<Προτιμήσεις>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το περιβάλλον λειτουργίας της συσκευής.

<Ρυθμίσεις Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το χαρτί που χρησιμοποιείται.

<Ρυθμίσεις Εμφάνισης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την οθόνη αφής.

<Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την ώρα, την κατανάλωση ρεύματος, κ.λπ.

<Δίκτυο>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις δικτύου.

<Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εξωτερικά περιβάλλοντα εργασίας.

<Προσβασιμότητα>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες προσβασιμότητας για τα άτομα που δυσκολεύονται να δουν την οθόνη ή να εισαγάγουν δεδομένα.
A131-0F2