<Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα της διεύθυνσης IPv4.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Φίλτρο Εξόδου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο εξόδου. Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Φίλτρο Εξόδου>
<Χρήση Φίλτρου>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένη Πολιτική>: <Επιτρέπεται>, <Απόρριψη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση> (Έως 16 διευθύνσεις IPv4), <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μήκος Προθέμ.> (1 έως 32)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Φίλτρο Εισόδου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο εισόδου. Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Φίλτρο Εισόδου>
<Χρήση Φίλτρου>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλεγμένη Πολιτική>: <Επιτρέπεται>, <Απόρριψη>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση> (Έως 16 διευθύνσεις IPv4), <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>
<Μία Διεύθυνση>, <Εύρος Διευθύνσεων> (<Πρώτη Διεύθυνση>, <Τελευταία Διεύθυνση>), <Διεύθυνση Προθέματος> (<Διεύθυνση>, <Μήκος Προθέμ.>), <Αριθμός Θύρας> (<Δεν Καθορίζεται>, <Ορισμός>)
<Ορισμός> (<Αριθμός Θύρας>): <Προσθήκη>, <Διαγραφή>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μήκος Προθέμ.> (1 έως 32)
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιτρέπεται Πάντα Αποστολή/Λήψη με Χρήση ICMP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε αν θα επιτρέπεται πάντα η επικοινωνία ICMP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιτρέπεται Πάντα Αποστολή/Λήψη με Χρήση ICMP>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0FE