ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی

برای انجام مدیریت تأیید اعتبار شخصی، باید ابتدا اطلاعات کاربر را در پایگاه داده دستگاه ثبت کنید.

ثبت اطلاعات کاربر

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management] کلیک کنید.
غیرفعال کردن "Administrator"
کاربر با نام کاربری "Administrator" به طور پیش فرض به‌عنوان کاربری با امتیازهای سرپرست ثبت می‌شود. حذف این کاربر "Administrator" امکان پذیر نیست اما می‌توان آن را بعد از افزودن کاربری دیگر با امتیازهای "Administrator" غیرفعال کرد. اگر کاربر "Administrator" غیرفعال شود، نمی‌توانید تنظیمات را تغییر دهید چون فقط کاربر "Administrator" می‌تواند در پانل کنترل ماشین پیکربندی کند.
4
روی [Add User] کلیک کنید.
برای ویرایش اطلاعات کاربر
برای اطلاعات کاربری که می‌خواهید ویرایش کنید، روی [Edit] کلیک کنید، تغییرات لازم را انجام دهید و روی [Update] کلیک کنید.
برای حذف اطلاعات کاربر
کادر انتخاب را برای اطلاعات کاربری که می‌خواهید حذف کنید علامت بزنید و روی [Delete]‏  [OK] کلیک کنید.
5
اطلاعات ضروری را وارد کنید.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید. برای تأیید، کلمه عبور را دوباره در [Confirm:] وارد کنید. می‌توان از نویسه‌های تک بایتی یا دوبایتی برای نام کاربری استفاده کرد.
[No Expiry for Password]
کادر انتخاب را علامت بزنید تا کلمه عبور کاربر را به نحوی ثبت کنید که تاریخ انقضا نداشته باشد. این تنظیمات را زمانی می‌توان مشخص کرد که [Password Validity Period‎] روی [Off‎] در [Password Settings Policy] در [‎Authentication] در [Security Policy Settings‎] تنظیم شده باشد.
[Change Password at Next Login]
این کادر انتخاب را علامت بزنید تا کاربران ثبت‌نام‌شده مجبور شوند اولین باری که وارد سیستم می‌شوند، کلمه عبور خود را تغییر دهند. پس از‌ اینکه کاربر کلمه عبورش را تغییر دهد، علامت این کادر انتخاب به‌طور خودکار برداشته می‌شود.
[Displayed As:]
نام کاربر را وارد کنید. نام نمایشی به‌عنوان نام کاربر برای چاپ به اجبار نگه داشته شده نمایش داده می‌شود و به‌عنوان نام فرستنده هنگام ارسال ایمیل استفاده می‌شود.
[E-Mail Address:]
آدرس ایمیلی را وارد کنید که کاربر در دستگاه‌هایی مانند رایانه استفاده می‌کند. هنگام ارسال اسناد اسکن شده، این آدرس همراه با نام فرستنده نمایش داده می‌شود. این آدرس هنگام ارسال اسناد با استفاده از <Send to Myself> نیز استفاده می‌شود.
وقتی فاکس اینترنتی ارسال می‌شود، آدرس ایمیل ثبت شده در اینجا در خط "فرستنده" در دستگاه گیرنده نشان داده می‌شود.
همچنین کاربران عمومی می‌توانند کلمه عبور خودشان را تغییر دهند.
علامت زدن کادر انتخاب [Allow e-mail address settings] به کاربران عمومی اجازه می‌دهد آدرس‌های ایمیل را مشخص کنند. پیکربندی روش‌های ورود به سیستم کاربر و دستگاه‌های تأیید اعتبار
6
سایر تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
[User Name for Universal Print:]
اگر [‎Settings/Registration‎]‏ ‏ [‎Network Settings]‏ ‎ [‎Settings for Universal Print] فعال شده باشد، می‌توانید آدرس ایمیل یا شماره تلفنی را که در حساب Microsoft 365 کاربری که کارهای Universal Print با او مرتبط هستند، وارد کنید.
[Department ID:]
