Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας))

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή εξ αποστάσεως από το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας για να εκτελέσετε ενέργειες όπως έλεγχο της κατάστασης εκτύπωσης, αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επεξεργασία του βιβλίου διευθύνσεων. Αυτή η πρακτική λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεστε στο γραφείο σας ενώ χειρίζεστε τη συσκευή. Για να εκτελέσετε απομακρυσμένες ενέργειες, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ανοίξτε τη σελίδα της πύλης Remote UI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Remote UI, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.
Χρήση του Remote UI
Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται η διαδικασία σύνδεσης μέσω Remote UI και τα χαρακτηριστικά της κύριας οθόνης του.
Έλεγχος της κατάστασης των εγγράφων σε αναμονή και της συσκευής
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου της κατάστασης των εγγράφων που αντιγράφονται, εκτυπώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται, καθώς και των πληροφοριών σφαλμάτων και της ποσότητας χαρτιού που απομένει.
Άλλες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με το Remote UI
Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται άλλες πρακτικές λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν μέσω υπολογιστή με χρήση του Remote UI, όπως επεξεργασία του Βιβλίου Διευθύνσεων, έλεγχος αρχείων που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή, και δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου των ρυθμίσεων της συσκευής σε περίπτωση που χρειάζεται.
Μην επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους όταν το πρόγραμμα περιήγησης έχει πρόσβαση στο Remote UI του εκτυπωτή σας. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο web εάν απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή ή αφού ολοκληρώσετε την αλλαγή των ρυθμίσεων.
Όταν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης
Δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στη συσκευή μέσω διακομιστή μεσολάβησης. Αν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης στο περιβάλλον σας, διαμορφώστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web ώστε να παρακάμπτει τον διακομιστή μεσολάβησης και να έχει απευθείας πρόσβαση στη συσκευή.
A131-0CJ