בדיקת הכמות הנותרת של חומרים מתכלים

בעת הלחיצה על  (ניטור סטטוס), מסך צג הסטטוס מוצג, ומאפשר לך לבדוק את רמת הטונר או ציוני סטטוס נוספים.
ניתן לבדוק את הכמות הנותרת של חומרים מתכלים מממשק משתמש מרוחק. בדיקת מצב המכשיר

בדיקת מפלס הטונר הנותר

מומלץ לבדוק את מפלס הטונר לפני תחילת הדפסה של משימה גדולה, כדי לקבוע אם יש צורך להכין מחסנית טונר חדשה.
לחץ על  (ניטור סטטוס)‏   <חומרים מתכלים/אחרים>‏  בדוק את רמת הטונר שנותרה.

בדיקת השטח הנותר במכל פסולת הטונר

מומלץ שתבדוק את השטח הנותר במיכל פסולת הטונר לפני ביצוע עבודה גדולה, כדי לקבוע אם אתה צריך מכל פסולת טונר חדש או שלא.
לחץ על  (ניטור סטטוס)‏ <חומרים מתכלים/אחרים>‏  בדיקת המקום שנותר במכל פסולת הטונר..

בדיקת הכמות המפורטת של חומרים מתכלים

בדיקת הכמות הנותרת של חומרים מתכלים.
לחץ על  (ניטור סטטוס)‏  <חומרים מתכלים/אחרים>‏  <בדוק חומרים מתכלים>.

מסך <טונר / טונר משומש>

<פריט> ו <‏‏שם פריט> מוצגים.
A138-01K