هنگام استفاده از "مدیریت شناسه بخش"، باید روی [Department ID Settings...] کلیک کنید و "شناسه بخش" را از لیست اختصاص داده شده به کاربر انتخاب کنید. ابتدا، "شناسه‌های بخش" لازم را در [Register New Department...] در صفحه لیست ثبت کنید. اگر "شناسه بخشی" که در اینجا مشخص می‌کنید بعداً حذف شد، حتماً این تنظیم را تغییر دهید. پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش
[Select Role to Set:]
امتیازهای کاربر (نقش‌های) لیست شده در زیر را می‌توان انتخاب کرد. همینطور زمان افزودن یک سرپرست، تنظیمات را در اینجا مشخص کنید. موارد تنظیم موجود بسته به امتیازها متفاوت هستند (تنظیمات/ثبت). به‌علاوه، می‌توانید نقش‌های خودتان را ایجاد کنید. استفاده از سیستم مدیریت دسترسی
[Administrator]
به‌عنوان سرپرست دستگاه اجازه می‌دهد همه عملیات‌ها انجام شود.
[GeneralUser]
امتیازهای کاربر عمومی را مجاز می‌کند.
[DeviceAdmin]
عملیات‌های دردسترس برای کاربران عمومی را به همراه امکان تغییر تنظیمات مرتبط با عملکردهای اصلی مانند کپی، چاپ، ارسال و دریافت مجاز می‌کند.
[NetworkAdmin]
عملیات‌های دردسترس برای کاربران عمومی را به همراه امکان تغییر تنظیمات مرتبط با شبکه مجاز می‌کند.
[Set expiration for the user account]
هنگام تنظیم مدت اعتبار برای حساب، کادر انتخاب را علامت بزنید و مقداری برای [Expiration] وارد کنید.
[Disable the user account]
برای غیرفعال کردن موقت حساب، کادر انتخاب را علامت بزنید.
[User Group Association]
وقتی می‌خواهید کاربری را به گروهی اختصاص دهید، گروه کاربر ثبت شده را از لیست انتخاب و روی [Add] کلیک کنید. هنگام استفاده از "شناسه‌های بخش" به‌عنوان گروه‌های کاربر، این تنظیم نمایش داده نمی‌شود. پیکربندی روش‌های ورود به سیستم کاربر و دستگاه‌های تأیید اعتبار
7
روی [Add] کلیک کنید.
پیکربندی تنظیمات از طریق پانل کنترل
همچنین می‌توانید با فشار دادن  (Settings/Register)‏ <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Register/Edit Authentication User> اطلاعات کاربر را ثبت کنید. <Register/Edit Authentication User>
ایجاد گروه‌های کاربر
آدرس‌های فهرست‌شده در "دفترچه آدرس" را می‌توان بین کاربران ثبت‌شده در گروه کاربر به اشتراک گذاشت. ثبت گروه‌های کاربران
بررسی شناسه‌های بخش ثبت نشده
اگر روی [Check Unregistered Department ID...] در صفحه نشان داده شده در مرحله 4 کلیک کنید، می‌توانید شناسه‌های بخشی را که در دستگاه ثبت نشده اند با بررسی شناسه‌های بخش اختصاص داده شده به کاربران در مقابل شناسه‌های بخش ثبت شده در دستگاه پیدا کنید.
تنظیمات دسته‌ای برای شناسه‌های بخش
اگر روی [Batch Settings for Department ID...] در صفحه نمایش داده شده در مرحله 4 کلیک کنید، می‌توانید شناسه‌های بخش جدیدی ایجاد کنید و تنظیمات را برای همه کاربران اعمال کنید.
اگر نام کاربر از اعداد تشکیل شده باشد و هفت رقم یا کمتر داشته باشد، همان عدد به‌عنوان شناسه بخش به همان کاربر اختصاص داده می‌شود. اگر کلمه عبور همان کاربر به صورت عددی که هفت رقم یا کمتر دارد ثبت شود، به‌عنوان پین برای شناسه بخش نیز تنظیم می‌شود.
اگر نام کاربر و کلمه عبور شرایط بالا را نداشته باشند، شناسه بخش به طور خودکار از 0000001 اختصاص داده می‌شود و 0 (هیچ) برای پین تنظیم می‌شود.
ثبت شناسه بخش به‌عنوان نام کاربر
اگر روی [Add User Using Department ID...] در صفحه مرحله 4 کلیک کنید، کاربر جدیدی با همان نام به‌عنوان شناسه بخش ثبت می‌شود. وقتی از احراز هویت صفحه کلید استفاده می‌شود، می‌توان احراز هویت را فقط با استفاده از ورود کلید عددی انجام داد.

