Κοινοποίηση λίστας διευθύνσεων σε συγκεκριμένους χρήστες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών για να κοινοποιήσετε μια λίστα διευθύνσεων μεταξύ συγκεκριμένων χρηστών. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε μια κοινόχρηστη λίστα διευθύνσεων εντός του ίδιου τμήματος.

Διαδικασία κοινοποίησης διευθύνσεων

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Καταχώριση χρηστών.
Καταχωρίστε τους χρήστες στους οποίους θα γίνει η κοινοποίηση. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
Εάν χρησιμοποιείτε πιστοποίηση μέσω διακομιστή, μεταβείτε στο βήμα 2.
Καταχώριση ομάδας για κοινοποίηση
Καταχωρίστε μια ομάδα χρηστών. Καταχώριση ομάδων χρηστών
Ορισμός της ομάδας προορισμού κοινοποίησης
Επιλέξτε την ομάδα που δημιουργήθηκε στο βήμα 2 στο πεδίο [Public View Settings] από τη λίστα διευθύνσεων στην οποία θα καταχωριστεί ο προορισμός. Καταχώριση προορισμών μέσω του Remote UI
Για να προσθέσετε νέους χρήστες σε υπάρχουσα ομάδα, ορίστε την ομάδα προορισμού όταν καταχωρίζετε τους χρήστες στο βήμα 1.
A131-0CU