ذخیره اسناد دریافت‌شده در دستگاه (دریافت در حافظه)

می‌توانید اسناد ورودی را در مکانی در دستگاه (صندوق ورودی RX حافظه) بدون چاپ کردن ذخیره کنید. با چاپ صرفاً اسنادی که لازم دارید و با حذف اسناد غیرضروری مانند پست‌های مستقیم از صندوق ورودی RX حافظه، می‌توانید در مصرف کاغذ صرفه‌جویی کنید.

ذخیره در صندوق ورودی RX حافظه

برای استفاده از این عملیات، باید ابتدا عملیات دریافت در حافظه را فعال کنید (<Use Fax Memory Lock> و <Use I-Fax Memory Lock>)، و سپس روش زیر را برای مشخص کردن تنظیمات دنبال کنید تا اسناد ورودی بتوانند در حافظه دریافت شوند.
1
<Fax/I-Fax Inbox> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
روی <Memory RX Inbox> فشار دهید.
اگر کلمه عبور برای صندوق ورودی RX حافظه تنظیم شود، صفحه‌ای ظاهر می‌شود که از شما می‌خواهد کلمه عبور را وارد کنید (<Memory RX Inbox PIN>). کلمه عبور را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
3
<Memory RX Inbox> را انتخاب کنید و <Fax Memory Lock> را روی <On> تنظیم کنید.
برای دریافت فاکس اینترنتی در حافظه، <I-Fax Memory Lock> را روی <On> تنظیم کنید.

چاپ اسناد در صندوق ورودی RX حافظه

وقتی نشانگر پردازش/داده‌ها روی پانل کنترل به رنگ سبز ثابت می‌ماند، از روش زیر برای بررسی/چاپ اسناد ذخیره شده استفاده کنید.
1
<Fax/I-Fax Inbox> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
روی <Memory RX Inbox> فشار دهید.
صندوق ورودی RX اطلاعات تقسیم شده
فشار دادن <Divided Data RX Inbox> به شما کمک می‌کند تا وضعیت دریافت فاکس اینترنتی را بررسی کنید که قبل از ارسال، به چند بخش مختلف تقسیم شده است، و ظرفیت باقیمانده "صندوق ورودی RX داده تقسیمی" را نیز بررسی نمایید.
با استفاده از <Divided Data RX Inbox> می‌توان کارهای زیر را انجام داد.
فشار دادن <Divided Data List> به شما کمک می‌کند تا لیست اسناد را بررسی کنید.
فشار دادن <Delete> به شما کمک می‌کند تا سندی را حذف کنید که تقسیم و ارسال شده است. فشار دادن <Print When Deleted> به شما کمک می‌کند تا دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که سند داده دریافت شده تقسیم شده را هنگام حذف کردن چاپ کنید.
3
<Memory RX Inbox> را انتخاب کنید.
لیست اسناد ذخیره شده نمایش داده می‌شود.
4
سندی را برای چاپ انتخاب کنید و <Print> را فشار دهید.
فشار دادن <Details> به شما کمک می‌کند تا اطلاعات پیرامون سند، از جمله نام ارسال کنندگان و تعداد صفحات دریافتی را بررسی کنید. فشردن <Display Image> به شما کمک می‌کند تا محتوای سند را بررسی کنید و صفحاتی را انتخاب و حذف کنید.
فشار دادن <Delete>‏ <Yes> سند را حذف می‌کند. نمی‌توانید همزمان چندین سند را حذف کنید. برای حذف چندین سند، هر بار یک سند را انتخاب و حذف کنید.
فشار دادن <Send> به شما کمک می‌کند تا مقصدهای ارسال سند را مشخص کنید. برای حذف سند از صندوق ورودی فاکس/فاکس اینترنتی پس از ارسال، <Delete File After Sending> را قبل از ارسال فشار دهید.
فشار دادن ‎<Select All (Max 32 files)>‎ به شما کمک می‌کند تا اسناد را یکباره انتخاب کنید. وقتی سندی انتخاب شد، <Clear Selection> نمایش داده می‌شود که به شما کمک می‌کند تا همه انتخاب‌ها را پاک کنید.
برای چاپ همه اسناد در حافظه، <Off> برای <Fax Memory Lock> یا <I-Fax Memory Lock> را فشار دهید. می‌توانید از مرحله 5 رد شوید.
نمی‌توانید همزمان چندین سند را چاپ کنید. برای چاپ چندین سند، هر بار یک سند را انتخاب و چاپ کنید.
5
روی <Start Printing> فشار دهید.
هنگامی که یک سند چاپ شد، به طور خودکار از حافظه حذف می‌شود.
می‌توانید روزی از هفته یا زمانی مانند آخرهفته‌ها یا شب هنگام را انتخاب کنید تا اسناد دریافتی در طول این زمان‌ها را در حافظه ذخیره کند. <Memory Lock Start Time> و <Memory Lock End Time>
ثبت سطح دلخواه صندوق ورودی RX حافظه در دکمه <Personal>/<Shared> این امکان را فراهم می‌کند که عملیات به سرعت و کارامد انجام شود.
A136-06W