<Ρυθμίσεις TCP/IP>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις που επιτρέπουν στη συσκευή να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο TCP/IP.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Ρυθμίσεις IPv4>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον IPv4.

<Ρυθμίσεις IPv6>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον IPv6.

<Ρυθμίσεις DNS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) για τη μετατροπή των ονομάτων κεντρικού υπολογιστή (ονόματα τομέα) σε διευθύνσεις IP.

<Ρυθμίσεις Ονόματος Υπολογιστή/Ομάδας Εργασίας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε το όνομα της συσκευής στο δίκτυο και το όνομα της ομάδας εργασίας στην οποία ανήκει. Αν το περιβάλλον σας δεν διαθέτει ομάδες εργασίας, δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας στα Windows και εισαγάγετε το όνομά της.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Ονόματος Υπολογιστή/Ομάδας Εργασίας>
<Όνομα Υπολογιστή> (μέχρι 15 χαρακτήρες): Canon****** (Το «******» αντιπροσωπεύει τα έξι τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC.)
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<ΌνομαΟμάδας Εργασίας> (μέχρι 15 χαρακτήρες): WORKGROUP (ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Σχόλιο> (μέχρι 48 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση NetBIOS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
Αν ορίσετε το <Χρήση NetBIOS> σε <Off>, απενεργοποιείται το <Ρυθμίσεις WINS>. Βεβαιωθείτε ότι ορίσατε το <Χρήση NetBIOS> σε <On> κατά τη χρήση του WINS.

<Ρυθμίσεις Πελάτη SMB>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιούνται όταν η συσκευή συνδέεται σε δίκτυο όπως το πρόγραμμα-πελάτης SMB. Καθορισμός ρυθμίσεων SMB
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Πελάτη SMB>
<Τύπος Πιστοποίησης>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απαίτηση Υπογραφής SMB για Σύνδεση>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απαίτηση Κρυπτογράφησης για Σύνδεση>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όριο Χρόνου Αναμονής>: 3 έως 30 έως 300 δευτ
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ορισμός Έκδοσης Πελάτη SMB>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε την έκδοση του SMB που θα χρησιμοποιείται με το πρόγραμμα-πελάτη SMB. Καθορισμός ρυθμίσεων SMB
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός Έκδοσης Πελάτη SMB>
<1.0>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Χρησιμοποιήστε την ίδια έκδοση του SMB με τον διακομιστή SMB και το πρόγραμμα-πελάτη SMB. Το SMB δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν οι εκδόσεις διαφέρουν.

<Ρυθμίσεις WINS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το Windows Internet Name Service (WINS). Καθορισμός ρυθμίσεων WINS
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις WINS>
<Ανάλυση WINS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διεύθυνση Διακομιστή WINS> (Διεύθυνση IP)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν ορίσετε το <Χρήση NetBIOS> σε <Off> στο <Ρυθμίσεις Ονόματος Υπολογιστή/Ομάδας Εργασίας>, αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται.

<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση LPD. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση LPD, πατήστε το <On> και ορίστε τον χρόνο έως την αυτόματη ακύρωση της εργασίας όταν τα δεδομένα εκτύπωσης δεν μπορούν να ληφθούν λόγω σφάλματος επικοινωνίας, κ.λπ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αρχική Σελίδα LPD>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αναμονής ΛΨ>: 1 έως 5 έως 60 (λεπ.)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Η εκτύπωση των σελίδων τίτλου είναι δυνατή, μόνο αν έχει εγκατασταθεί η λειτουργία εκτυπωτή PCL ή η λειτουργία εκτυπωτή PS. Επιλογές Συστήματος
Οι σελίδες τίτλου έχουν ρυθμιστεί να λαμβάνονται ανά εργασία εκτύπωσης. Ακόμη και αν το <Αρχική Σελίδα LPD> έχει οριστεί σε <On>, οι σελίδες τίτλου δεν λαμβάνονται για εργασίες εκτύπωσης που έχουν ρυθμιστεί να μην εξάγουν σελίδα τίτλου.

