שיטות הדפסה שונות

בסעיף זה מוצגת שיטת ההדפסה באמצעות ממשק המשתמש המרוחק, או כיצד להדפיס קובץ שמור במדיית זיכרון.
A138-07L