רשימת פריטים הניתנים להתאמה אישית

את הפריטים הבאים ניתן להתאים אישית עבור כל משתמש כניסה.
הקטגוריה
הגדרת ערך
ההגדרות המתאימות
שפת התצוגה *1*2
שפת התצוגה ופריסת המקלדת
נגישות *1*2
הגדרות חזרה על מפתח
הפוך צבעי מסך
המסך ההתחלתי *1*2
המסך המוצג לאחר הכניסה למערכת
בית *1*2
לחצנים אישיים
ציר זמן*3*5
הגדרות בית
רשת
SSID, מפתח רשת, אפשר/השבת באופן אוטומטי חיבור ישיר בכניסה/יציאה
הגדרות ברירת המחדל של המשימות *1*2*3
צילום
פקס
סריקה ושליחה*4
סריקה ואחסון*4
גישה לקבצים מאוחסנים
קיצורי דרך של *1*2
צילום
פקס
סריקה ושליחה
הגדרות קודמות *1*3*5
צילום
פקס
סריקה ושליחה*4
פנקס כתובות
רשימות כתובות אישיות*1
פנקסי כתובות קבוצתיים*1*6 (רשימת כתובות של קבוצת משתמשים 01 עד רשימת כתובות של קבוצת משתמשים 50)
התנאים לשינוי סדר הרשימות *5
סריקה ואחסון
גישה לקבצים מאוחסנים
הדפסה
הדפסה אוטומטית אחרי הגדרות הכניסה למערכת
הדפס אוטו' משימות של משתמשים בכניסה למערכת
אחר
Keychain*1
-
*1 יימחק כאשר מוגדר <מחיקת הגדרות המשתמשים הישנות ביותר>. <פעולה בעת חריגה ממספר המשתמשים המרבי>
*2 כאשר מכשיר לקוח מסנכרן הגדרות מותאמות אישית בפעם הראשונה, סנכרון פריט זה עשוי שלא להסתיים לפני אתחול המכשיר.
*3 בעת סנכרון הגדרות מותאמות אישית, ניתן לציין פריט זה עבור מכשירים באופן פרטני בתוך טווח שיתוף הנתונים. (הגדרות אחרות עבור מכשיר השרת דרושת במדפסת משולבת עם פונקציית שרת.)
*4 גם אם פריט זה מוגדר לשיתוף, היעדים יישארו ריקים ולא יסונכרנו.
*5 לא ניתן לייבא פריט זה ממכשיר אחר או לייצאו למכשיר אחר. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
*6 הכרחי להשתמש בשירות כניסה התומך בפונקציית הקבוצה (אימות משתמשים תומך בפונקציית הקבוצה)

פריטים שאינם ניתנים להתאמה אישית אך ניתנים לסנכרון באמצעות סנכרון הגדרות מותאמות אישית

הפריטים הבאים אינם ניתנים להתאמה אישית אך ניתנים לשיתוף בין מדפסות Canon רב-תכליתיות מרובות באמצעות סנכרון הגדרות מותאמות אישית.
היעד לשיתוף רשימות כתובות של קבוצות משתמשים רישום יעדים באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
הגדרות בית (כאשר לא התבצעה כניסה למערכת) התאמה אישית של המסך <בית>
הגדר את האפשרות <Shared across All Devices> לשתף את ההגדרות של <משותף> ושל <הגדרות טפט> (כאשר לא התבצעה כניסה למערכת) של המסך <בית> עם כל מכשירי הלקוח באמצעות סנכרון הגדרות מותאמות אישית. אם ברצונך לנהל הגדרות אלו עבור כל מכשיר לקוח בנפרד, בחר ‎<Device-Specific (Not Shared)>‎ בעת הפעלת השירות בפעם הראשונה (כאשר שום מכשיר לקוח אינו מחובר למכשיר השרת). ייתכן שהנתונים יאותחלו אם טווח השיתוף בנתונים ישונה לאחר הפעלת השירות. (הגדרות אחרות עבור מכשיר השרת דרושת במדפסת משולבת עם פונקציית שרת.)
למידע על ה-Keychain, ראה ניהול משתמשים.
כאשר ההגדרות <בחירת שפה/מקלדת>,‏ <נגישות>, ו-<הגדרות SSID אישי ומפתח רשת אישי> אינן יכולות לבוא לידי ביטוי מיד לאחר הכניסה למערכת, הן יוכלו לבוא לידי ביטוי ברגע שהדבר ייעשה אפשרי. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף מתחיל בסנכרון ההגדרות.
A138-045