Predstavitev naprave

V tem poglavju so ključne informacije, ki jih potrebujete za uporabo naprave, na primer njeni deli in načini nalaganja papirja. V tem razdelku najdete tudi informacije o temah, kot so na primer vzdrževanje glavne enote, odpravljanje zastoja papirja in specifikacije naprave.

Deli in njihove funkcije

V tem poglavju so opisani zunanji in notranji deli naprave in njihove funkcije:

Vklop naprave

V tem razdelku je opisano, kako vklopite in izklopite napravo.

Postavljanje originalov in vlaganje papirja

V tem razdelku je opisano, kako položite izvirnike, ki jih želite optično pregledati, in kako naložite papir za tiskanje.

Vzdrževanje glavne enote

To poglavje opisuje vzdrževanje in upravljanje naprave, kot sta redno čiščenje in zamenjava potrošnega materiala.

Odpravljanje zastojev papirja

V tem razdelku so opisani postopki odpravljanja zastojev papirja, do katerih lahko pride med uporabo naprave.

Opcije

V tem poglavju so informacije o izbirni opremi za učinkovitejšo uporabo naprave.

Specifikacije naprave

To poglavje vključuje tehnične podatke glavne enote in enote dodatne opreme.
A141-007