<הגדרות רשת>

ציין את הגדרות הרשת המשמשות לאחסון מסמכי מקור שנסרקו או לשימוש בקבצים מאוחסנים.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות מקום ברשת>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות רשת>
ניתן לרשום את ה-סביבה מתקדמת של מכשיר imageRUNNER ADVANCE series אחר או של שרת Windows בתור סימוכין חיצוניים. קישור להתקנים נוספים
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות מקום ברשת>
<רישום> (<שם>,‏ <פרוטוקול>,‏ <מיקום>), <עריכה> (<שם>,‏ <פרוטוקול>,‏ <מיקום>), <פרטים>,‏ <מחיקה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<פרוטוקול להפניה חיצונית>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות רשת>
ניתן לבחור את הפרוטוקול שבו ייעשה שימוש בעת גישה ל-סביבה מתקדמת של מכשיר imageRUNNER ADVANCE series אחר או של שרת Windows הפתוח באופן חיצוני. קישור להתקנים נוספים
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<פרוטוקול להפניה חיצונית>
‏<SMB>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
‏<WebDAV>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<אשר אישור TLS לגישה לרשת>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות רשת>
ניתן לאשר אם אישור שרת TLS הוא חוקי או לא בעת גישה ל-סביבה מתקדמת של מכשיר imageRUNNER ADVANCE series אחר או של שרת Windows. ניתן לוודא את חוקיות האישור ואת אמינות שרשרת האישור, וכן לאשר את ה-CN (שם משותף). קישור להתקנים נוספים
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר אישור TLS לגישה לרשת>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
‏<הוסף פריטים לאימות>: <CN>:‏ מופעל, כבוי
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שיטת מפרט לתיקייה אישית>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <אחסון/גישה אל קבצים>‏  <הגדרות רשת>
'תיקייה אישית' היא תיקייה פרטית שמשתמש המחובר למערכת באמצעות ניהול אימות אישי יכול להשתמש בה. ניתן להגדיר תיקיות משותפות ושרתי קבצים כתיקייה אישית ולהשתמש בהם לצורך זה. הגדרת תצורה של תיקיות אישיות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שיטת מפרט לתיקייה אישית>
<תיקיית הבית>,‏ <רישום לכל משתמש>,‏ <שימוש בשרת כניסה>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <תיקיית הבית> נבחרת:
‏<הגדרה>:‏ <פרוטוקול>(<Windows (SMB)>,‏ <WebDAV>), <שם מחשב מארח>,‏ <נתיב תיקייה>
‏<שימוש בפרטי אימות של כל משתמש>:‏ פועל, כבוי
כשהאפשרות <שימוש בשרת כניסה> נבחרת:
‏<שימוש בפרטי אימות של כל משתמש>:‏ פועל, כבוי
תיקייה אישית היא תיקייה המשותפת למסכים הבאים.
<סריקה ושליחה>
<רשת> ב-<סריקה ואחסון>
<רשת> ב-<גישה לקבצים מאוחסנים>
A138-0JL