فعال‌سازی احراز هویت دو‌مرحله‌ای

می‌توانید از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید تا با نیاز داشتن به کلمه عبور یک‌بار‌مصرف علاوه بر کلمه عبور تنظیم‌شده در "ثبت اطلاعات کاربر"، امنیت ورود به سیستم ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را افزایش دهید.
برای دستیابی به کلمه عبور یک‌بار‌مصرف، یک برنامه تلفن همراه (Microsoft Authenticator یا Google Authenticator) باید در دستگاه همراه مانند تلفن هوشمند یا تبلت نصب شود. ساعت دستگاه همراه نیز باید با ساعت دستگاه مطابقت داشته باشد.
احراز هویت دو مرحله‌ای را فقط می‌توان برای حساب کاربری که وارد سیستم شده است فعال کرد.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management] کلیک کنید.
برای کاربری با امتیازات سرپرست، در صفحه [User Management‎] روی [Edit‎] کلیک کنید.
4
[Use Two-Factor Authentication] را انتخاب و روی [Update] کلیک کنید.
5
برنامه تلفن همراه را راه‌اندازی کنید و از آن برای اسکن کد QR نمایش‌داده‌شده در صفحه [Enable Two-Factor Authentication] ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) استفاده نمایید.
اگر نمی‌توانید کد QR را اسکن کنید، کلید نمایش‌داده‌شده در [Manual Entry Key:] را وارد نمایید.
6
در صفحه [One-Time Password:]، کلمه عبور یک‌بار مصرف نمایش‌داده‌شده در برنامه تلفن همراه را وارد کنید روی [Verify] کلیک کنید.
هنگامی که اطلاعات حساب از دست رفته یا حذف شده باشد
می‌توان برای ثبت یا بازگردانی اطلاعات حساب از هر دستگاه همراهی از کد QR یا کلید استفاده کرد. توصیه می‌شود از کد QR یا کلید نمایش‌داده‌شده در صفحه‌نمایش رایانه عکس یا عکس صفحه‌نمایش بگیرید تا در صورت گم شدن دستگاه همراه یا حذف تصادفی اطلاعات حساب ثبت‌شده در برنامه تلفن همراه از آن استفاده کنید.
عکس یا عکس صفحه‌نمایش کد QR یا کلید را با دقت ذخیره کنید تا دیگران نتوانند آن را مشاهده کنند.
اگر دستگاه همراه گم یا اطلاعات حساب ثبت‌شده در برنامه تلفن همراه حذف شده است و عکس یا عکس ‌صفحه‌نمایش کد QR یا کلید را ندارید، دستیابی به کلمه عبور یک‌بار‌مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود و بنابراین نمی‌توانید وارد سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شوید. در ‌این ‌صورت، از یک کاربر با امتیازات ‏‎Administrator‎‏ درخواست کنید انتخاب [Use Two-Factor Authentication] را لغو کند تا بتوانید وارد سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شوید.‎
A136-0A6