Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

Ένας εικονικός εκτυπωτής σας δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης LPD ή FTP με την εκ των προτέρων εγγραφή εικονικού εκτυπωτή στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για παράδειγμα, η εκ των προτέρων αποθήκευση ρυθμίσεων όπως ο τύπος χαρτιού, ο αριθμός των αντιτύπων και η εκτύπωση διπλής όψης εξαλείφει την ανάγκη καθορισμού αυτών των ρυθμίσεων για κάθε εργασία που πραγματοποιείτε.
Ορίστε την επιλογή <Βεβιασμένη Αναμονή> σε <Off>. Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Βεβιασμένη Αναμονή> κατά την εκτέλεση μιας εργασίας, τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτύπωσης αναγκαστικής αναμονής
Εάν η εργασία ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί για το <Ενέργ. για Εργ.> και το <Άκυρο>: Η εργασία ακυρώνεται.
Εάν η εργασία ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί για το <Ενέργ. για Εργ.> και το <Εκτύπωση>: Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εικονικού εκτυπωτή.
Εάν η εργασία ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί για το <Ενέργ. για Εργ.> και το <Αναμονή ως Κοινή Εργ.>: Ο εικονικός εκτυπωτής απενεργοποιείται και η εργασία διατηρείται στη συσκευή.
Για τις λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης και εκτύπωσης με κρυπτογράφηση, ο εικονικός εκτυπωτής απενεργοποιείται και η εργασία διατηρείται στη συσκευή.
Ρυθμίστε τη λειτουργία <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD> στο <On> για να εκτελείτε εκτύπωση LPD.
Ρυθμίστε τη λειτουργία <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP> στο <On> για να εκτελείτε εκτύπωση FTP.
Η γλώσσα περιγραφής σελίδας και η μορφή αρχείου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έναν εικονικό εκτυπωτή είναι PS και PDF αντίστοιχα.

Προσθήκη εικονικού εκτυπωτή

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Virtual Printer].
Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε λειτουργίες σε πολλούς περιηγητές ταυτόχρονα.
5
Εισαγάγετε όνομα εικονικού εκτυπωτή και καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή περισσότερων εικονικών εκτυπωτών με το ίδιο όνομα.
Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής έως 20 εικονικών εκτυπωτών.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add].
Απαιτείται να συνδεθείτε στο Remote UI με κάποιο από τα ακόλουθα δικαιώματα για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα στοιχεία στην ενότητα [Select Role to Set:] στο Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί με μοντέλα που υποστηρίζουν μαζική εισαγωγή αυτής της ρύθμισης. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στις [Settings/Registration Basic Information] κατά τη μαζική εξαγωγή. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων

Εκτύπωση με εικονικό εκτυπωτή

Για εκτύπωση LPD
LPR -S [διεύθυνση IP της συσκευής] -P [όνομα εικονικού εκτυπωτή] [όνομα αρχείου]
Παράδειγμα: Εκτύπωση του αρχείου «sample.pdf» με τον εικονικό εκτυπωτή με όνομα «001»
lpr -S διεύθυνση IP της συσκευής -P 001 sample.pdf
Για εκτύπωση FTP
εισαγάγετε [όνομα αρχείου] [όνομα εικονικού εκτυπωτή]
Παράδειγμα: Εκτύπωση του αρχείου «sample.pdf» με τον εικονικό εκτυπωτή με όνομα «001»
> εισαγάγετε το αρχείο sample.pdf 001
A131-07S