosya için erişim ayrıcalıklarınız yok. Ya da klasör veya dosya başka bir işlem tarafından silinmiş olabilir.
Sunucu tarafında klasöre erişime izin verin. Alternatif olarak sunucu yöneticisine başvurun.

#805

Sunucu tarafında yetersiz boş alan olduğundan SMB sunucusuna gönderilemedi.
Yer kazanmak için gereksiz belgeleri ve hata belgelerini sunucudan silin. Alternatif olarak sunucu yöneticisine başvurun.

#806

Dosya sunucusuna gönderim sırasında belirtilen kullanıcı adı veya parola hatalıydı.
Kullanıcı adını veya parolasını kontrol edin.
E-posta/I-faks gönderirken belirtilen hedef hatalıydı.
E-posta/I-faks hedefini kontrol edin.

#807

Belirtilen dizin için erişim ayrıcalıklarınız yok.
Sunucu dizininin erişim ayrıcalıklarını ayarlayın veya erişim ayrıcalıklarınızın olduğu bir dizine gönderin. Alternatif olarak yöneticinizle görüşün.

#809

SMB sunucusuna gönderirken aynı adlı bir dosya zaten var ve dosyaların üzerine yazılmasına izin verilmiyor.
Dosya adını değiştirin ve göndermeyi yeniden deneyin.
Dosyaların üzerine yazılmasını sağlamak için SMB sunucusunun ayarlarını değiştirin. Alternatif olarak sunucu yöneticisine başvurun.
SMB sunucusuna gönderirken sunucu tarafındaki yanıt yavaştı, veriler gönderilemeden ya da iletme işlemi tamamlanamadan bekleme süresinin makine tarafında zaman aşımına uğramasına neden oldu.
SMB istemcisinde <Zamanaşımı> içinde daha uzun bir zaman aşımı süresi ayarlayın.
SMB Ayarlarını Yapma

#810

I-faks alındığında POP sunucusu bağlantı hatası oluştu.
<İletişim Ayarları> içinde POP sunucusu ayarlarını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
POP sunucusunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ağın durumunu denetleyin.
POP sunucusuna bağlanırken POP sunucusundan bir hata döndürüldü. Ya da sunucu tarafında bir zaman aşımı hatası oluştu.
<İletişim Ayarları> içinde POP sunucusu ayarlarını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
POP sunucusunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ağın durumunu denetleyin.

#813

I-faks alındığında POP sunucusu kimlik doğrulama hatası (kullanıcı hesap hatası veya parola hatası) oluştu.
<İletişim Ayarları> içinde POP sunucusu ayarlarını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama

#815

Makine sunucuya gönderilmiş bir belgeyi yazdırdığından dosya sunucusunda oturum açamazsınız. Eş zamanlı bağlantılar yapılamaz.
Verileri göndermeyi yeniden denemeden önce birkaç saniye bekleyin. Ya da PServer'ı durdurun.

#816

Departman Kimliği Yönetiminde en fazla baskı sayısı aşıldığı için yazdırma yapılamadı.
Sistem Yöneticinize başvurun.

#818

Alınan veriler, yazdırılamayan bir dosya biçimindeydi.
Diğer tarafa dosya biçimini değiştirip yeniden göndermesini söyleyin.

#819

İşlem yapılamayan veriler alındı. MIME bilgileri geçersiz.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#820

İşlem yapılamayan veriler alındı. BASE64 veya uuencode geçersiz.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#821

İşlem yapılamayan veriler alındı. TIFF analizi hatası oluştu.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#822

İşlem yapılamayan veriler alındı. Görüntünün kodu çözülemedi.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#825

Yürütülmekte olan bir işin Departman Kimliği ve PIN'i veya rezerve bir iş silindi ya da PIN'i değiştirildi.
Değiştirilen Departman Kimliğini ve PIN'i kullanarak işi tekrar yürütün.

#827

İşlem yapılamayan veriler alındı. Desteklenmeyen MIME bilgileri eklendi.
Diğer tarafa ayarları kontrol edip yeniden göndermesini söyleyin.

#828

HTML verileri alındı.
Diğer tarafa HTML dışındaki bir biçime değiştirip yeniden göndermesini söyleyin.

