به‌روزرسانی میان‌افزار

میان افزار جدید به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود تا عملکردهای جدید اضافه کنید یا مشکلات مربوط به عملکردهای موجود را برطرف کنید. اگر یک میان افزار جدید دردسترس قرار گرفت، از مراحل زیر برای به روزرسانی آن روی دستگاه پیروی کنید. جهت به روزرسانی میان افزار، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.
در هنگام به روزرسانی میان افزار کارهای زیر را انجام ندهید. انجام این کارها ممکن است باعث بروز یک خطای حیاتی شود.
خاموش کردن برق اصلی
جدا کردن کابل LAN
انجام ارتباطات (نظیر چاپ کردن) با دستگاه از طریق یک رایانه یا برنامه دیگر*1
تنظیمات خواب رایانه خود را پیکربندی کنید*2
*1 هنگام به روزرسانی میان افزار در محیط شبکه ای، مطمئن شوید که دیگر کاربران کارهایی چون چاپ کردن را انجام ندهند.
*2 اگر رایانه وارد حالت خواب شود، ممکن است میان افزار به درستی به روزرسانی نشود.
آمادگی برای به روزرسانی میان افزار
جدیدترین میان افزار را از وب سایت Canon ( https://global.canon/) دانلود کنید.
چنانچه به روزرسانی میان افزار به صورت صحیح اجرا نشود، محض احتیاط از داده‌ها و تنظیمات دستگاه پشتیبان‌گیری کنید.
نکته مربوط به روند به روزرسانی
دستگاه چندین بار مجدداً راه‌اندازی می‌شود.
اگر کاری باقی مانده باشد، روند به روزرسانی قطع می‌شود.
در طی روند به روزرسانی، صفحه چندین بار عوض می‌شود. ممکن است تغییر صفحه مدتی طول بکشد، اما مرورگر را تا تکمیل روند به روزرسانی نبندید.

بررسی نسخه میان‌افزار

نسخه میان افزار دستگاه را قبل از به روزرسانی میان افزار و بعد از به روزرسانی بررسی کنید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Status Monitor/Cancel] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Device Information] کلیک کنید.
4
نسخه نشان داده شده در [Controller] را در [Version Information] بررسی کنید.

اجرا کردن به‌روزرسانی میان افزار

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [License/Other]‏  [Register/Update Software] کلیک کنید.
4
روی [Manual Update] کلیک کنید.
5
روی [انتخاب فایل] کلیک کنید و به روزرسانی میان افزار را جهت استفاده انتخاب نمایید و سپس روی [Next] کلیک کنید.
6
روی [Yes] کلیک کنید.
زمانی که پیام [The firmware is updated. Restart the device.] نمایان شد، دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید. خاموش کردن/راه‌اندازی مجدد دستگاه
A136-0E8