محدود کردن مقصدهای موجود

می‌توانید محدودیت‌هایی را برای مقصدهایی اعمال کنید که قابل مشخص شدن هستند. برای مثال، می‌توانید مقصدهایی که در Address Book یا سرور LDAP ثبت شده اند را محدود کنید. در مدیریت تأیید اعتبار شخصی، می‌توانید مقصد ارسال به آدرس ایمیل خود کاربر یا به پوشه‌ای که از پیش مشخص شده است را محدود سازید. همچنین می‌توانید دامنه‌هایی که قابلیت مشخص شدن به‌عنوان مقصد دارند را محدود کنید. با محدود کردن مقصدهای ارسال، می‌توانید از افشای اطلاعاتی جلوگیری کنید که ممکن است در اثر خطاهای عملیاتی یا سوءاستفاده رخ دهند. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست یا DeviceAdmin مورد نیاز است.
ممکن است بعضی از محدودیت‌های مربوط به مقصدهایی که در زیر شرح داده شده‌اند، هنگام فعال بودن "سیستم مدیریت دسترسی" در دسترس نباشند. استفاده از سیستم مدیریت دسترسی

محدود کردن مقصدهای جدید

مقصدهایی که هنگام ارسال فاکس‌ها یا اسناد اسکن شده قابل مشخص شدن هستند را می‌توان به مقصدهای زیر محدود کرد: مقصدهایی که در Address Book یا دکمه‌های تک لمسی ثبت شده اند، مقصدهایی که در <Favorite Settings> یا <Send to Myself> ثبت شده اند یا مقصدهایی که می‌توان آنها را در سرور LDAP جستجو کرد. وقتی این قابلیت فعال شود، کاربران نمی‌توانند مقصدها را با استفاده از ورودی نویسه‌های حرفی عددی مشخص کنند.
1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>‏  <Restrict New Destinations> را فشار دهید.
3
قابلیت‌هایی را انتخاب کنید که مایلید مقصدهای جدید را برای آنها محدود کنید.
4
<On‎>‏ <OK‎> را فشار دهید.

محدود کردن مقصد ایمیل به <Send to Myself>

می‌توانید محدودیت‌هایی را اعمال کنید که طبق آن کاربران وارد شده با تأیید اعتبار شخصی فقط بتوانند اسناد اسکن شده را به آدرس ایمیل خودشان ارسال کنند. برای استفاده از این قابلیت، باید آدرس ایمیل در اطلاعات کاربر ثبت شده باشد. اطلاعات کاربر را پیش از اجرای فرآیند زیر پیکربندی کنید.
 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>‏  <Limit E-Mail to Send to Myself>‏  <On>‏  <OK>

محدود کردن مقصد ارسال فایل به پوشه شخصی

می‌توانید محدودیت‌هایی را اعمال کنید که طبق آن کاربران وارد شده با تأیید اعتبار شخصی فقط بتوانند اسناد اسکن شده را به پوشه شخصی خود ارسال کنند (پیکربندی پوشه‌های شخصی.)
 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>‏  <Restrict File TX to Personal Folder>‏  <On>‏  <OK>

محدود کردن دامنه مقصد ارسال

می‌توانید مقصدهای ایمیل و فاکس اینترنتی را محدود کنید تا فقط آدرس‌هایی که در یک دامنه خاص موجود هستند قابل دسترسی باشند. وقتی یک دامنه مشخص شد، همچنین می‌توانید تنظیم کنید که آیا ارسال به زیر دامنه‌ها صورت بگیرد یا خیر.
 (Settings/Register‎) ‏ <Function Settings‎>‏  <Send‎>‏  <E-Mail/I-Fax Settings‎>‏  <Restrict Destination Domain‎>‏  گزینه <On> را برای <Restrict Sending to Domains‎>‏  <Register‎>‏ انتخاب کنید  دامنه مقصد را مشخص کنید  <OK‎>‏  گزینه <Allow‎> یا <Reject‎> را برای <Send to Subdomain‎>‏  <OK‎>‏  <OK‎> انتخاب کنید
می‌توانید تا سقف سه مقصد را ثبت کنید.
A136-0C9