#829

1000'den fazla sayfa içeren veri alındı.
Makine 999. sayfadan sonraki tüm sayfaları siler ve kalan 999 sayfayı yazdırır veya saklar. Karşı tarafa 1000. ve sonraki sayfaları yeniden göndermesini söyleyin.

#830

I-faks adresi veya hedef koşulları hatalı olduğu için DSN hata bildirimi alındı.
Belirtilen I-faks adresini ve hedef koşullarını kontrol edin.
Gönderilmiş olan dosyanın boyutu posta sunucusunun izin verdiği boyutu aştığı için DSN hata bildirimi alındı.
Gönderilecek dosyanın boyutu posta sunucusunun izin verdiği boyutu aşmayacak şekilde ayarı <Gönderim İçin Maksimum Veri Boyutu> içinde değiştirin.
<Gönderim İçin Maks Veri Boyutu>
Posta sunucusunun, DNS sunucusunun ve ağın durumunu kontrol edin.

#831

Güvenlik Duvarı Ayarlarındaki Alma Filtresi nedeniyle SMTP kullanılarak I-faks belgesi alınamadı.
Güvenlik Duvarı Ayarlarındaki Alma Filtresini sıfırlayın.
Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme

#832

E-posta ayarları ve ağ ayarları <İletişim Ayarları> içinde belirtilmediğinden DSN postası gönderilemedi.
<İletişim Ayarları>, <DNS Ayarları> ve <IP Adresi Ayarları> öğelerini kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
DNS Ayarlarını Yapma
IP Adresi Ayarlama
Posta sunucusundaki veya DNS sunucusundaki bir sorun nedeniyle DSN postası gönderilemedi.
Posta sunucusunun ve DNS sunucusunun durumunu kontrol edin.

#833

TCP/IP ayarları belirtilmediği için MDN (Mesaj Konumlandırma Bildirimi) postası gönderilemedi.
<İletişim Ayarları>, <DNS Ayarları> ve <IP Adresi Ayarları> öğelerini kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
DNS Ayarlarını Yapma
IP Adresi Ayarlama
Posta sunucusundaki veya DNS sunucusundaki bir sorun nedeniyle MDN (Mesaj Konumlandırma Bildirimi) postası gönderilemedi.
Posta sunucusunun ve DNS sunucusunun durumunu kontrol edin.

#834

I-faks adresi veya hedef koşulları hatalı olduğu için MDN hata bildirimi alındı.
Belirtilen I-faks adresini ve hedef koşullarını kontrol edin.
Posta sunucusunda veya ağda bir sorun oluştuğu için MDN hata bildirimi alındı.
Posta sunucusunun ve ağın durumunu kontrol edin.
Diğer tarafta belleğin dolu olması gibi bir sorun nedeniyle MDN hata bildirimi alındı.
Diğer tarafın koşullarını ve durumunu kontrol edin.

#835

I-faks ile alınabilen en fazla metin satırı sayısı aşıldı.
Diğer tarafa mesaj gövdesindeki metin satırı sayısını azaltmasını ve yeniden göndermesini söyleyin.

#837

Bağlantısı Güvenlik Duvarı Ayarlarındaki Alma Filtresi ayarları ile kısıtlanmış bir ana makineden bağlantı isteği alındı.
Güvenlik Duvarı Ayarlarındaki Alma Filtresi ayarlarını kontrol edin. Bu, yetkisiz erişim aracılığıyla bir korsan saldırısı denemesini de temsil edebilir.
Güvenlik Duvarı Ayarlarında IP Adreslerini Belirtme

#838

Gönder fonksiyonunu kullanmak için gereken lisansın süresi doldu.
Gönder fonksiyonu için bir lisans satın alın.

#839

<İletişim Ayarları> içinde ayarlanmış kullanıcı adı veya parola hatalı.
<İletişim Ayarları> içinde SMTP kimlik doğrulamasının (SMTP AUTH) kullanıcı adı ve parola ayarlarını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama

#841

Posta sunucusu ile paylaşılan bir şifreleme algoritması e-posta ve I-faks iletimi için mevcut değil.
<İletişim Ayarları> bölümünde <TLS'ye İzin Ver (POP)> veya <TLS'ye İzin Ver (SMTP İlt)> ayarlarını <Kapalı> yapın.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
Posta sunucusu ayarlarına ortak şifreleme algoritması ekleyin.