<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης RAW>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση RAW. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση RAW, πατήστε το <On> και ορίστε αν θα χρησιμοποιείται αμφίδρομη επικοινωνία, καθώς και τον χρόνο έως την αυτόματη ακύρωση της εργασίας όταν τα δεδομένα εκτύπωσης δεν μπορούν να ληφθούν λόγω σφάλματος επικοινωνίας, κ.λπ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης RAW>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αμφίδρομη Επικοινωνία>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αναμονής ΛΨ>: 1 έως 5 έως 60 (λεπ.)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις SNTP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το Simple Network Time Protocol (SNTP). Καθορισμός ρυθμίσεων SNTP
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις SNTP>
<Χρήση SNTP>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διάστημα Ελέγχου>: 10 έως 1440 έως 2880 λεπ.
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διεύθυνση Διακομ. NTP> (Διεύθυνση ΙΡ ή Όνομα κεντρικού υπολογιστή)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Έλεγχος Διακομ. NTP>
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-

<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση FTP. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση FTP, πατήστε το <On> και ορίστε <Όνομα Χρήστη> και <Συνθηματικό>, εάν χρειάζεται.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP>
<Χρήση Εκτύπωσης μέσω FTP>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα Χρήστη>: guest
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Συνθηματικό>: 7654321
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση UTF-8 για Εμφάν.Ονόματος Εργ.Εκτύπωσης FTP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται το UTF-8 για την εμφάνιση των ονομάτων αρχείων όταν εκτελείτε εκτύπωση FTP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση UTF-8 για Εμφάν.Ονόματος Εργ.Εκτύπωσης FTP>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις WSD>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις WSD.
Για να χρησιμοποιήσετε το WSD (Web Service on Devices) για την εφαρμογή εκτύπωσης, ορίστε το <Χρήση Εκτύπωσης WSD> σε <On>.
Για να χρησιμοποιήσετε το WSD για ανάκτηση των πληροφοριών της συσκευής, ορίστε το <Χρήση Αναζήτησης WSD> σε <On>.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σάρωσης WSD, ορίστε το <Χρήση Σάρωσης WSD> σε <On>. Χρήση WSD
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις WSD>
<Χρήση Εκτύπωσης WSD>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Αναζήτησης WSD>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Σάρωσης WSD>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν ορίσετε το <Χρήση Εκτύπωσης WSD> σε <On>, τα <Χρήση Αναζήτησης WSD> και <Χρήση HTTP> ορίζονται επίσης σε <On>.
Αν ορίσετε το <Χρήση Σάρωσης WSD> σε <On>, το <Χρήση HTTP> ορίζεται επίσης σε <On>.

<Χρήση Κατάστασης FTP PASV>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιείται η λειτουργία FTP PASV. Ορισμός της κατάσταση PASV για το FTP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Κατάστασης FTP PASV>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης IPP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση IPP. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση IPP, πατήστε <On> και καθορίστε αν θα επιτρέπονται μόνο δεδομένα επικοινωνίας κρυπτογραφημένα με TLS (εκτύπωση IPP) και αν θα χρησιμοποιείται η πιστοποίηση IPP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης IPP>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιτρ. Μόνο με Χρήση TLS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Πιστοποίησης>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν το ορίσετε σε <On>, ορίζεται και το <Χρήση HTTP> σε <On>.
Για να εκτελέσετε την εκτύπωση IPPS, απαιτείται να χρησιμοποιήσετε ζεύγος κλειδιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προεγκατεστημένο ζεύγος κλειδιών ή ένα γνήσιο ζεύγος κλειδιών που δημιουργείται από τη συσκευή ως το κλειδί που θα χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με το κλειδί που θα χρησιμοποιήσετε και τη μέθοδο δημιουργίας γνήσιου ζεύγους κλειδιών, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία του κλειδιού και του πιστοποιητικού για την επικοινωνία δικτύου ή Καταχώριση κλειδιού και πιστοποιητικού για την επικοινωνία δικτύου. Αν επιλέξετε <RSA> για το <Αλγόριθμος Κλειδιού> κατά τη δημιουργία του κλειδιού που θα χρησιμοποιήσετε για την επικοινωνία δικτύου, ορίστε μήκος κλειδιού τουλάχιστον <1024-bit>. Η εκτύπωση IPPS ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί σωστά αν ορίσετε μήκος κλειδιού <512-bit>, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πιστοποίησης IPP ορίζοντας το <Χρήση Πιστοποίησης> σε <On>, χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες χρήστη της συσκευής όπως ο χρήστης και το συνθηματικό για την πιστοποίηση IPP. Φροντίστε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες χρήστη εκ των προτέρων, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας IPP. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή

