Επεξεργασία καταχωρισμένων προορισμών στο βιβλίο διευθύνσεων

Αφού καταχωρίσετε τους προορισμούς, μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις τους.
1
Πατήστε <Ρυθμ. Προορ./Προώθησης>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Αποθήκευση Προορισμών>.
3
Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Αναδιπλούμενη λίστα διευθύνσεων
Επιλέξτε <ΠροσΛίστα Δνσεων>, <Λίστα Δ/νσεων 1> στο <Λίστα Δνσεων 10> ή <Λίστα Δ/νσεων Διαχειρ.> για να φιλτράρετε τους προορισμούς που θα εμφανίζονται στη λίστα διευθύνσεων.
<Αναζήτηση με Όνομα>
Εισαγάγετε το όνομα προορισμού. Πατήστε ξανά <Αναζήτηση με Όνομα> για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Λίστα προορισμών
Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.
Πλήκτρο πρώτου γράμματος
Επιλέξτε το αλφαριθμητικό πλήκτρο για τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος προορισμού. Πατήστε <Όλα> για να εμφανίσετε όλους τους καταχωρημένους προορισμούς.
<Διαγραφή>
Πατήστε για να διαγράψετε τον προορισμό.
<Λεπτομέρ./Τροποποίηση>
Πατήστε για να ελέγξετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των προορισμών.
Αναδιπλούμενη λίστα τύπου προορισμού
Επιλέξτε (e-mail), (φαξ), (I-φαξ), (αρχείο), ή  (ομάδα) για να φιλτράρετε τους προορισμούς που εμφανίζονται στη λίστα διευθύνσεων (). Πατήστε <Όλα> για να εμφανίσετε όλους τους καταχωρημένους προορισμούς.
Όταν πραγματοποιείται διαχείριση των προορισμών με αριθμούς πρόσβασης, εισαγάγετε τον αριθμό πρόσβασης (Περιορισμός πρόσβασης σε προορισμούς καταχωρισμένους στο βιβλίο διευθύνσεων) αφού πατήσετε <Αρ. Πρόσβασης>.
Οι προορισμοί στο <ΠροσΛίστα Δνσεων> εμφανίζονται μόνο για τον χρήστη που τους έχει καταχωρήσει. Ακόμη και αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, δεν μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τους προορισμούς στο <ΠροσΛίστα Δνσεων> για άλλους χρήστες.
4
Πατήστε <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>.
Εάν θέλετε να διαγράψετε έναν προορισμό, επιλέξτε τον προορισμό και πατήστε <Διαγραφή>  <Ναι>.
5
Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του προορισμού.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των ρυθμίσεων, δείτε την ενότητα Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων.
6
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
A131-04Y