שיפור וכוונון של איכות הצילום

ניתן לשפר את איכות הצילום באמצעות ביצוע כוונונים עדינים, כגון כוונון החדות ומחיקת גבולות כהים בלתי נחוצים.
A138-057