#842

Posta sunucusu, e-posta ve I-faks iletimine yönelik bir istemci sertifikasını kullanarak kimlik doğrulaması istedi.
<İletişim Ayarları> bölümünde <TLS'ye İzin Ver (POP)> veya <TLS'ye İzin Ver (SMTP İlt)> ayarlarını <Kapalı> yapın.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
İstemci sertifikası istenmeyecek şekilde posta sunucusu ayarlarını değiştirin.
<SMTP İlt İçin TLS Sertifikasını Onayla> ayarı <Açık> yapıldığından TLS sunucu sertifikasını SMTP ile gönderirken doğrulama sırasında bir doğrulama hatası oluştuğu için gönderim yapılamadı.
SMTP sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasını imzalamak için kullanılan CA sertifikasının makineye kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.
SMTP sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasının doğru olup olmadığını kontrol edin.
TLS sunucu sertifikasının otomatik imzalanan bir sertifika olup olmadığını kontrol edin.

#843

KDC (Anahtar Dağıtım Merkezi) sunucusunun zamanı ile makinede ayarlanan zaman arasında büyük farklılık var.
<Tarih/Saat Ayarları> içinde geçerli tarih ve saati ayarlayın.
Tarih ve Saati Ayarlama
KDC (Anahtar Dağıtım Merkezi) sunucusunda belirlenen geçerli zamanı ayarlayın.

#844

SMTP'den önce POP ile gönderirken POP sunucusu ile TLS şifreli iletişim yapılamadı.
POP sunucusunun TLS şifreli iletişim ayarlarını kontrol edin.
<İletişim Ayarları> içinde <TLS'ye İzin Ver (POP)> öğesini <Kapalı> olarak ayarlayın. Sorun çözülmezse <İletişim Ayarları> içinde <Göndermeden Önce POP Kml. Doğr.> ayarını <Kapalı> yapın ve SMTP'den önce POP dışındaki bir ayara geçin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
<POP Alım İçin TLS Sertifikasını Onayla> ayarı <Açık> yapıldığından POP sunucusu ile iletişim kurarken TLS sunucu sertifikasını doğrulama sırasında bir doğrulama hatası oluştuğu için gönderim yapılamadı.
POP sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasını imzalamak için kullanılan CA sertifikasının makineye kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.
POP sunucusu tarafında TLS sunucu sertifikasının doğru olup olmadığını kontrol edin.
TLS sunucu sertifikasının otomatik imzalanan bir sertifika olup olmadığını kontrol edin.

#845

SMTP'den önce POP ile gönderirken POP kimlik doğrulaması (POP AUTH) yapılamadı.
<İletişim Ayarları> içinde <POP Sunucusu>, <POP Oturum Açma Adı> ve <POP Parolası> ayarlarını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
POP sunucusunun POP kimlik doğrulama ayarlarını kontrol edin.
<İletişim Ayarları> bölümünde <POP Kml Doğr. Yöntemi> altında <Standart> veya <APOP> seçeneğini belirleyin. Sorun çözülmezse <İletişim Ayarları> içinde <Göndermeden Önce POP Kml. Doğr.> ayarını <Kapalı> öğesine ayarlayın ve iletişim ayarlarını SMTP'den önce POP dışındaki bir ayara değiştirin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama

#846

SMTP'den önce POP ile gönderirken POP kimlik doğrulaması (APOP) yapılamadı.
<İletişim Ayarları> içinde <POP Sunucusu>, <POP Oturum Açma Adı> ve <POP Parolası> ayarlarını kontrol edin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
POP sunucusunun APOP ayarlarını kontrol edin.
<İletişim Ayarları> bölümünde <POP Kml Doğr. Yöntemi> altında <Standart> veya <POP KİM DOĞ> seçeneğini belirleyin. Sorun çözülmezse <İletişim Ayarları> içinde <Göndermeden Önce POP Kml. Doğr.> ayarını <Kapalı> öğesine ayarlayın ve iletişim ayarlarını SMTP'den önce POP dışındaki bir ayara değiştirin.
E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama

#847

Posta Kutusu belleği veya Faks/I-Faks Gelen Kutusu dolu olduğu için alınan dosya Gizli Faks Gelen Kutusuna kaydedilemedi.
Gizli Faks Gelen Kutusu veya Bellek Alımı Gelen Kutusundaki gereksiz dosyaları silin.
Alım Belleği Kutusundaki Belgeleri Yazdırma
Alınan Belgeleri Gizli Tutma

#848

Bölünerek gönderilmiş bir e-postayı birleştirirken bir hata oluştu.
Bölünmüş veriler silinmiş olabilir. Bölünmüş verileri silerseniz kalan veriler daha sonra alınsa bile tamamlanmış bir belgeyi oluşturacak şekilde birleştirilemezler. Gönderenden verileri tekrar göndermesini isteyin.

#851

Bellek dolu olduğunu için yazıcı işi saklanamadı.
Kullanılabilir bellek miktarını kontrol edin ve işi yeniden yürütün.

#852

İş yürütülürken güç KAPATILDI.
Güç kablosu ve fişin güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin ve işi yeniden yürütün.

#853

Bellek dolu.
Sayfa sayısını azaltın veya işlenmeyi bekleyen iş saysının düştüğünü kontrol edin ve işi yeniden yürütün.

#856

Verileri geçici olarak kaydetmek için kullanılan depolama alanı dolduğu için yürütülen işlem iptal edildi.
Yöneticinizle görüşün.

#857

İş alınırken iptal edildiği veya zaman aşımına uğradığı için yazdırma işi iptal edildi.
Zaman aşımı gerçekleşmişse ağın durumunu kontrol edin.

#858

Veriler geçersiz.
Yazdırma protokolünün makine ve aynı zamanda yazdırma ayarları tarafından desteklendiğini kontrol edin.

#859

Resim verisinde sıkıştırma hatası oluştu.
Orijinali ve ayarları kontrol edin, ardından taramayı yeniden deneyin.

#860

Kağıt sıkışmasından sonra kurtarma başarısız oldu veya birleştirilemeyen uyumsuz bir sayfa açıklaması dili veya ayarları eklendi.
Kağıdı veya iş ayarlarını kontrol edin.

#861

Yazdırma verileri veya görüntü verileri işlenirken bir hata oluştu.
Görüntü boyutunu, kağıt boyutunu ve aynı zamanda renk belirtme ayarlarını kontrol edin.

#862

Desteklenmeyen, birleştirilemeyen veya makinenin sınırlarını aşan ayarlar dahildir.
İş ayarlarını kontrol edin.

#863

Baskı verileri işlenirken başlatma işlemleri yapıldığından iş iptal edildi.
İşi tekrar yürütün.

#864

Harici denetçi tanınamadı veya baskı verileri iletilirken bir hata oluştu.
Denetçiyi ve baskı verilerini kontrol edin.

#865

Yazdırma için gerekli fonksiyonlar şu an kısıtlı.
Makineyi ve iş ayarlarını kontrol edin.

#866

İş, güvenlikle ilgili ayarlar tarafından iptal edildi.
İşi yazıcı sürücüsünden yürütüyorsanız uygun ayrıcalıkların kullanıcı bilgilerini kullanın.
İşi kumanda panelinden yürütüyorsanız uygun ayrıcalıklara sahip kullanıcı olarak oturum açın.
Güvenlikle ilgili ayarlar şunlardır:
<İşi Kullanıcı Kml Doğr. Olmyn Uzak Cihaza Engelle> ayarı <Açık>
<Depart. Kml ve PİN'ini Kullanarak Kml Doğr. Engelle> ayarı <Açık>
<ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Kullan> ayarı <Açık>
<AMS Yazıcı Sürücüsü Eklentisi olmadan Sürücülerden Yazdır> ayarı <Kısıtla>
Yazdırma fonksiyonu kullanıcı rolü ayarları tarafından kısıtlanır*
*Kullanıcı rolü ayarları hakkında bilgi için bkz. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Yönetici Kılavuzu.

