صفحه چاپ

هنگامی که <Print> را در صفحه <Home> پانل کنترل فشار دهید، صفحه چاپ نمایش داده می‌شود.
در این صفحه می‌توانید اسناد نگهداری‌شده، اسناد چاپی ایمن یا اسناد چاپی ایمن رمزگذاری‌شده را چاپ کنید. می‌توانید محتوای این اسناد یا اسناد چاپی زمان‌بندی‌شده را بررسی کنید یا تنظیمات چاپ را تغییر دهید.

<Personal>/<Shared>/<Group>

از منوی کشویی، نوع اسناد نمایش‌داده‌شده در فهرست را انتخاب کنید.
<Personal>: اسناد کاربری را که وارد سیستم شده است نمایش می‌دهد
‎<Shared>‎: اسنادی را که در شرایط ویژه نگهداری‌ شده‌اند نمایش می‌دهد
*اسنادی موجود در <Shared> برای همه کاربران نمایش داده می‌شوند و همه کاربران می‌توانند آن‌ها را چاپ کنند.
<Group>: اسناد موجود در همان شناسه بخش کاربر وارد‌شده به سیستم را نمایش می‌دهد.

<Jobs to Be Printed>/<Jobs Printed>/<Scheduled Print>

فهرست اسناد بر اساس وضعیت چاپ تغییر می‌کند.

فهرست اسناد را تازه‌سازی می‌کند.

فهرست اسناد

اسناد زیر در این فهرست نمایش داده می‌شوند.
نگهداری‌شده
چاپ ایمن
چاپی ایمن رمزگذاری‌شده
چاپ زمان‌بندی‌شده
هنگام انتخاب سند، یک علامت تیک و شماره اضافه می‌شود. هنگامی که چند سند انتخاب و چاپ می‌شوند، اسناد به ترتیب شماره‌های اضافه‌شده چاپ می‌شوند.
تا 100 سند را می‌توان به‌طور هم‌زمان انتخاب کرد.
با فشار دادن <Date/Time>، اسناد بر اساس تاریخ و زمانشان فهرست‌بندی می‌شوند. اگر هنگام ورود به سیستم دستگاه این مورد را تنظیم کنید، دفعه بعد که وارد سیستم دستگاه می‌شوید این تنظیم باقی می‌ماند.
بسته به اسناد، نمادهای زیر نمایش داده می‌شوند:
: اسناد چاپی ایمن / اسناد چاپی ایمن رمزگذاری‌شده
: اسناد نگه‌داری‌شده که شرایط هشدار را نقض می‌کنند

‎<Select All (Max 100 jobs)>‎ / <Clear Selection>

اگر هنگامی که هیچ سندی انتخاب نشده است ‎<Select All (Max 100 jobs)>‎ را فشار دهید، همه اسناد موجود در فهرست انتخاب می‌شوند.
اگر هنگامی که اسناد انتخاب شده‌اند <Clear Selection> را فشار دهید، کل انتخاب‌ها لغو می‌شود.

<Print Settings>/<Print Set. for Selected Jobs>

می‌توانید اسناد انتخاب‌شده را بررسی کنید و تنظیمات آن‌ها را تغییر دهید.
می‌توانید هم‌زمان چند سند را انتخاب کنید و تنظیمات چاپ را تغییر دهید. با این حال، اگر اسناد زیر باهم انتخاب شده باشند، نمی‌توانید هم‌زمان تنظیمات چاپ را تغییر دهید.
اسناد نگه‌داری‌شده
اسناد چاپی ایمن
اسناد چاپی ایمن رمزگذاری‌شده

<Other Operations>

<Display Image>
می‌توانید پیش‌نمایش تصاویر اسناد انتخاب‌شده را نمایش دهید و محتوای اسناد را بررسی کنید.
همچنین می‌توانید هنگام نمایش تصویر پیش‌نمایش، صفحه‌ای را حذف یا اسناد را چاپ کنید.
<Delete Job>
اسناد را حذف می‌کند.
<Cancel Printing>
چاپ اسناد انتخاب‌شده را لغو می‌کند.

<Start Printing>

چاپ اسناد انتخاب‌شده را شروع می‌کند.
اگر چاپ اسناد نگه‌داری‌شده که شرایط هشدار را نقض می‌کنند شروع کنید، صفحه هشداری نمایش داده می‌شود. <Held Jobs Warning Settings>

تغییر تنظیمات چاپ/نمایش صفحه پیش‌نمایش

بسته به نوع درایور چاپگر مورد استفاده برای چاپ یا فرمت فایل چاپ مستقیم، ممکن است تنظیمات چاپ تغییر نکند یا صفحه پیش‌نمایش نمایش داده نشود.
: ممکن   -: غیرممکن
عملیات
انواع درایورهای چاپگر
فرمت فایل چاپ مستقیم
UFR II
PS *4
XPS
PCL *5
PDF
JPEG
TIFF
EPS
PS
<Print Settings>
-
-
<No. of Copies>
-
-
‎<Print Range>‎*1
-
-
-
‎<Select Color>‎*2
-
-
<‎2-Sided Printing>
-
-
‎<Select Paper>‎*1*3
-
-
-
-
-
<N on 1>
-
-
-
-
-
-
‎<Toner Save>‎*1
-
-
<Display Image>
-
-
-
-
<Delete Page>
-
-
-
-
-
-
-
*1 نمی‌توانید تنظیمات چاپ را هنگام انتخاب چند سند تغییر دهید.
*2 هنگامی که چند سند انتخاب می‌شوند یا فرمت فایل PDF، ‏EPS یا PS است، رنگ را فقط می‌توان به <Black & White> تغییر داد.
*3 اگر اندازه‌های مختلفی از کاغذ در کار چاپ مشخص شده باشند، نمی‌توانید منبع کاغذ را تغییر دهید.
*4 تنظیمات را فقط می‌توان برای کارهایی از درایور چاپگر Canon PS3 به غیر از PPD تغییر داد.
5* <Print Settings> یا <Display Image> را فقط می‌توان برای PCL XL نمایش داد.
هنگامی که <Some jobs could not be stored after being received.‎> یا <Some jobs have been deleted.‎> نمایش داده می‌شود
اگر هنگام دریافت سند خطایی روی دهد یا سندی به دلیل پایان یافتن دوره نگهداری یا دلایل دیگر به‌طور خودکار حذف شود یا غیره، ممکن است این پیام‌های نمایش داده شوند. در این صورت، را فشار دهید تا پیام لغو شود.
محدودیت‌ها هنگام چاپ از دستگاه‌های همراه
هنگامی که با استفاده از عملکرد انتشار و چاپ Canon PRINT Business اسناد نگه‌داری شده در دستگاه را چاپ می‌کنید، نمی‌توانید تنظیمات چاپ چند کار را هم‌زمان تغییر دهید و صفحه‌ای را در صفحه تصویر پیش‌نمایش حذف کنید.
A136-07J