Βασικές Διαδικασίες Χειρισμού

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές διαδικασίες χειρισμού, οι οποίες είναι κοινές για τη χρήση όλων των λειτουργιών, όπως ο τρόπος χρήσης του πίνακα ελέγχου. Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης και χρήσης των ενδείξεων της οθόνης αφής, που είναι ο κύριος τρόπος ελέγχου των διαδικασιών από την κύρια μονάδα.

Χρήση της Οθόνης Αφής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος χρήσης των κουμπιών στην οθόνη αφής για την εκτέλεση διάφορων ενεργειών, όπως η προσαρμογή και ο έλεγχος των ρυθμίσεων. Επίσης, σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εισαγωγής του κειμένου και των αριθμών που χρειάζονται για διάφορες λειτουργίες, όπως η αποθήκευση πληροφοριών στο Βιβλίο Διευθύνσεων και η αποστολή φαξ.

Σύνδεση στη συσκευή

Στη ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης όταν εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.

Προσαρμογή της Οθόνης Αφής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διάταξης των κουμπιών και προσαρμογής των μενού, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση των οθονών που φαίνονται στον πίνακα αφής.

Ακύρωση εργασιών

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ακύρωσης ενεργών εργασιών αποστολής ή εκτύπωσης.

Καθορισμός των Ρυθμίσεων ήχου

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων για τους ήχους, όπως αυτοί που παράγονται όταν ολοκληρώνεται η αποστολή ενός φαξ ή όταν συμβαίνει κάποιο σφάλμα.

Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού της κατάστασης αναστολής λειτουργίας.

Καταχώριση προορισμών

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αποθήκευσης προορισμών στο Βιβλίο Διευθύνσεων ή στα πλήκτρα μνήμης για την αποστολή φαξ ή σαρωμένων εγγράφων.
A131-03U