Προσαρμογή ποιότητας εικόνας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση με τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για τον τύπο του πρωτοτύπου. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας όμορφο χρωματικό τόνο σε πρωτότυπα με φωτογραφίες και χρησιμοποιώντας πιο έντονη αντίθεση σε πρωτότυπα μόνο με κείμενο που τα κάνει πιο ευκολοδιάβαστα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Πατήστε <Επιλογές>  <Τύπος Πρωτοτύπου>.
5
Επιλέξτε τον τύπο εγγράφου και πατήστε <OK>.
Για την προσαρμογή του επιπέδου προτεραιότητας κατά την επεξεργασία κειμένου/φωτογραφίας, πατήστε <Ρύθμιση Επιπέδου> επιλέξτε <Προτεραιότ. Κειμένου> ή <Προτεραιότ. Φωτογραφίας>.
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
Αν προκύψει το φαινόμενο που ονομάζεται μουαρέ (θόρυβος με μοτίβα λωρίδων) κατά τη σάρωση ενός πρωτοτύπου, ρυθμίστε την ευκρίνεια. Ρύθμιση ευκρίνειας κατά τη σάρωση (Ευκρίνεια)
A131-085