<Ρυθμίσεις Εντοπισμού Multicast>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εντοπισμού multicast. Παρακολούθηση της συσκευής από τα συστήματα διαχείρισης συσκευών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εντοπισμού Multicast>
<Απόκριση>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα Scope>: προεπιλογή
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την αποστολή multicast των ειδοποιήσεων της κατάστασης Αναστολής Λειτουργίας στο δίκτυο.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αριθμός Θύρας>: 1 έως 11427 έως 65535
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 έως 3 έως 254
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 έως 600 έως 65535 δευτ
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί μόνο από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

<Χρήση HTTP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση HTTP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση HTTP>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Καθορίζοντας αυτήν τη ρύθμιση σε <On>, μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα που χρειάζεστε. Ωστόσο, συνιστάται να την ορίσετε σε <Off>, αν δεν χρησιμοποιείτε τη θύρα. Αν έχετε ανοικτή τη θύρα, μπορεί να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες.
Αν το ορίσετε σε <Off>, ορίζονται σε <Off> και οι ακόλουθες ρυθμίσεις.
<Ρυθμίσεις Remote UI>
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης IPP>
<Χρήση Σάρωσης WSD> και <Χρήση Εκτύπωσης WSD> στο <Ρυθμίσεις WSD>

<Ρυθμίσεις TLS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Μπορείτε να ορίσετε ένα ζεύγος κλειδιών, την έκδοση TLS και τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιούνται μόλις επιβεβαιωθεί ότι μια συσκευή χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κλειδί και Πιστοποιητικό>
<Ορισμός ως Προεπιλ. Κλειδί>
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Λεπτομ. Πι- στοποιητικού> (<Έκδοση>, <Αριθμός Σειράς>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Κάτοχος>, <Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>, <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>, <Εκδότης>, <Δημόσιο Κλειδί>, <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.>, <Έκδοση Προς(Εναλλ.Όν)>, <Έλεγχος Πιστοπ.>)
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Εμφάνιση ΘέσηςΧρήσης> (Εμφανίζει αυτό για το οποίο χρησιμοποιείται το ζεύγος κλειδιών)
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Ορισμός Επιτρε- πόμ. Εκδόσεων>
<Μέγιστη Έκδοση>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ελάχιστη Έκδοση>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμ.Αλγορίθμ. Κρυπτογράφ.>
<AES-CBC (256-bit)>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bit)>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bit)>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bit)>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20-POLY1305>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμ.Αλγορίθμ. Ανταλλ.Κλειδιού>
<RSA>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμ.Αλγορίθμ. Υπογραφής>
<RSA>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμ.Αλγορίθμ. HMAC>
<SHA1>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τον διακομιστή μεσολάβησης. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>
<Χρήση Διακομ. Μεσολάβησης>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διεύθυνση Διακομιστή> (Διεύθυνση IP ή FQDN)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αριθμός Θύρας>: 1 έως 80 έως 65535
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Διακομ. Μεσολάβησης Μέσα στο Ίδιο Domain>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός Πιστοποίησης>
<ΧρήσηΠιστοπ.σε Δ.Μεσολ.>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα Χρήστη> (μέχρι 24 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Συνθηματικό> (μέχρι 24 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιβεβ.Πληροφ.Πιστοπ.σε Κατάστ.Διαχείρισης Πιστοπ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε αν η συσκευή θα ελέγχει τις πληροφορίες πιστοποίησης κατά την εκτύπωση με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή V4.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβ.Πληροφ.Πιστοπ.σε Κατάστ.Διαχείρισης Πιστοπ.>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν δεν υπάρχει κλειδί για χρήση για επικοινωνία TLS ή αν είναι κατεστραμμένο, αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS

<Ρυθμίσεις IPSec>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις IPSec. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IPSec
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση IPSec>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λήψη Πακέτων Εκτός Πολιτικής>
<Επιτρέπεται>, <Απόρριψη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Πολιτική On/Off>
Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση>
<Όνομα Πολιτικής> (μέχρι 24 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Επιλογέα>
<Τοπική Διεύθυνση> (<Όλες οι Δνσεις IP>, <Δ/νση IPv4>, <Δ/νση IPv6>, <Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv4>, <Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv6>)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv4> (<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Ρυθμίσεις Υποδικτύου> (<Διεύθυνση>, <Μάσκα Υποδικτύου>))
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv6> (<Μία Διεύθυνση> (<Διεύθυνση>), <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Ορισμός Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>))
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μήκος Προθέμ.> (1 έως 64 έως 128)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απομακρυσμένη Διεύθυνση> (<Όλες οι Δνσεις IP>, <Όλες οι ΔνσειςIPv4>, <Όλες οι ΔνσειςIPv6>, <Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv4>, <Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv6>)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv4> (<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Ρυθμίσεις Υποδικτύου> (<Διεύθυνση>, <Μάσκα Υποδικτύου>))
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χειροκίνητ. Ρυθμ. IPv6> (<Μία Διεύθυνση> (<Διεύθυνση>), <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Ορισμός Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>))
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μήκος Προθέμ.> (1 έως 64 έως 128)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Θύρα> (<Ορισμός βάσει Αριθμού Θύρας>, <Ορισμός βάσει Ονόμ. Υπηρεσίας>)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός βάσει Αριθμού Θύρας> (<Τοπική Θύρα> (<Όλες οι Θύρες>, <Μία Θύρα>), <Απομακρυσμένη Θύρα> (<Όλες οι Θύρες>, <Μία Θύρα>))
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μία Θύρα> (1 έως 65535)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός βάσει Ονόμ. Υπηρεσίας>
<On/Off Υπηρεσία>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις IKE>
<Κατάσταση IKE>: <Main>, <Επιθετική>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εγκυρότητα>: 1 έως 480 έως 65535 λεπ.
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μέθοδος Πιστοποίησης>: <ΜέθοδοςΠρο- ΣυμφΚλειδιού> (<Κοινόχρηστο Κλειδί>), <ΜέθοδοςΨηφ Υπογραφής> (<Κλειδί και Πιστοποιητικό>)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κλειδί και Πιστοποιητικό>:
<Ορισμός ως Προεπιλ. Κλειδί>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κλειδί και Πιστοποιητικό>:
<Λεπτομ. Πι- στοποιητικού> (<Έκδοση>, <Αριθμός Σειράς>, <Αλγόριθμ. Υπογραφής>, <Κάτοχος>, <Ημ/νίαΈναρ- ξης Ισχύος>, <Ημ/νία Λήξης Ισχύος>, <Εκδότης>, <Δημόσιο Κλειδί>, <Αποτύπωμα Πιστοποιητικ.>, <Έκδοση Προς(Εναλλ.Όν)>, <Έλεγχος Πιστοπ.>)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κλειδί και Πιστοποιητικό>: <Εμφάνιση ΘέσηςΧρήσης> (Εμφανίζει αυτό για το οποίο χρησιμοποιείται το ζεύγος κλειδιών)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αλγόριθμος Πιστοποίησης/Κρυπτογράφησης> (<Αυτ.>, <Χειροκίνητες Ρυθμίσεις>)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αλγόριθμος Πιστοποίησης/Κρυπτογράφησης>: <Χειροκίνητες Ρυθμίσεις>
<Πιστοποίηση>
<SHA1>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<SHA2>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κρυπτογράφηση>
<3DES-CBC>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<AES-CBC>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ομάδα DH>
<Ομάδα 14 (2048)>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση <
ECDH-P256>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση <
ECDH-P384>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Δικτύου IPSec>
<Εγκυρότητα>
<Ώρα>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Όταν είναι επιλεγμένη η <Ώρα>:
1 έως 480 έως 65535 λεπ.
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εγκυρότητα>
<Μέγεθος>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Όταν είναι επιλεγμένο το <Μέγε- θος>:
0 έως 1 έως 65535 MB
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αλγόριθμος Πιστοποίησης/Κρυπτογράφησης>: <Αυτ.>, <Χειροκίνητες Ρυθμίσεις>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αλγόριθμος Πιστοποίησης/Κρυπτογράφησης>: <Χειροκίνητες Ρυθμίσεις> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Ρυθμίσεις:
<Πιστοποίηση ESP>
<SHA1>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<NULL>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κρυπτογράφηση ESP>
<3DES-CBC>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<AES-CBC>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<NULL>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Ρυθμίσεις: Καμία
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Ρυθμίσεις: Καμία
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κατάστ. Σύνδεσης>:
Μεταφορά (μόνο εμφάνιση)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιτρέπ. μόνο 256-bit για Μήκος Κλειδιού AES>
Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Τροποποίηση>
-
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Διαγραφή>
-
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Εκτύπωση Λίστας>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
-

<TCP/IP Option Settings>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε την κλίμακα του παραθύρου της επιλογής TCP και το μέγεθος MTU.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 έως 1500 bytes (600-1500)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Value of MSS>: 48 έως 560 bytes (48-560)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί μόνο από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

<Χρήση Σάρωσης Σύνδεσης Δικτύου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε αν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία σάρωσης μέσω σύνδεσης δικτύου.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Σάρωσης Σύνδεσης Δικτύου>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Χρήση TLS>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0F7