ביטול של צילום

ניתן לבטל את הצילום במהלך סריקת מסמכי מקור, או לבטל משימות צילום ממתינות.

ביטול הצילום במהלך סריקה

המסך הבא יוצג בעת סריקת מסמכי מקור. לחץ על <ביטול> כדי לבטל את הצילום.
אם תלחץ על  (עצור) בלוח הבקרה בזמן שמסך תכונות הצילום הבסיסיות מוצג, משימת הצילום תושהה, ויוצגו ההודעה <עצירהבחר את משימת הצילום שברצונך לבטל.‎> ורשימת משימות הצילום תוצג. באפשרותך לבחור את משימת הצילום מהרשימה ולבטל את המשימה באמצעות לחיצה על <ביטול>.
אם תתחבר באמצעות ניהול אימות אישי ותתנתק באמצעות לחיצה על  (עצור) בלוח הבקרה כדי להציג את ההודעה <עצירהבחר את משימת הצילום שברצונך לבטל.‎> ואת רשימת משימות ההדפסה, המשימה האחרונה שביצע המשתמש שיצא מהמערכת תבוטל, והמשימות האחרות יתחדשו.

ביטול משימות צילום ממתינות

1
לחץ על  (ניטור סטטוס).
2
לחץ על <צילום/הדפסה>‏  <מצב משימה>.
3
בחר <צילום> מהרשימה הנפתחת והצג את משימות הצילום הממתינות.
4
בחר במשימת צילום לביטול ולחץ על <ביטול>.
אם תלחץ על <פרטים>, יוצג מידע מפורט, כגון מספר העותקים ומזהה המחלקה.
5
לחץ על <כן>.
הצילום ייפסק.
6
לחץ על <סגירה>.
אם תלחץ על  (עצור) בלוח הבקרה בזמן שישנן משימות צילום ממתינות, כל משימות הצילום יושהו, ולאחר מכן יוצגו ההודעה <עצירהבחר את משימת הצילום שברצונך לבטל.‎> ורשימת משימות הצילום. באפשרותך לבחור משימת צילום מהרשימה ולבטל את משימת הצילום באמצעות לחיצה על <ביטול>. אם ברצונך לחדש את הצילום, הקש על <המשך צילום>.
A138-056