#868

WebDAV ile gönderirken hedefle iletişim başarısız oldu ve proxy aracılığıyla erişim istendi (HTTP 305 Hatası: Proxy Kullan alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.
Proxy ayarlarını kontrol edin.
Proxy Ayarlama

#869

WebDAV ile gönderirken hedeften kimlik doğrulamanın başarısız olduğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 401 Hatası: Yetki Yok alındı).
Kullanıcı adını veya parolasını kontrol edin.
WebDAV sunucu güvenliği ayarlarını kontrol edin.

#870

WebDAV ile gönderirken hedeften isteğin reddedildiğini belirten bir yanıt alındı (HTTP 403 Hatası: Yasak alındı).
Bir süre bekledikten sonra göndermeyi yeniden deneyin.
Hedef ayarlarını kontrol edin.
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#871

WebDAV ile gönderirken hedeften belirtilen klasörün bulunamadığını belirten bir yanıt alındı (HTTP 404 Hatası: Bulunamadı/409: Çakışma/410: Gitti).
Hedef ayarlarını kontrol edin.

#872

WebDAV ile gönderirken hedeften erişime izin verilmediğini belirten bir yanıt alındı (HTTP 405 Hatası: Yönteme İzin Verilmez alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#873

WebDAV ile gönderirken hedeften proxy kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 407 Hatası: Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekiyor alındı).
Proxy ayarlarını kontrol edin.
Proxy Ayarlama

#874

WebDAV ile gönderirken hedeften zaman aşımı oluştuğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 408 Hatası: İstek Zaman Aşımı alındı).
Bir süre bekledikten sonra göndermeyi yeniden deneyin.
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#875

WebDAV ile gönderirken hedeften veri öbeği iletiminin reddedildiğini belirten bir yanıt alındı (HTTP 411 Hatası: Uzunluk Gerekiyor alındı).
<WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan> öğesini <Kapalı> olarak ayarlayın.
<WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan>
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#876

WebDAV ile gönderirken hedeften veri boyutunun çok büyük olduğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 413 Hatası: İstek Varlığı Çok Büyüktü alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#877

WebDAV ile gönderirken hedeften URI'nin (ana makine adı ve klasör yolu) çok büyük olduğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 414 Hatası: İstek URI'si Çok Uzun alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#878

WebDAV ile gönderirken hedeften sunucu tarafında isteğin yürütülmesine engel olan beklenmeyen bir durum oluştuğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 500 Hatası: İç Sunucu Hatası alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#879

WebDAV ile gönderirken hedeften isteği yürütmek için gereken fonksiyonları sunucunun desteklemediğini belirten bir yanıt alındı (HTTP 501 Hatası: Uygulanmadı alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.
TLS olmayan iletişimle proxy aracılığıyla gönderirken <WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan> ayarını <Kapalı> yapın.
<WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan>

#880

WebDAV ile gönderirken proxy sunucusundan yukarı akış sunucusu ile iletişimin başarısız olduğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 502 Hatası: Hatalı Ağ Geçidi alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.
Proxy sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#881

WebDAV ile gönderirken hedeften isteklerin şu an işlenemediğini belirten bir yanıt alındı (HTTP 503 Hatası: Hizmet Kullanılamıyor alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#882

WebDAV ile gönderirken proxy sunucusundan yukarı akış sunucusu ile iletişimin başarısız olduğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 504 Hatası: Ağ Geçidi Zaman Aşımı alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.
Proxy sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#883

WebDAV ile gönderirken hedeften isteği yürütmek için gereken fonksiyonları sunucunun desteklemediğini belirten bir yanıt alındı (HTTP 505 Hatası: HTTP Sürümü Desteklenmiyor alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#884

WebDAV ile gönderirken hedeften istek için gerekli disk alanının güvenliğinin sunucu tarafında sağlanamadığını belirten bir yanıt alındı (HTTP 507 Hatası: Yetersiz Depolama alındı).
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#885

WebDAV ile gönderirken sunucudan beklenmeyen bir hata yanıtı alındı.
WebDAV sunucusu ayarlarını kontrol edin.
Proxy sunucusu ayarlarını kontrol edin.

