تغییر "پین" و "شناسه مدیر سیستم"

وقتی مدیریت شناسه بخش فعال می‌شود، باید شناسه‌های بخش را قبل از اینکه کاربران بتوانند به سیستم وارد شوند، تنظیم کنید. شناسه مدیر سیستم و پین مدیر سیستم به طور پیش فرض روی "7654321" تنظیم هستند اما توصیه می‌شود آنها را به دلایل امنیتی تغییر دهید. روند زیر را برای تغییر آنها دنبال کنید.
مطمئن شوید که پین مدیر سیستم را فراموش نکنید. اگر "پین مدیر سیستم" را فراموش کردید، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
این تنظیم، یک تنظیم سرپرست "تأیید اعتبار کاربر" پیش فرض نیست. برای تعیین این تنظیم برای کاربری با امتیازهای سرپرست در تأیید اعتبار کاربر، [Select Role to Set:] را روی "سرپرست" تنظیم کنید. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Management Settings>‏  <User Management>‏  <System Manager Information Settings> را فشار دهید.
3
تغییرات لازم را در تنظیمات "مدیر سیستم" ایجاد کنید و <OK> را فشار دهید.
<System Manager ID>
شماره‌ای تا 7 رقم یا کمتر برای شناسه مدیر سیستم جدید وارد کنید.
<System Manager PIN>
شماره‌ای تا 7 رقم یا کمتر برای پین مدیر سیستم جدید وارد کنید و <Confirm> را فشار دهید. برای تأیید، پین را دوباره وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
<System Manager Name> / <E-Mail Address> / <Contact Information> / <Comment>
در صورت لزوم، اطلاعات مربوط به سرپرست را وارد کنید.
نمی‌توانید شناسه مدیر سیستم یا پینی را که فقط شامل 0 است، مانند "00" یا "0000000" ثبت کنید.
حتی اگر کمتر از هفت رقم وارد کنید، صفرها به ابتدای شماره اضافه می‌شوند و یک عدد هفت رقمی تنظیم می‌شود.
همچنین می‌توانید وارد کردن هفت رقم را به شرایط لازم برای شناسه مدیر سیستم و پین مدیر سیستم تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
A136-0AH