Σάρωση με το AirPrint

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AirPrint για να μεταφέρετε τα δεδομένα που έχουν σαρωθεί από τη συσκευή απευθείας στο Mac.
Απαιτήσεις συστήματος
Για να σαρώσετε με το AirPrint, η συσκευή Mac πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστημα OS X 10.9 ή νεότερη έκδοση. Για να σαρώσετε με το TLS, η συσκευή Mac πρέπει να διαθέτει λειτουργικό σύστημα OS X 10.11 ή νεότερη έκδοση.
Περιβάλλον Δικτύωσης
Απαιτείται ένα από τα ακόλουθα περιβάλλοντα.
Περιβάλλον όπου η συσκευή Apple και η συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο LAN
Περιβάλλον όπου ένα Mac είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μέσω USB
Για σάρωση, απαιτείται να θέσετε τη ρύθμιση <Χρήση Σάρωσης Σύνδεσης Δικτύου> σε <On>. <Χρήση Σάρωσης Σύνδεσης Δικτύου>
Ενδεχομένως να απαιτείται και ενημέρωση του υλικολογισμικού. Ενημέρωση του υλικολογισμικού
Δεν είναι δυνατή η σάρωση ενώ πραγματοποιείται ρύθμιση των λειτουργιών ή ενώ η συσκευή εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Σάρωση από συσκευή Mac

1
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο Mac.
Για να δείτε πώς μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου.
2
Από τη συσκευή Mac σας, προσθέστε τη συσκευή στις [System Preferences] [Printers & Scanners].
Εάν η συσκευή έχει προστεθεί ήδη για εκτύπωση ή αποστολή φαξ, αυτή η ενέργεια δεν απαιτείται.
3
Επιλέξτε αυτήν τη συσκευή από τη λίστα των εκτυπωτών στο στοιχείο [Printers & Scanners].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Σάρωση].
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Άνοιγμα σαρωτή].
Εμφανίζεται η οθόνη [Σαρωτής].
6
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται.
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [Σάρωση].
Το έγγραφο σαρώνεται και η εικόνα εμφανίζεται.
A131-09S