Spreminjanje storitev za prijavo

Aplikacija za izvedbo preverjanja pristnosti uporabnikov se imenuje »Storitev za prijavo«. Naprava je privzeto nastavljena tako, da za storitev za prijavo uporablja možnost »Preverjanje pristnosti uporabnikov (upravljanje osebnega preverjanja pristnosti)«. Če želite uporabljati možnost »Preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka«, v SMS-ju spremenite storitev za prijavo.

Spreminjanje storitve za prijavo

1
Prijavite se v Remote UI (oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika
2
Na strani portala kliknite [Service Management Service].
3
Kliknite [System Application Management] [Start] v razdelku [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Status postane [Started].
4
Kliknite [Enhanced System Application Management]  [Switch] v razdelku [DepartmentID Authentication].
Status postane [Start after Restart].
5
Znova zaženite napravo. Ponovni zagon stroja
Naprava se znova zažene in nastavitve so uveljavljene.
Ob zagonu možnosti preverjanja pristnosti z ID-jem oddelka
Če na strani portala vmesnika Daljinski UI kliknete [Service Management Service], se odpre prijavni zaslon za SMS. Naprava je iz varnostnih razlogov konfigurirana tako, da ne dovoli prijave s privzetim geslom, namenjenim za SMS. Pritisnite  (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>  možnost <Omogoči uporabo privzetega gesla za daljinski dostop> začasno nastavite na <Da>.
Po prijavi v SMS s privzetim geslom obnovite izvirno varnostno raven tako, da spremenite privzeto geslo in nato možnost <Omogoči uporabo privzetega gesla za daljinski dostop> ponastavite na <Ne>.
Prijavno geslo za SMS je nastavljeno na »MeapSmsLogin«. Če se prijavite z geslom »MeapSmsLogin«, bo prikazan zaslon za spremembo gesla. Iz varnostnih razlogov upoštevajte navodila na zaslonu, da spremenite geslo.
Geslo za SMS je mogoče spremeniti z možnostjo [Change Password] v [System Management].
Gesla ne pozabite. Sicer ne boste mogli dostopati do možnosti SMS. V tem primeru se obrnite na prodajalca ali servis.
Nazaj na preverjanje pristnosti uporabnikov
Izberite [Enhanced System Application Management] [User Authentication], kliknite [Switch] in znova zaženite napravo. Če ne boste uporabljali storitve SMS Installer Service (preverjanje pristnosti z geslom), po vnovičnem zagonu računalnika izberite [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] in kliknite [Stop].

Nastavitev pri uporabi preverjanja pristnosti z ID-jem oddelka

Pri uvedbi upravljanja ID-ja oddelka s preverjanjem pristnosti z ID-jem oddelka poskrbite, da bo skrbnik (skrbnik sistema) upravljal ID-je in kode PIN oddelka. Če želite izboljšati varnost, se prijavite z ID-jem skrbnika sistema (ID upravitelja sistema) in poskrbite, da boste spremenili ID in PIN skrbnika sistema.
Kateri uporabniki postanejo skrbniki ali splošni uporabniki, je odvisno od tega, katere nastavitve za upravljanje ID-jev oddelka ali nastavitve upravitelja sistema so določene, kot je navedeno v spodnji tabeli.
Upravljanje ID-jev oddelkov
Nastavitve upravitelja sistema
Administrator
Splošni uporabniki
Vključeno
Nastavitev
Sistemski administrator
Uporabniki, katerih pristnost je preverjena z ID-jem in kodo PIN za oddelek, ne za upravitelja sistema
Ni nastavljeno
Uporabniki, katerih pristnost je preverjena z ID-jem in kodo PIN za oddelek
Brez
Izključeno
Nastavitev
Sistemski administrator
Uporabniki, ki niso upravitelj sistema
Ni nastavljeno
Vsi uporabniki
Brez

Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema

Omogočanje upravljanja ID-ja oddelka

Delovanje prijave, ko je omogočeno upravljanje ID-ja oddelka z uporabo preverjanja pristnosti z ID-jem oddelka

Omogočanje omejitev funkcij in upravljanja uporabnikov

A141-0RE