قطعات و عملکرد آنها

این بخش قطعات دستگاه (سمت جلو، سمت عقب و داخلی) و نحوه عملکرد آنها را توضیح می‌دهد. این بخش نام‌ها و کاربرد کلیدهای روی پنل کنترل را نیز شرح می‌دهد. نکات این بخش در مورد نحوه استفاده صحیح از دستگاه را مطالعه نمایید.
A136-008