#886

WebDAV ile gönderirken hedeften isteğin geçersiz olduğunu belirten bir yanıt alındı (HTTP 400 Hatası: Hatalı İstek alındı).
TLS olmayan iletişimle proxy aracılığıyla gönderirken <WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan> ayarını <Kapalı> yapın.
<WebDAV İlt. için Bölünmüş Küçük Birim Kullan>

#889

İş kısıtlama bilgileri gömüldüğü için orijinal taranamadı veya yazdırılamadı.
İş kısıtlama bilgilerini kontrol edin veya yöneticinize başvurun.

#899

E-posta veya I-faks iletimi normal şekilde tamamlandı. Ancak iletim birden fazla sunucu tarafından aktarıldığı için diğer taraftan alınamamış olabilir.
Gerekiyorsa diğer tarafa iletimi alıp almadığını sorun.
Faks, uzak faks istemcisinden normal olarak gönderilmiş. Ancak iletim uzak faks sunucusu aracılığıyla aktarıldığı için alma işlemi tamamlanmamış olabilir.
Uzak faks sunucusunun iletim sonuçlarında faksın gönderilip gönderilmediğini kontrol edin.
Sunucunun ve ağın durumunu kontrol edin.
Alıcıdan belgenin düzgün şekilde alınıp alınmadığını kontrol etmesini isteyin.

#904

Ağa bağlı bir iR/imagePRESS serisi makineden cihaz bilgisi teslimi kullanılarak Adres Defteri alındığında <Sık Kull. Ayarlar> içinde kayıtlı olan hedefler güncellenmez.
Makinenin dokunmatik panel ekranından <Sık Kull. Ayarlar> öğesini yeniden kaydedin.

#905

Bir ağ hatası oluştuğu için iş yürütülemedi.
Sunucunun yol uzunluğunu, erişim ayrıcalıklarını ve dosya veya klasörün kullanımda olup olmadığını kontrol edin.

#919

Cihaz kısıtlamalarını vb. aşan bir söz dizimi hatası veya PostScript hatası algılandı.
<PS Hatalarını Yazdır> (Ayarlar/Kayıt) ayarını <Açık> yapın, işi yeniden gönderin, PostScript hatasının içeriğini onaylayın, ardından hatayı giderdikten sonra işi yürütün. Daha fazla ayrıntı için çevrimiçi kılavuz sitesinden "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Makineyi Ayarlama (PS/PCL/UFR II Yazıcı))" konusuna bakın.

#923

Kapağın veya gövdenin belirtilen tarafına yazdırılamadı.
İki yönlü yazdırma ile uyumlu bir kağıt tipine geçin ve işi yeniden yürütün.

#925

Faks sürücüsünden bir iletim hatası oluştu.
Gönderilemeyen bir görüntü boyutu belirtildi. Görüntünün boyutunu kontrol edin.

#927

Faks sürücüsünden bir iletim hatası oluştu.
Makine tarafından bilgisayardan alınan verilere işlenemeyen bir yazı tipi eklenmiş. Alınan verileri kontrol edin.

#928

Faks sürücüsünden bir iletim hatası oluştu.
Bellek dolu veya verilerin boyutu bir seferde işlenebilen boyutu aştı. Gereksiz verileri silin veya veri boyutunu kontrol edin.

#929

Faks sürücüsünden bir iletim hatası oluştu.
Makine bilgisayardan verileri alırken bir ağ hatası oluştu. Ağ bağlantılarını ve ayarları kontrol edin.

#934

Baskı işinde bir hata oluştu ve belirtilen süre geçtiğinden iş silindi.
Hatayı giderin ve işi yeniden yürütün.
Ayrıca silmeden önceki süreyi değiştirebilir veya <Askıya Alınan İşleri Otomatik Olarak Sil> (Ayarlar/Kayıt) ayarından otomatik silmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.
<Askıya Alınan İşleri Otomatik Olarak Sil>

#939

Görüntü verileri işlenirken oluşan bir hata nedeniyle yazdırma iptal edildi.
İşi tekrar yürütün.

#941

Kağıt türü belirtilmediği için iş iptal edildi.
Kağıt türünü belirtin veya kağıt kaynağına yüklenen kağıt türünü yapılandırın ve işi yeniden yürütün.

#995

Rezerve iletişim işleri temizlendi.
İşlemi gerektiği şekilde yeniden uygulayın.
A144-0LE