Καταχώριση προορισμών

Μπορείτε να καταχωρείτε προορισμούς για αποστολή φαξ και σαρωμένων δεδομένων στο βιβλίο διευθύνσεων ή σε πλήκτρα μνήμης.
Βιβλίο διευθύνσεων
Εάν θέλετε να καταχωρίσετε πολλούς προορισμούς ή να τους ταξινομήσετε κατά τμήμα ή συνεργάτη, καταχωρήστε τους στο βιβλίο διευθύνσεων. Το βιβλίο διευθύνσεων σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε προορισμούς από τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος ή επιλέγοντας έναν τύπο προορισμού, όπως φαξ ή e-mail. Μπορείτε να καταχωρίσετε προορισμούς για όλους τους χρήστες, προορισμούς για δική σας χρήση και προορισμούς που μπορεί να επεξεργαστεί μόνο ένας διαχειριστής. Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων

Αναδιπλούμενη λίστα διευθύνσεων

Επιλέξτε μια λίστα διευθύνσεων για ένα τμήμα ή έναν συνεργάτη.

<Αναζήτηση με Όνομα>

Εισαγάγετε το όνομα προορισμού.

Πλήκτρο πρώτου γράμματος

Επιλέξτε το αλφαριθμητικό πλήκτρο για τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος προορισμού.

Αναδιπλούμενη λίστα τύπου προορισμού

Επιλέξτε το πλήκτρο για να φιλτράρετε προορισμούς κατά τύπο προορισμού, όπως φαξ ή e-mail.
Πλήκτρο μνήμης
Μπορείτε να καταχωρήσετε τους προορισμούς που χρησιμοποιείτε συχνά σε πλήκτρα μνήμης για να απλοποιήσετε τις λειτουργίες. Τα πλήκτρα μνήμης με καταχωρημένους προορισμούς εμφανίζονται στην οθόνη αφής, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε γρήγορη αναζήτηση και να καθορίζετε τους προορισμούς πατώντας απλώς ένα πλήκτρο. Καταχώριση προορισμού σε ένα πλήκτρο μνήμης

Πλήκτρο μνήμης

Μπορείτε εύκολα να καθορίσετε τον προορισμό που θέλετε πατώντας απλώς ένα πλήκτρο.

Αριθμητικό πλήκτρο μνήμης

Μπορείτε να εισάγετε τον τριψήφιο αριθμό ενός καταχωρημένου πλήκτρου μνήμης, αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη αφής.
Για τον διαχειριστή
Μπορείτε να εισάγετε/εξάγετε το βιβλίο διευθύνσεων και τα πλήκτρα μνήμης. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τη δημιουργία εφεδρικών δεδομένων σε περίπτωση σφάλματος ή για την απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης προορισμών μεταξύ των υποστηριζόμενων συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή/Εξαγωγή μεμονωμένων ρυθμίσεων.
Το βιβλίο διευθύνσεων μπορεί να εξατομικευθεί για κάθε συνδεδεμένο χρήστη (Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε). Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα συγχρονισμού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κοινή χρήση του βιβλίου διευθύνσεων με άλλους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών της Canon (Συγχρονισμός ρυθμίσεων για πολλαπλά πολυμηχανήματα Canon).
Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων στο βιβλίο διευθύνσεων. Ρύθμιση PIN για το βιβλίο διευθύνσεων
Εάν υπάρχουν προορισμοί που δεν θέλετε να εμφανίζονται στο βιβλίο διευθύνσεων ή εάν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση των χρηστών σε προορισμούς, εισαγάγετε έναν αριθμό πρόσβασης κατά την καταχώριση προορισμού. Για να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό πρόσβασης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εκ των προτέρων στο Περιορισμός πρόσβασης σε προορισμούς καταχωρισμένους στο βιβλίο διευθύνσεων.
Διαμόρφωση της λίστας διευθύνσεων ομάδας χρηστών από το Remote UI. (Καταχώριση προορισμών μέσω του Remote UI)
A131-04S