הגדרת זמן המתנה להתחברות לרשת

כאשר רשת מתוכננת עם יתירות בקישוריות לרכזות מיתוג מרובות, היא חייבת לכלול מנגנון שימנע ממנות ליצור לולאה. במקרה זה, קביעת תפקידי יציאות המיתוג היא אפקטיבית, אך יתכן שהתקשורת לא תועבר כהלכה במקרים מסוימים כגון הוספת התקן חדש לרשת. כדי לחבר את המכשיר לרשת מסוג זה, הגדר את זמן ההמתנה שהוא הזמן שעובר עד שהתקשורת מתחילה.
 (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏ <רשת>‏ <משך המתנה לחיבור בעת אתחול>‏ הגדר את זמן ההמתנה  <אישור>‏  (הגדרות/רישום)‏ <כן>
A138-037